Nádory mozku

Epilepsie

Nádory mozku - intrakraniální novotvary, včetně obou neoplastických lézí mozkové tkáně a nervy pláště nádoby, endokrinní struktury mozku. objevit fokální příznaky závislosti na tématech lézí a mozkových příznaků. Diagnostický algoritmus zahrnuje inspekční neurologa a oftalmologa Echo EG, EEG, CT a MRI mozku, MR angiografie a tak dále. Nejoptimálnější je chirurgická léčba, doplněné náznaky chemo- a radioterapii. Není-li to možné, provede se paliativní léčba.

Nádory mozku

nádory mozku tvoří 6% všech nádorů u lidí. Četnost jejich výskytu se pohybuje od 10 do 15 případů na 100 tisíc lidí. Tradičně, mozkové nádory zahrnují všechny intrakraniální nádory - nádory mozkové tkáně a membrán, tvorba hlavových nervů, cévní nádory, nádory lymfatické tkáně a žlázových struktur (podvěsku mozkového a epifýza). V souvislosti s tímto nádor na mozku, je rozdělen do intracerebrální a extracerebrálních. Mezi ně patří nádory mozkových membrán a jejich vaskulární plexus.

Nádory mozku se mohou vyvíjet v jakémkoli věku a dokonce mají vrozenou povahu. U dětí je však výskyt nižší, nepřesahuje 2,4 případů na 100 tisíc dětí. Cerebrální novotvary mohou být primární, původně pocházející z mozkových tkání a sekundární, metastatické, způsobené proliferací nádorových buněk v důsledku hemato- nebo lymfatické diseminace. Sekundární nádorové léze se vyskytují 5-10 krát častěji než primární neoplazmy. Mezi nimi je podíl maligních nádorů alespoň 60%.

Charakteristickým rysem mozkových struktur je jejich umístění v omezeném intrakraniálním prostoru. Z tohoto důvodu jakákoli objemová tvorba intrakraniální lokalizace vede do určité míry ke stlačení mozkové tkáně a zvýšení intrakraniálního tlaku. Takže dokonce benigní nádory mozku při dosažení určité velikosti mají maligní průběh a mohou vést k smrti. S ohledem na tuto skutečnost má problém včasné diagnostiky a přiměřeného načasování chirurgické léčby mozkových nádorů zvláštní význam pro odborníky z oblasti neurologie a neurochirurgie.

Příčiny nádoru na mozku

Vznik mozkových novotvarů, stejně jako nádorové procesy jiné lokalizace, je spojen s vystavením záření, různým toxickým látkám a významnému znečištění životního prostředí. Děti mají vysoký výskyt vrozených (embryonálních) nádorů, přičemž jedním z důvodů může být narušení vývoje mozkových tkání v prenatálním období. Kraniocerebrální poškození může sloužit jako provokující faktor a aktivovat proces latentního nádoru.

V mnoha případech se mozkové nádory vyvíjejí proti radioterapii u pacientů s jinými nemocemi. Riziko výskytu mozkových nádorů se zvyšuje s přechodem imunosupresivní terapie, stejně jako u jiných skupin imunokompromitovaných jedinců (například u HIV infekce a neuroside). Předispozice k vzniku mozkových novotvarů je zaznamenána u některých dědičných onemocnění: Hippel-Lindauova choroba, tuberózní skleróza, phakomatóza, neurofibromatóza.

Klasifikace nádorů mozku

Mezi primárních mozkových nádorů převládají neuroectodermal nádory, které jsou klasifikovány do nádoru astrocytů původu (astrocytom, astroblastoma), oligodendrogliální geneze (oligodendrogliom, oligoastroglioma) ependimarnogo Genesis (ependymom, papilom horioidnogo plexus), epifýza nádory (pineotsitoma, pineoblastom), neuronální (ganglioneyroblastoma, gangliocytomas), embryonální a špatně diferencované nádory (meduloblastom, spongioblastoma, glioblastomu). Také izolované tumorů hypofýzy (adenomy), nádor hlavových nervů (neurofibrom, neurom), tvorba mozkových membrán (meningiom, ksantomatoznye nádorů, nádorových melanotichnye), mozkové lymfomy, vaskulární nádory (angioretikuloma, hemangioblastom). Intracerebrální nádor mozku lokalizace jsou klasifikovány jako sub a supratentoriálních, hemispheric tumory střední konstrukce a základna nádoru mozku.

Metastatické nádory mozku jsou diagnostikovány v 10-30% případů rakoviny různých orgánů. Až 60% sekundárních mozkových nádorů má mnohočetný charakter. Nejčastějšími zdroji metastáz u mužů jsou rakovina plic, kolorektální karcinom, rakovina ledvin, u žen - rakovina prsu, rakovina plic, kolorektální karcinom a melanom. Asi 85% metastáz se vyskytuje u intracerebrálních nádorů mozkových hemisfér. V zadní kraniální fosfii se obvykle nacházejí metastázy rakoviny dělohy, rakoviny prostaty a rakoviny gastrointestinálního traktu.

Symptomy nádoru na mozku

Další brzy projevem nádorového procesu je cerebrální fokální příznaky. To může mít následující mechanismy vývoje: fyzikální a chemické účinky na mozkové tkáně obklopující zranění mozkové krvácení s cévní stěnou, vaskulární okluzní metastatické embolie, krvácení metastázy, stlačení nádoby s vývojem ischemie, kompresní kořenů nebo stonků hlavových nervů. Vyznačující se tím, že jsou první lokální Příznaky podráždění určité cerebrální část, pak je ztráta jeho funkci (neurologický deficit).

Vzhledem k tomu, kompresní nádoru, edému a ischémie nejprve projeví u souseda se místo infikované tkáně, a pak se na vzdálenější struktury, v daném pořadí, což způsobuje výskyt symptomů „sousedící“ a „na dálku“. Cerebrální symptomy způsobené nitrolební hypertenze a edému mozku se vyvíjí později. Pokud rozsáhlý mozkový nádor hmotnost možný účinek (hlavní posunutí mozkových struktur) vývojové dislokace syndrom - herniace mozečku a prodloužené míchy u foramen velké láhve.

Bolesti hlavy místní charakter může být časným příznakem nádoru. Vychází z podráždění receptorů lokalizovaných v kraniálních nervích, žilních dutinách, stěnách skořápkových cév. Difuzní cephalgie je zaznamenána u 90% případů subtentorálních novotvarů a u 77% případů supratentorických nádorových procesů. Má charakter hluboké, intenzivní a praskající bolest, často paroxysmální.

Zvracení obvykle působí jako mozkový příznak. Jeho hlavním rysem je nedostatek komunikace s příjmem potravy. Při nádoru cerebellum nebo IV ventrikulu je spojen s přímým účinkem na centrum emetiky a může být primárním orientačním projevem.

Systémový závrat může mít formu pocitu selhání, otáčení vlastního těla nebo okolních objektů. Během projevu klinických projevů je závrat vnímán jako fokální příznak, což naznačuje nádorovou lézi vestibulokleárního nervu, můstku, cerebellum nebo IV komor.

Pohybové poruchy (pyramidální poruchy) jsou symptomy primárního nádoru u 62% pacientů. V jiných případech se vyskytují později v souvislosti s růstem a šířením nádoru. Nejčasnější projevy pyramidální nedostatečnosti zahrnují rostoucí anizoreflexii reflexů šlach od končetin. Pak se vyskytuje svalová slabost (pareze), doprovázená spasticitou v důsledku svalové hypertonie.

Senzorické poruchy zejména doprovázené pyramidální nedostatečností. Klinicky se projevuje u přibližně čtvrti pacientů, v jiných případech se zjistí pouze s neurologickým vyšetřením. Jako primární fokální příznak může být zvážena porucha svalového a kloubního pocitu.

Konvulzivní syndrom je charakteristický pro supratentní novotvary. U 37% pacientů s cerebrálními nádory jsou epifrepy manifestním klinickým příznakem. Vznik absencí nebo generalizovaná tonicko-klonická epikáze je typičtější pro nádory mediánové lokalizace; paroxyzmy podle typu Jacksonovy epilepsie - u novotvarů umístěných v blízkosti mozkové kůry. Povaha aury epiprime často pomáhá vytvořit téma porážky. S růstem růstu se generalizované epifytony transformují na částečné. Při progresi intrakraniální hypertenze je zpravidla pozorováno snížení epaktivity.

Duševní poruchy během manifestace se vyskytuje u 15-20% případů mozkových nádorů, především s jejich umístěním v čelním laloku. Bezynitsiativnost, neobratnost a apatie jsou typické pro nádory pólu čelního laloku. Euforie, uspokojení, bezpříčinná veselost naznačují porážku základů čelního laloku. V takových případech je progrese nádorového procesu doprovázena zvýšením agresivity, malignity, negativismu. Vizuální halucinace jsou charakteristické pro novotvary umístěné na křižovatce temporálních a čelních laloků. Duševní poruchy ve formě progresivní poruchy paměti, poruchy myšlení a pozornosti působí jako mozkové příznaky, protože jsou způsobeny rostoucí nitrolební hypertenzí, intoxikace nádorů, poškození asociativních traktů.

Congestive disky z optických nervů Diagnostikovaný u poloviny pacientů častěji v pozdějších stadiích, ale u dětí může sloužit jako debutový příznak nádoru. V souvislosti se zvýšeným intrakraniálním tlakem se může objevit přechodné zamlžování vidění nebo "mušky" před očima. S progresí nádoru dochází k narůstajícímu poškození zraku spojenému s atrofií optických nervů.

Změna zorného pole vznikají, když jsou postiženy chiasma a vizuální trakty. V prvním případě je pozorována heteronomní hemianopie (ztráta protilehlých polovin vizuálních polí), v druhé - homonymní (spadá do výhledu obou pravých nebo obou levých polovin).

Další příznaky mohou zahrnovat hluchota, sensorimotor afázii, cerebelární ataxie, pohybové poruchy očí, čichové, sluchové halucinace a aroma, autonomní dysfunkce. Při lokalizaci nádoru v mozku v hypotalamu nebo hypofýze dochází k hormonálním poruchám.

Diagnostika nádoru na mozku

Počáteční vyšetření pacienta zahrnuje posouzení neurologického stavu, vyšetření oftalmologu, echo-encefalografii, EEG. Ve studii neurologického stavu věnuje neurolog zvláštní pozornost focální symptomatologii, která umožňuje stanovit topickou diagnózu. Oční vyšetření zahrnují kontrolu zrakové ostrosti, oftalmoskopie a vizuálních polí (snad s počítačovou perimetrií). Echo EG může detekovat prodloužení postranních komor, což ukazuje, intrakraniální hypertenze, a ofset mediální M-echo (pro velké supratentoriálních novotvary ofset mozkové tkáně). EEG ukazuje přítomnost epiaktivity určitých oblastí mozku. Podle údajů lze předepisovat konzultaci otoneurologisty.

Podezření na tvorbu objemu mozku je jednoznačnou indikací pro počítačové nebo magnetické rezonanční zobrazování. mozku CT umožňuje vizualizaci tvorby nádorů, k odlišení od lokální edém, mozkové tkáně, ke stanovení jeho velikost, identifikovat cystické nádoru část (pokud existuje), vápenatění zónu nekrózy, krvácení do nebo okolní tkáně metastázy tumoru, přítomnost masové efektu. MRI mozku doplňuje CT, umožňuje přesnější stanovení šíření nádorového procesu, posuzuje zapojení hraničního tkáně do něj. MRI účinnější v diagnostice neshromažďuje kontrastní nádory (například, některé mozkové gliomy), ale nižší než QD, pokud je to nutné Vizualizace kostí destruktivní změny a kalcifikace, odlišit od nádoru oblasti perifokální edému.

Kromě standardních MRI diagnostice mozkových nádorů je možno použít mozkové cévy MRI (výzkum vaskularizace nádoru), funkční MRI (mapování řeči a motorické oblasti), MR spektroskopie (analýza metabolické abnormality) IR termografie (kontrolovat tepelné destrukci nádoru). PET z mozku umožňuje stanovit stupeň malignity nádoru mozku, odhalit recidivu nádoru, zmapovat hlavní funkční zóny. SPECT radiofarmaka za použití Tropic mozkových nádorů diagnostikovat multifokální léze, pro hodnocení stupně malignity a vaskularizace nádorů.

V některých případech se používá stereotaktická biopsie nádoru mozku. Při chirurgickém ošetření se sběr nádorových tkání pro histologické vyšetření provádí intraoperačně. Histologie umožňuje přesně ověřit novotvary a stanovit úroveň diferenciace buněk a tím i stupeň malignity.

Léčba nádoru na mozku

Konzervativní terapie nádoru mozku se provádí za účelem snížení jeho tlaku na mozkové tkáně, což snižuje stávající příznaky a zlepšuje kvalitu života pacienta. Může zahrnovat léky proti bolesti (ketoprofen, morfin), antiemetika (metoklopramid), sedativa a psychotropní léky. Pro snížení otoku mozku jsou předepsány glukokortikosteroidy. Je třeba si uvědomit, že konzervativní terapie neodstraní základní příčiny onemocnění a může mít pouze dočasný usnadňující účinek.

Nejúčinnější je chirurgické odstranění mozkových nádorů. Technika operace a přístup je určena podle místa, velikosti, typu a rozsahu nádoru. Použití chirurgické mikroskopie umožňuje radikálnější odstranění nádoru a minimalizuje trauma zdravým tkáním. U malých nádorů je možná stereotaktická radiochirurgie. Aplikační techniky a CyberKnife® gama nůž mozkové formace je přípustné až 3 cm v průměru. Když může být vyjádřen hydrocefalus provozu směšovací provádí (vnější komory odvodnění, ventriculoperitoneal bypass).

Radiační a chemoterapeutická terapie mohou doplňovat operaci nebo být paliativní léčbou. V pooperačním období je radiační terapie předepsána, jestliže histologie nádorových tkání zjistila příznaky atypie. Chemoterapie se provádí pomocí cytostatik, vybraných s přihlédnutím k histologickému typu nádoru a individuální citlivosti.

Prognóza a prevence nádorů mozku

Prognosticky příznivé jsou benigní nádory mozku malé velikosti a jsou k dispozici pro chirurgické odstranění lokalizace. Mnohé z nich se však opakují, což může vyžadovat druhou operaci a každá chirurgická intervence na mozku je spojena s traumatizací jejích tkání, což vede k přetrvávajícímu neurologickému deficitu. Nádory zhoubné povahy, těžké lokalizace, velké a metastatické přírody mají nepříznivou prognózu, protože nemohou být radikálně odstraněny. Prognóza také závisí na věku pacienta a na celkovém stavu jeho těla. Starší věk a přítomnost doprovodné patologie (srdeční selhání, chronické selhání ledvin, diabetes atd.) Ztěžují chirurgickou léčbu a zhoršují její výsledky.

Primární profylaxe mozkových nádorů spočívá v vyloučení onkogenních účinků vnějšího prostředí, včasné detekci a radikální léčbě maligních novotvarů jiných orgánů, aby se zabránilo jejich metastázování. Prevence relapsu zahrnuje vyloučení slunečního záření, poranění hlavy, použití biogenních stimulantů.

Brain tumor: Příznaky, stadia a léčba

Nádory mozku - to intrakraniální útvar, který je vyvolán dělící buňky energie dřeně: to hypofýzy, šišinky karoserie nádoby nebo nervy. Tumor mozku je také nazýván novotvar tvořený z buněk kostí lebky. Stejný termín se používá k označení nádorů, které se skládají z abnormálních buněk, které vstoupily do mozkové tkáně proudem krve. V tomto případě je rodič tumor nejčastěji nacházejí v plicích a trávicím traktu, i když je možné, že to bude v reprodukčních orgánů.

Podle statistik 1000 osob s rakovinou je v 15 letech diagnostikován nádor na mozku. A ze 100 000 zdravých lidí se mozkový nádor postihuje v průměru 10-15 lidí. Tumor může být benigní a maligní povahy. Riziko zhoubných nádorů je, že mají tendenci k urychlení růstu a metastazovat, tedy ovlivnit vaše buňky další orgány, šíření určitým způsobem. Možnost klíčení v tkáni a struktuře mozku má jak benigní, tak maligní formace.

Existuje více než 100 typů nádorů mozku, všechny byly systematizovány v roce 2007 a seskupeny do 12 velkých sdružení. Každý nádor má své vlastní jméno, které je přiděleno na základě toho, které buňky začaly atypické nekontrolované rozdělení.

Co se týče symptomů onemocnění, jsou z velké části určovány lokalizací nádoru v mozku, jeho velikostí a typem. Léčba zahrnuje chirurgický zákrok v případě, že je to možné. Operace však nefunguje vždy, protože hranice mezi zdravými mozkovými buňkami a nádorem jsou často rozmazané. Nicméně onkologie jako věda se neustále vyvíjí a v současné době existují nové metody léčby, včetně radiační terapie, radiochirurgie, chemoterapie. Dalším novým směrem chemoterapie je biologické zaměřování.

Symptomy nádoru na mozku v počátečních fázích

Symptomy nádoru na mozku v počátečních fázích závisí na tom, kde se nachází. Pokud nádor roste v těsné blízkosti mozkové kůry nebo v blízkosti center odpovědných za řeč a pohyb, pak symptomy onemocnění zaznamenají pacienti téměř okamžitě.

Mezi nejznámější znaky:

Problémy s řečí;

Porušení koordinace pohybů;

V případě, že kvůli nádoru postiženy center, který je zodpovědný za různé analyzátory a kognitivních funkcí - řeči, zraku, sluchu, čichu - pak zarážející příznaky onemocnění stávají halucinací (vizuální, sluchové, čichové, atd.) Nebo normální vjemy bude zcela chybějící. Pohybové poruchy se vyskytují v situaci, kdy nádor postihuje centrum kortikálních motorů.

Vědomí člověka ztrácí, protože nádor narušuje normální zásobení mozku krví, přežívajícími plavidly v něm. Masta může také nastat, protože novotvar dráždí precentrální a postcentrální kůru, která je zodpovědná za citlivost vnitřních orgánů.

Přirozeně lidé nemohou tyto příznaky ignorovat a včas se obrátit na specialisty o pomoc. MRI zobrazování může detekovat nádory v mozku a zahájit léčbu, která je nejúčinnější v časných stádiích onemocnění. V případě, že se nádor nachází v hlubokých strukturách mozku, jeho nárůst ve velikosti nezpůsobí takové jasné časné příznaky.

Je důležité dávat pozor na tyto příznaky jako nevolnost a zvracení v dopoledních hodinách, stejně jako časté bolesti hlavy, které nejsou osázeny brát léky proti bolesti. Neměli bychom ignorovat oční halucinace, které se často mohou stát prvním příznakem nádoru. Příkladem takové halucinace je to, že člověk má neustále pocit přítomnosti nějakého cizího zápachu. Ale ostatní lidé to necítí. Kromě toho se mohou obvyklé produkty lišit chuť a vůně.

Jiné příznaky nádoru na mozku v počátečních stádiích jsou následující:

Bolesti hlavy. Nádor mozku vyvolává silné bolesti, které jsou stále přítomné. Bolest je nejčastěji naléhavá a velmi obtížně se přizpůsobuje lékům proti bolesti. Posílit jeho intenzitu může provádět, trup, napětí peritoneum, zvláště během kašle. Bolest hlavy se často vyskytuje přesně v ranních hodinách, protože během nočního odpočinku v mozkové tkáni se hromadí více tekutin.

To je způsobeno skutečností, že nádor roste a uvolňuje jedovaté látky. Normální výtok krve je narušen, což se stává obzvláště výrazným pro osobu v noci, blíže k ránu. Koneckonců, pacient je po dlouhou dobu v ležaté poloze, která na pozadí stávajícího nádoru vyvolává mozkový edém. Když člověk vstane, výtok krve je poněkud normalizován a intenzita bolesti klesá. Nejčastěji, před záchvatem silné bolesti, je pocit nevolnosti, který může vyvolat zvracení.

Charakteristiky bolesti hlavy u nádoru na mozku jsou následující:

Velmi těžká bolest hlavy po spánku, která po několika hodinách projde sama;

Bolest hlavy pulzujícího typu;

Bolest v hlavě nemá typické příznaky migrény a může dojít k záměně paralelně. Někdy se objeví v noci a je velmi často doprovázena nevolností a zvracením;

Zvýšená bolest hlavy nastane, když člověk změní svou pozici, když kašle nebo dělá fyzické úsilí.

Vedle bolesti hlavy, svalové slabosti, dvojitého vidění, ztráty citlivosti kůže mohou nastat současně. Přečtěte si také: příčiny, příznaky a příznaky bolesti hlavy, důsledky.

Závratě. Nádor mozku často vyvolává vertigo, které se děje bez ohledu na to, zda člověk stojí, leží nebo sedí. Hlava se může velmi zřídka vířit a velmi často. K tomu dochází, protože tekutina v mozku přetrvává a vyvolává nárůst intrakraniálního tlaku. Samotný nádor je navíc schopen přitlačit vestibulární přístroj, pokud je v bezprostředním okolí cerebellum, kraniální fossa nebo cerebellopterygium. Čtěte také: závratě - typy a příčiny.

Nevolnost. Při zvracení velikosti nádoru se připojí zvracení a nevolnost. Tyto příznaky často doprovázejí bolesti hlavy. Po zvracení nedochází ke zlepšení zdravotního stavu, a to bez ohledu na to, zda osoba jedla.

Zhoršení obecné pohody. To se projevuje v ospalosti, slabosti, únavě. Někdy dochází k jednostrannému narušení motorických funkcí. Ve stáří je možná částečná nebo úplná paralýza.

Poruchy fungování smyslů. Poruchy zraku, sluchu a pachu jsou často pozorovány u starších lidí s nádorem na mozku. Pacienti se mohou setkat s vážnými problémy se sluchem, necítit, rychle je ztráta zraku.

Zhoršení kognitivních funkcí. Všechny duševní schopnosti člověka trpí, paměť se zhoršuje, koncentrace pozornosti se snižuje. Jak nemoc postupuje, je nemožné vyjádřit své vlastní myšlenky, číst a mluvit. Osoba si nemusí uvědomit, kde je, přestává rozpoznávat své rodné lidi.

Poruchy z psychie. Lidé často zaznamenávají depresi, mohou se objevit halucinace.

Ztráta citlivosti. Kryty pokožky mohou být odolné teplotním účinkům, nebo vůbec žádné dotyky.

Někdy lidé s nádorem na mozku považují za obtížné říct, jak a kde se nacházejí jejich ruce, pokud jsou jejich oči zavřené.

Horizontální nystagmus nebo běh žáků je také symptom charakteristický pro nádor mozku, který si sám sám ani nevšimne.

Jiné příznaky nádoru na mozku

Jiné příznaky nádoru na mozku se objevují při progresi onemocnění:

Vědomí stále více zamlžováno. Pokud v prvních stádiích vývoje nádorů vyvolávají bolesti hlavy ospalost, potom, jak roste, může člověk spát několik dní. Nebudí se jíst, ale když vstane, nemusí si uvědomit, kde je;

Bolest hlavy se vyskytuje průběžně a může být mírně korigována užíváním diuretik;

Fotofobie a závratě jsou horší.

V závislosti na tom, kde se nádor nachází, bude mít pacient následující příznaky:

Porážka mozkové kůry je doprovázena parézou nebo paralýzou. Nejčastěji jsou pohyby omezené nebo zcela ztracené pouze na jedné straně;

Porážka spánkového laloku spojené s rozvojem sluchové halucinace. Někdy může být úplná hluchota. Osoba může zcela ztratit schopnost porozumět a reprodukovat řeč;

Porážka okcipitální kůry je provázena vizuálními halucinacemi. Navíc úplná ztráta zraku, vzhled dvojitého vidění v očích, zkreslené vizuální vnímání forem a objemů objektů. Nystagmus je také charakteristický, schopnost číst je ztracena;

Porážka zón čelních čelních laloků je doprovázena čichovými halucinacemi;

Žáci pacienta mohou reagovat různě na světlo;

Schopnost psát je ztracena;

Osoba nebo její část mohou být asymetrická;

Koordinace trpí. Při chůzi se člověk může začít rozkládat nebo přijít o cíl například při pokusu sedět na židli;

Emoční a intelektuální sféra trpí. Je možné zintenzivnit agresi, zhoršit vztahy s okolními lidmi;

Na straně vegetativního systému jsou takové porušení jako pocení, horké záblesky nebo nachlazení, ztráta vědomí na pozadí poklesu tlaku;

Nádory hypofýzy a hypofýzy způsobují poruchy hormonální sféry;

Senzorická citlivost osoby se zhoršuje. Může přestat reagovat na účinky na teplotu, bolest a vibrace.

Můžete vyvodit analogii příznaků nádoru na mozku s příznaky mrtvice. Rozdíl však spočívá v tom, že při mrtvici dochází k rychlému rozvoji příznaků a při pomalém nádoru.

Příčiny nádoru na mozku

Příčiny nádorů mozku u dětí jsou nejčastěji způsobeny poruchami v struktuře genů, které jsou zodpovědné za správnou tvorbu nervového systému. Také začátek onkogenů (jeden nebo více), které jsou zavedeny do normální struktury DNA a začínají kontrolovat životně důležitou aktivitu buněk, lze považovat za příčinu vzniku nádorů v dětství. Tyto patologie mohou být vrozené a získané, protože dítě se objeví s nervovým systémem, který se zlepšuje v procesu vývoje.

Geny, které mohou být transformovány (vrozené patologie):

Neurofibromatóza prvního typu se vyvine v porážce genů NF1 nebo NF2. Toto onemocnění je v 50% případů komplikované astrocytomem pilocity;

Vícenásobná endokrinní neoplazie 2b, která se vyvíjí v důsledku modifikace genu PTCH, vyvolává tvorbu neurinu;

Mutace APC genu vyvolává Türko-syndrom, který naopak způsobuje tvorbu maligních nádorů (glioblastom a medulloblastom);

Syndrom Lee-Fraumeni je vyvolán poruchami v genu P53 a způsobuje vývoj sarkomu. Také mutace jiných genů jsou možné.

Základní poruchy zahrnují následující molekuly proteinu v patologickém procesu:

Hemoglobin, který je zodpovědný za dodávku kyslíku do buněk;

Cykliny, které jsou zodpovědné za aktivaci proteinů kináz závislých na cyklínech;

Proteinové kinázy (enzymy, které řídí život buňky od jejich početí do smrti);

Proteiny E2F, které regulují práci proteinů odpovědných za destrukci nádorů a skutečnost, že viry, které vstupují do lidského těla, neporušují strukturu DNA;

Bílkoviny, které činí signály těla pochopitelnými pro buňky;

Růstové faktory jsou bílkoviny, které naznačují, že určitá tkáň v těle musí začít růst.

Je zjištěno, že patologické změny před zbytkem budou ovlivněny buňkami, které se aktivně rozvíjejí a dělí. V těle dítěte těchto buněk více než u dospělých. To vysvětluje skutečnost, že nádor se může začít rozvíjet i u dítěte, které se právě narodilo. V případě, že buňka obsahuje velké množství patogenních změn ve struktuře DNA, prostě neexistuje způsob, jak předpovědět, jak rychle se bude rozdělit a jaké nové buňky se z ní vynoří. Benígní nádory, z nichž nejběžnější jsou gliomy, mohou být proto transformovány na maligní. Koneckonců, uvnitř gliomu existují mutace, které tělo nemůže ovládat. V tomto případě jsou gliomy maligní v glioblastomech.

Existují spouštěče, které mohou vyvolat vývoj nádoru na mozku, mezi nimi:

Účinky elektromagnetických vln;

Vliv infračerveného a ionizujícího záření na tělo;

Otravy plynem používaným k výrobě plastových předmětů (vinylchlorid);

Vliv pesticidů a GMO, které vstupují do těla z potravin;

Přítomnost v těle papilomavirů dvou typů - 16 a 18. Jejich přítomnost může být detekována pomocí krevní analýzy (PCR). Kontrola aktivity těchto virů může být vedena zdravým životním stylem, který pomáhá zvýšit obranyschopnost těla.

Kromě spouštěčů, které ovlivňují vývoj nádorů mozku, existují také rizikové faktory, včetně:

Sexuální příslušenství. Čím vyšší je riziko mozkových nádorů u mužů;

Věk je mladší osm let a věk je v rozmezí od 69 do 79 let;

Podílet se na likvidaci následků výbuchu v jaderné elektrárně v Černobylu;

Dlouhé konverzace na mobilním telefonu, včetně použití hands-free zařízení;

Práce v podnicích se zvýšenou třídou nebezpečnosti, kdy dochází ke stálému kontaktu osoby se škodlivými látkami (arsen, rtuť, olovo, olejový odpad, pesticidy atd.);

Průchod kuřecí chemoterapie.

Pokud znáte rizikové faktory, můžete je dostatečně zhodnotit a v případě potřeby získat poradenství od neurologa. Lékař dá takové osobě směr pro průchod PET nebo MRI mozku.

Perorální antikoncepce zvyšují riziko vzniku nádoru

Hormonální antikoncepční pilulky zvyšují pravděpodobnost nádoru na mozku, konkrétně gliomu, u žen, které jsou chráněny před nežádoucím těhotenstvím tímto způsobem po dlouhou dobu. Závěry byly učiněny vědci z Odenseské univerzity a z nemocnice Univerzity jižního Dánska. Riziko se zvyšuje 1,5-2,4krát.

Ženy po celém světě používají různé formy hormonální antikoncepce (pilulky, omítky, intrauterinní implantáty). Tyto léky zřejmě oklamají tělo, pracují tak, že si myslí, že žena je již těhotná.

Statistická studie zahrnovala 317 žen diagnostikovaných maligním nádorem na mozku a kontrolní skupina sestávala z 2126 zdravých žen ve věku 25 až 49 let. V důsledku toho bylo možné zjistit, že nádor se u pacientů, kteří pravidelně užívali hormonální antikoncepci, vyvine o 50% častěji. Výsledky studie lze nalézt v britském časopise Journal of Clinical Pharmacology.

U lidí se gliom vyvíjí zřídka a je diagnostikován pouze u pěti lidí ze 100 000, avšak s pravidelným užíváním perorálních kontraceptiv po dobu 5 let nebo více se riziko jeho tvorby zvyšuje o 90%.

Ty léky, které obsahují gestageny ve svém složení, představují v tomto plánu zvláštní nebezpečí, protože třikrát zvyšují riziko vzniku gliomu. Vědci věří, že tento proces je spojen s pravidelným příjmem progesteronu v ženském těle. Je to on, kdo vyvolává růst maligních buněk.

Přirozeně, hodně ve vývojových procesech gliomů u lidí zůstává dosud neprozkoumaná. Nicméně, provedený statistický výzkum naznačuje, že vnější ženské hormony přicházející zvenčí zvyšují riziko vývoje nádoru na mozku.

Stages of brain tumor

Existují čtyři stadia vývoje nádorového procesu.

1 stádium nádoru na mozku

Nádor je povrchový, buňky, se kterými je tvořen, se chovají agresivně. Veškerá jejich činnost je zaměřena na procesy nezbytné k udržení vlastního života. Nádor neroste, takže je velmi obtížné ho zjistit.

2 fáze nádoru na mozku

Buňky se stále mění, nádor roste aktivněji. Začíná pronikat do hlubokých tkání mozku, vytváří špičky, naruší práci krve a lymfatického traktu.

3 fáze mozkových nádorů

Existují první symptomy onemocnění, včetně bolesti hlavy a závratě. Snad nevysvětlitelné pro člověka ztrátu tělesné hmotnosti, zvýšení teploty. Současně dochází k ranní nemoci a zvracení.

4 fáze mozkových nádorů

Nádor proniká do všech struktur mozku a nepodléhá jeho odstranění. V této fázi začne rozšiřovat metastázy do těla a do patologického procesu zapojí další orgány. Pacient rozvíjí pozdní příznaky onemocnění s halucinacemi, záchvaty epilepsie. Bolest hlavy je přítomna průběžně a má intenzivní charakter.

Prognóza onemocnění

Prognóza onemocnění závisí na tom, jaký typ nádoru je u člověka diagnostikován a v jaké fázi vývoje byla objevena. Pokud se pacient na počátku onemocnění změní a nádor není agresivní, pak šance na pět let přežití se rovnají 80%. Přítomnost benigního nádoru zpravidla zlepšuje prognózu, ale je třeba mít na paměti, že mozkové nádory mají tendenci se opakovat a operace prováděné na mozku jsou vždy doprovázeny závažnými komplikacemi.

V přítomnosti maligního nádoru, který je ve vzdáleném místě, má velkou velikost a metastazuje, prognóza je nepříznivá. Šance na pět let přežití se sníží na 30%

Diagnostika nádorů mozku

Diagnostika nádorů mozku je v kompetenci neurologa. Lékař zkoumá pacienta, hodnotí jeho reflexe, práci vestibulárního aparátu. Pro důkladnější diagnózu posílá pacienta očnímu lékaři k vyšetření fundusu, stejně jako otolaryngologovi, aby posoudil pocit pachu a sluchu.

Jednou z instrumentálních metod vyšetření je EEG (elektroencefalografie), která umožňuje identifikovat ohniska patogenní aktivity v mozku.

Pro objasnění diagnózy je pacientovi zaslán:

MRI. Magnetická rezonance je hlavní metodou diagnostiky nádorů mozku;

CT. Počítačová tomografie se provádí pouze v případě, že není k dispozici možnost diagnostiky MRI;

PET. Pozitronová emisní tomografie poskytuje informace o velikosti nádoru;

MRI s angiografií. Díky této metodě je možné detekovat nádoby, které krmí nádor.

Určete léčebný plán, předpovědět je možné až po biopsii. To se provádí po 3D modelu mozku s nádorem. V ohnisku lézí se sonda přesně vstřikuje a vzorek se odebere pro analýzu.

Dále je uveden průzkum těch orgánů, u nichž by nádor mohl mít metastázu.

MRI s nádorem na mozku

Magnetické rezonanční zobrazování s nádorem na mozku umožňuje vidět formu, určit její velikost, odlišit ji od edému mozkových tkání. Pokud se objeví cystická část nádoru, objeví se také pomocí diagnostiky MRI.

Dále je možné identifikovat nádorové metastázy, posoudit stupeň postižení v patologickém procesu blízkých tkání. MRI je účinnější při detekci nádorů, které nehromadí kontrast. Například to platí pro gliomy.

Kromě standardní terapie magnetickou rezonancí mohou lékaři použít:

MRI mozkových cév;

PET-CT mozku;

Každá z těchto technik má specifické cíle a používá se v závislosti na indikacích.

Léčba nádoru na mozku

Jedinou spolehlivou léčbou nádoru na mozku je jeho chirurgické odstranění. Intervence se provádí v případě, že je možné oddělit zdravou mozkovou tkáň z nádorové tkáně. Pokud forma vytváří mozkovou tkáň, operace se provádí pouze tehdy, když tlačí na důležité místo.

Alternativní metody léčby jsou:

Radioterapie jako forma radioterapie;

Cílená terapie jako forma chemoterapie;

Kombinace záření a chemoterapie;

Tyto metody léčby nádoru mohou být použity jako nezávislé, pokud není možné provést operaci, a také v kombinaci s chirurgickým zákrokem.

Nejnovější úspěchy v Japonsku

V Japonsku v roce 2011 studie o působení atomového vodíku na lidské tělo. Účelem těchto studií je vytvořit jedinečné zařízení, které pomůže při léčbě mnoha nemocí, včetně mozkových nádorů. Studie probíhají ve městě Osaka v Ústavu rakoviny.

Porovnat míru léčby nádoru na mozku s atomovým vodíkem as pomocí operace není možné. Nicméně bylo zjištěno, že u pacientů, kteří pravidelně navštěvují terapii atomovým vodíkem, se po 5 měsících této léčby nádor snižuje na nevýznamné velikosti. V budoucnu věří vědci, že je možné je zcela odstranit. To je dokázáno MRI a rentgenovými studiemi.

Technologie je založena na sovětské metodě, jak se zbavit virů a bakterií zahřátím těla na 41-42 stupňů. Takovýto tepelný šok pomáhá aktivovat lymfocyty a odstraňovat z těla nejen nádor, ale i jiné patologie. Existuje však velké riziko, že vitální proteiny v lidském těle během léčby mohou být poškozeny. Japonci se naučili používat nejen horkou vodu, ale také atomový vodík, který se uvolňuje během elektrolýzy vody.

Umělá hypertermie v kombinaci s atomovým vodíkem umožňuje tělu ohřívat až 41,9 stupňů bez poškození vlastních bílkovin. Tato technologie může být použita k léčbě starších lidí, kterým byla sovětská metoda s použitím horkých lázní kontraindikována.

Zařízení pro terapii atomovým vodíkem je židle, která se nachází v koupelně s vysokými stěnami. Pacient sedí na židli a voda je dodávána do lázně s ORP 560 mV. Voda se pomalu zahřeje. Doba postupu se zvolí individuálně a závisí na stupni vývoje nádoru. Maximální doba pobytu v lázni je 20 minut.

Taková terapie je v současné době k dispozici pouze japonštině ve specializované zdravotnické instituci. Existuje však možnost hojení v SPA-kapslích doma, které mohou aktivovat vodu až do 50-200 mV.

Odstranění nádoru na mozku

Odstranění nádoru mozku je možné několika způsoby, ale před zahájením léčby musí pacient vždy absolvovat předběžný trénink. Pacientovi je předepsán diuretický lék Mannitol a hormon Prednisolon nebo Dexamethason. Tyto léky mi umožňují omezit otok mozku. Navíc je možné předepisovat antikonvulzivní a analgetické léky.

Také před operací je možné provádět radiační terapii, která umožňuje oddělit zdravou tkáň z nádorové tkáně. Ožarování lze provádět přímo nebo vzdáleně.

Posun mozku se provádí tehdy, když stávající formace blokuje proud mozkomíšního moku a krve.

Odstranění nádoru v mozku je tedy možné následujícími způsoby:

S pomocí skalpelu;

Pomocí laseru (buňky jsou vypáleny);

Pomocí ultrazvuku (buňky jsou rozbité a nasávány z mozku). Tento postup se provádí pouze tehdy, pokud je nádor benigní;

S rádiovým nožem. Buňky se odpařují, krvácení se okamžitě zastaví během postupu. Rovněž se provádí ozařování záření gama paralelně.

Pokud je to nutné, po operaci se provádí dálková radiační terapie. Indikace je přítomnost metastáz a neschopnost úplného odstranění nádoru. Postup se provádí 14-21 dnů po operaci. Celkový počet návštěv se může lišit od 10 do 30. Pro každé zasedání mozku se jedná o 0,8 až 3 g. Kombinace radioterapie s chemoterapií je možná. Souběžně pacient potřebuje kompetentní lékařskou pomoc: jmenování analgetik, antiemetik a hypnotik.

Jak chemoterapie, tak radiační terapie jsou zaměřeny na zabíjení atypických nádorových buněk, které zůstávají v těle po zákroku.

Někdy během operace je možná kryochirurgie. Jedná se o způsob ovlivnění nádoru s nízkými teplotami. Umožňuje vám jasněji vymezit hranice vzdělání.

Indikace pro kryochirurgii:

Tumor je velmi hluboký;

Existují hluboké metastázy;

Neexistuje možnost tradičního chirurgického zákroku;

Části nádoru zůstávají pájeny do skořápky mozku po operaci;

Byla postižena hypofýza;

Věk pacienta je starší nebo pokročilý.

Tumor mozku - kolik s ním žije?

Pětileté přežití pacientů v procentech podle WHO je následující (2012):

Nádor mozku: příznaky a léčba

Nádor mozku - hlavní příznaky:

 • Bolesti hlavy
 • Křeče
 • Závratě
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Porušení řeči
 • Zmatek vědomí
 • Ospalost
 • Zhoršení sluchu
 • Apatie
 • Bolest v končetinách
 • Rušení koncentrace
 • Letargie
 • Zvýšený nitrolební tlak
 • Zhoršení zraku
 • Porušení rovnováhy
 • Hormonální poruchy
 • Paralyzuje jednu část těla
 • Postupná ztráta dotyku

Nádor mozku je onemocnění charakterizované rakovinnou lézí meningů, nervových zakončení a lebky. Tento typ onemocnění je velmi nebezpečný, protože pokud ho spustíte a nebudete včas provádět operaci, všechno bude smrtelné.

Faktory ovlivňující tvorbu onemocnění

Příčiny nádoru na mozku mohou být velmi odlišné. Obvykle je vysoká incidence pozorována u lidí, jejichž organismus byl vystaven záření. Dříve byly dětem s dermatomykózou pokožky hlavy, způsobené houbovou infekcí, předepisována radiační terapie. Výsledkem této léčby bylo zvýšené riziko vzniku nádorů.

Doposud jsou příčiny patologie spojeny s ozařováním hlavy, aby se eliminovaly jiné typy nádorů. Důvody vzniku této nemoci jsou také sníženy na negativní účinek vinylchloridu. Jedná se o bezbarvý plyn, který se aktivně používá při výrobě plastových výrobků. Nejvíce obyčejnými příčinami nádorů mozku je vliv elektromagnetických vln vyzařujících z mobilních zařízení.

Jaké jsou příznaky onemocnění?

První příznaky nádoru na mozku jsou určeny tím, že se vezme v úvahu postižená oblast a příčina, která způsobila vývoj onemocnění. Stále mohou být pozorovány tzv. Mozkové příznaky onemocnění. Zahrnují následující projevy:

 1. Bolest v oblasti hlavy je prvním signálem. Nejčastěji začnou obtěžovat člověka ráno. Mají roztržený charakter a jejich zesílení je pozorováno při změně polohy hlavy, napětí břišního lisu. Později se bolest stává trvalým.
 2. Pocit nevolnosti a zvracení jsou symptomy nádoru na mozku, nejčastěji doprovázené bolestem hlavy.
 3. Změny v mentálním prostředí, které většinou postihují starší lidi. Mezi ně patří: porušení vědomí, nedostatečná pozornost, obtížné vnímání probíhajících událostí. Pokud dojde k nárůstu nitrolebního tlaku, může tento stav provokovat někoho.
 4. Lokálními příznaky nádoru na mozku jsou poruchy motorické funkce, které se vyznačují paralýzou jedné části těla, křeče, porucha sluchu a zraku.

Benígní novotvar

Pokud je pacient diagnostikován s benigním nádorem v mozku, neovlivňuje jiné orgány a nepřekračuje hranice mozkové tkáně. Rozvíjí se velmi pomalu a příznaky benigního nádoru na mozku závisí na místě, kde je nádor koncentrován. Klasifikace operabilních nádorů zahrnuje následující:

 1. Gliomy 1. stupně jsou novotvary, jejichž tvorba nastává z gliových buněk mozku. Patří mezi ně další typy nádorů, jako jsou astrocytomy, oligodendrogliomy, ependymomy a smíšené gliomy.
 2. Meningiom.
 3. Neurinomy sluchového nervu - novotvary, které zahrnují klasifikaci operabilních nádorů, které ovlivňují sluchový nerv.
 4. Hemangioblastom - benigní nádory mozku, jejichž lokalizace se vyskytuje v cévách poškozeného mozku.

Zhoubný nádor

Neoperovatelný nádor mozku je patologický proces, který byl vytvořen v mozkových tkáních. U tohoto druhu růstu dochází k rychlému nárůstu velikosti a také ke zvětšení do sousedních tkání s jejich úplným zničením.

Tvorba novotvaru nastává z nezralých buněk mozku, stejně jako z buněk, které prošly mozkem z jiných orgánů.

Maligní nádor je metastázou nádorových nádorů. Mohou postihnout jiné části těla: mléčné žlázy, plíce, krev. Metastázy mohou být soustředěny buď v jedné části mozku, nebo úplně ve všech. Klasifikace neoperabilních novotvarů předpokládá přítomnost primárního nebo sekundárního novotvaru. Primární formace vzniká z mozkových buněk. Nejčastěji je osoba postižena nádorem gliomy, multiformním glioblastomem. Stále je diagnostikován astrocytom a oligodendrogliom, u kterých je charakteristický rychlý nárůst velikosti.

Astrocytom

Jedná se o gliový nádor, který byl podporován buňkami, které vykonávají podpůrnou funkci. Tento typ onemocnění se považuje za nejčastější. Může být diagnostikována u lidí v jakémkoli věku, ale nejčastěji postihuje muže středního věku. Jeho koncentrace se vyskytuje u dospělých ve velké hemisféře, u dětí je poškození aplikováno na optický nerv. To může také ovlivnit mozkový kmen a cerebellum.

U dětí a mladých lidí dochází k rozvoji astrocytomu na bázi mozku. Často nádor rozvíjí cysty.

Klasifikace

Podle místa koncentrace může být glioblastom primární nebo sekundární. Podle klasifikace primární lokalizované přímo v mozku a sekundární mají metastázy, rostoucí do dutiny lebky.

Další klasifikace nádoru mozku zahrnuje neoplasmy podle typu tkáně, ke které došlo k poškození. Velmi zřídka je glioblastom mnohočetný a resetu jeho metastáz do jiných orgánů. Charakteristickým rysem těchto nádorů je jejich rychlý růst, v důsledku čehož ovlivňují tkáně, které je obklopují. Velmi často se takové příznaky vyskytují s benigním nádorem na mozku. Novotvary roste, i když velmi pomalu. Existují případy, kdy takové klíčení způsobuje expanzi hranic novotvaru, takže je mozek pod silným tlakem z okolních tkání.

Stupně

Klasifikace onemocnění poskytuje rozdíl mezi příznaky nádoru mozku v závislosti na stupni vývoje:

 1. První stupeň - růst nádoru je pomalý, existují buňky, které mají strukturu podobnou normálu. Je extrémně vzácné, že se šíří do sousedních tkání.
 2. Druhá je, že růst novotvaru je pomalý, ale je možné, že tkáně, které se nacházejí zblízka, nejsou vyloučeny. Existují případy, kdy se novotvary staly vyšší třídou.
 3. Třetí stupeň - růst nádoru je rychlý, takže tento stav způsobuje poškození sousedních tkání. Ovlivněné buňky se liší od normálních buněk.
 4. Čtvrtý - glioblastom se rychle vyvíjí a zasáhne tvorbu tkáně vysokou rychlostí.

Důsledky

Glyoblastom je patologický proces, který způsobuje různé komplikace, jejichž závažnost je určena s ohledem na místo léze. Nejčastěji u dospělých a dětí jsou takové důsledky:

 1. Slabost. Glyoblastom může dojít k destrukci jakékoli části mozku. Často postihuje část mozku, která je zodpovědná za sílu nebo motorickou funkci paže, nohy. Člověk začíná cítit slabost v celém těle. Takový stav velmi často připomíná slabost způsobenou mrtvicí.
 2. Ztráta zrakové ostrosti. Glioblastomy u dospělých a dětí mohou způsobit poškození optických nervů nebo části mozku, které jsou zodpovědné za vizualizaci dat. Jaké problémy se mohou v tomto případě vyskytnout se zrakovými problémy? Nejčastěji se jedná o vizi dvojnásobného počtu objektů.
 3. Bolest v hlavě. Glyoblastom způsobuje zvýšení tlaku v mozku, což má za následek bolesti hlavy. Bolestivý syndrom může být silný a neuspokojivý. Bolest v hlavě je příznakem samotného nádoru nebo výsledkem koncentrace tekutiny v mozku.
 4. Glyoblastom u dětí a dospělých může způsobit změny v chování člověka.
 5. Úbytek sluchu. Glyoblastom má negativní vliv na sluchové nervy. Výsledkem tohoto procesu je ztráta sluchu ze strany, s níž je mozku udeřena.
 6. Křeče. Tato komplikace nádoru na mozku je způsobena podrážděním mozku.
 7. Mozková koma je poslední komplikace onemocnění, jehož výsledkem je smrt.

Diagnostické testy

K určení takové nemoci jako nádoru v mozku pomohou tyto metody průzkumu:

 1. Otázka pacienta o tom, kdy se objevily první projevy onemocnění, zda existuje rodinná předispozice k onemocnění, zda odborná činnost zahrnuje kontakt s chemikáliemi.
 2. Neurologické vyšetření zahrnuje detekci příznaků neurologických poruch. V důsledku toho lze určit slabost končetin, změny v psychice, špatná řeč.
 3. Zkoumání fundusu umožňuje odhalit známky zvýšeného nitrolebního tlaku.
 4. MRI a CT hlavních diagnostických metod, díky nimž je možné posoudit strukturu mozku a určit glioblastom studiem jeho struktury, velikosti a koncentrace.

Terapeutické události

Léčba nádoru na mozku zahrnuje řadu opatření, které může lékař předepisovat, s přihlédnutím k typu, velikosti a oblasti koncentrace novotvarů. Kromě toho je volba metody léčby ovlivněna stavem zdraví a názorem samotného pacienta. Lékař by proto měl zvolit léčbu nádoru na mozku, který by se shodoval se situací a preferencemi jeho oddělení.

Operační intervence

Když je glioblastom u dospělých a dětí koncentrován na místě, kde lze získat pomocí chirurgických nástrojů, lékař předepisuje operaci. Během takové terapie se chirurg zcela pokusí odstranit nádor. Existují případy, kdy je glioblastom dostatečně malý a lze ho snadno odstranit. Pak se považuje operace pro jeho oddělení za oprávněnou. Ale stane se, že se nádor soustřeďuje na citlivé oblasti mozku, takže výkon chirurgického zákroku se stává nebezpečným. Pokud odstraníte dokonce část nádoru, můžete jen oslabit příznaky onemocnění.

Léčba nádoru mozku chirurgicky dává jisté riziko, které spočívá v rozvoji infekce.

Radiační terapie

Takové ošetření je vhodné pro děti i dospělé. Je založen na účinku vysokoenergetických částic. Příkladem je rentgenové záření k odstranění nádorových buněk. Radiační terapie se provádí pomocí speciálních zařízení umístěných mimo tělo pacienta. Zřídka se využívá radiační terapie zřídka. Zdroj záření je umístěn v těle blízko nádoru. Účinky paprsků na všech částech mozku dokáží určit po operaci. Jeho cílem je zničit všechny buňky nádoru, které se nepodařilo odstranit.

Ožarování celého mozku se doporučuje použít v případě, kdy se najednou léčí řada maligních nádorů. Takové aktivity se často používají v případech, kdy rakovinné metastázy šly do mozku.

Z radiační terapie mohou pacienti zaznamenat vedlejší účinky, jako je slabost, bolest hlavy, nevolnost, podráždění kůže. Jejich stupeň určuje typ a dávku ozařování.

Chemoterapie

Tento způsob léčby u dětí a dospělých je založen na použití léku, který zabíjí nádorové buňky. Užívání těchto léků může být podáno perorálně nebo intravenózně. Další lék může vstoupit do těla injekcí do páteře.

Jiný typ chemoterapie se používá u dětí a dospělých, u kterých je podávání léku prováděno během operace. Během odstranění nádoru nebo jeho části má lékař jednu nebo více kapslí ve formě disku ve volném prostoru, který je ponechán po glioblastomu. Lék se zase začne pomalu rozšiřovat po celém těle.

Chemoterapie má také vedlejší účinky. Mezi ně patří nevolnost, zvracení, ztráta vlasů, bolest v hlavě. Stupeň jejich závažnosti závisí na druhu a dávce daného léčiva.

Období rehabilitace

Rehabilitace je nezbytným souborem opatření k ozdravění, protože nádor na mozku může postihnout oblast, kde jsou soustředěna důležitá centra pro ovládání řeči, vidění, motorických dovedností a sluchu. Existují případy, kdy se mozok sám vyrovná s tímto problémem a po operaci jsou obnoveny všechny procesy. Ale to vyžaduje trpělivost a čas.

Při obnově kognitivních funkcí je možné obnovit ztracené kognitivní schopnosti. Fyzioterapie je účinná při regeneraci ztracené motorické funkce a svalové síly. Obnova pracovních kapacit je komplex opatření, díky nimž se pacient po všech procedurách může vrátit ke své práci.

Nádor mozku je velmi nebezpečné onemocnění, které má řadu negativních důsledků. Léčba onemocnění je možná, ale terapie musí být provedena v počátečním stádiu jejího vývoje, pak bude možné odstranit nádorové buňky a obnovit všechny dovednosti pacienta.

Pokud si myslíte, že máte Tumor mozku a symptomy charakteristické pro tuto nemoc, pak můžete pomoci lékařům: onkologovi, neurochirurgovi, neurologovi.

Také doporučujeme použít naši on-line diagnostickou službu, která na základě příznaků vybírá pravděpodobná onemocnění.

Přechodný ischemický záchvat (TIA) - nedostatečná cirkulace mozku v důsledku vaskulárních poruch, srdečních onemocnění a snižování arteriálního tlaku. Více časté u lidí s osteochondrózou krční páteře, srdeční a vaskulární patologie. Zvláštností přechodně vzniklého ischemického záchvatu je úplné obnovení všech ztracených funkcí během 24 hodin.

Uremia je proces otravy lidského těla látkami metabolismu bílkovin. Rozvíjí se kvůli poruchám normálního fungování ledvin. Tento stav je někdy nazýván "sebeobnovením močem". Jeho jméno z latiny je přeloženo jako "moč" a "krev". Toto onemocnění je charakterizováno patologickými změnami, ke kterým dochází v systému neurochorální regulace těla. Uremie má poměrně složitou patogenezi.

Sluneční a tepelný šok jsou podmínky, kdy by vývoj měl okamžitě začít poskytovat pomoc obětem, protože existuje přímá hrozba pro jeho život. Tyto podmínky se vyskytují nejčastěji v období jaro-léto, kdy se aktivita slunce několikrát zvyšuje. Mnoho lidí tvrdí, že jak úpal, tak tepelný úder jsou stejné, ale není. Mají některé rozdíly.

Hydrocefalus, které se také užívá k určení, jako mozkového edému, představuje stav, ve kterém dochází ke zvýšení objemu komory v mozku, a často - k velmi značné velikosti. Hydrocefalus, která projevují příznaky v důsledku nadměrné produkce CSF (mozkomíšní mok komunikaci mezi mozkových komor) a její akumulaci v mozku dutinách převážně vyskytuje u dětí, ale má nemoc a morbidity u jiných věkových skupin.

Encefalopatie mozku je patologický stav, při kterém nedostatečná dodávka kyslíku a krve do mozkové tkáně vede ke smrti jeho nervových buněk. V důsledku toho se objevují oblasti rozkladu, krevní staze, malé lokální oblasti krvácení a vznik edému meningů. Ovlivňuje nemoc hlavně bílou a šedou hmotu mozku.

S pomocí fyzických cvičení a sebekontroly může většina lidí bez léku.