Verze pro tisk. Přijato z webu do-med.ru

Prevence

Kde může tato bolest přicházet? - kdekoli, ale častěji se pacient stýká bolesti v dolní části zad, nohou, v břišní stěně. Bez nalezení jasného důvodu pro její vysvětlení terapeut nasměruje pacienta k odborným lékařům: neurologovi, chirurgovi, gynekologovi, urologovi. V určitém věku má každá osoba čas na akumulaci některých onemocnění, které se jim podařilo vysvětlit výskyt takové bolesti a v souladu s nimi předepisovat léčbu. Ale stane se a nemůže a bolest i nadále trýzně.

Důvod je v cerebellum. Mozečku - část mozku, která se nachází v krku pod mozkových hemisfér mozku a v mnoha ohledech podobá struktuře. Stejná dvě hemisféra, jen menší, pokryté šedou hmotou - kůra a v hlubinách - bílá hmota s hromadou nervových buněk - jádra cerebellum. Hemisphere jsou spojeny vzděláním nazývaným "červ" (pro vnější podobnost)

Malý mozek je nejen úzce spojen se všemi částmi mozku, mozkové kůry a subcortex, ale i míchy. Toto spojení probíhá prostřednictvím tří párů "mozkových nohou". Podle něj informace v mozečku přijímá oba povrch a z mozkové kůry. Na druhé straně, mozečku a prostřednictvím stejných nohy vysílá signály do všech částí centrálního nervového systému, a na „okraj“ těla. Z míchy dostane cerebellum informace o stavu kloubů, svalů, jejich tónu, pozici končetin. V každé hemisféry mozečku informací pochází z poloviny těla, takže cerebelární poruchy pozorovány ve své polovině těla. Mozeček neukládá paměť motorických schopností, ale porovnáním nahoru a dolů informace automaticky nastavuje motorickou aktivitu, je zodpovědná za koordinaci, regulaci rovnováhy, svalový tonus, a to nejen kosterní svalstvo, ale i hladká. Kůře mozečku není přesné projekce z periferie jako v mozkové kůře, ale je známo, že přední část mozečku přijímá informace z ramen, a zpět - z nohou.

Bez dobré práce cerebellum je nemožné pro dobrou práci tanečníků, gymnastů a krasokorčírů a bez obtíží vzít cerebellum z jakéhokoliv opojení (opilá chůze).

Symptomatologie chronické cerebelární insuficience je různorodá, budeme se zabývat mechanismem vývoje bolesti.

vyvíjí nadměrné elektrické aktivity, která může trvat ohniskovou charakter, ale škodlivý elektromagnetické struktura má mobilitu a může jít daleko za ustanovení svém místě s deficitem dodávky kyslíku do mozku. Často je to stlačeno elektromagnetickou silou cerebellum, nemůže kontrolovat svalový tón, letargické svaly stlačují nervové plexusy, což vede k bolesti. Přebytečná elektrická aktivita je odpověď na nedostatek kyslíku vzniká z plicní nemoci způsobené infekcí, nutriční nebo chemické otravy, stres.

Významným a snadno identifikovatelným příznakem bolesti mozkové mozkové svaloviny je bolestivost při stisknutí okcipitální kosti v oblasti samotného cerebellum, na jedné nebo obou stranách.

Cerebellum bolí

Vertigo je stav, ve kterém pacient pocítí pohyb svého těla nebo předmětů, které ho obklopují, a rovněž zažívá nestabilitu v pohybu.

Pocit závratí je jedním z příznaků mozkových nádorů. Tvoří zhruba 30% všech novotvarů mozku a jsou rozděleny do dvou skupin: benigní a maligní. Mezi útvary první skupiny jsou nejčastější a angioreticuloma astrocytom, ve druhé - meduloblastom a sarkom (obvykle u dětí), u dospělých, zejména pozorovaný metastázy rakovinných nádorů.

Typy nádorů cerebellum:

Přesná příčina růstu nádoru není v současnosti stanovena. Přibližně 10% nových výrůstků je způsobeno genetickými faktory (neurofibromatóza typu 1), avšak některé části se vyvíjejí v důsledku vlivu onkogenů. Kromě toho, důležitou roli hraje faktory prostředí, ve kterém krok vede ke genetickým zlomů v těle, což vede mozkový nádor z mozečku a (chemických látek, fyzikální záření, hormonálních látek, účinek viru). Existují také rizikové faktory pro vývoj nádorového procesu:

 • Sex (častěji muži);
 • Rasa (nádory mozku se vyskytují častěji v Evropě);
 • Věk (meduloblastom se vyskytuje zpravidla u dětí);
 • Vystavení záření (zvyšuje riziko vzniku nemoci);
 • Účinky chemických látek (zvyšuje pravděpodobnost rakoviny);
 • Dědičnost (předepisování některých novotvarů je děděno);
 • Celkový stav těla (oslabuje imunitní systém chemoterapie).

S jeho růstem, nádor ovlivňuje cerebellum, vyplňuje vnitřní prostor 4 komor a vytlačuje mozek, což způsobuje klinický obraz. Zvláštnost novotvarů cerebellum spočívá v tom, že často porušují výtok mozkomíšního moku kvůli skutečnosti, že výstup ze 4 komor. V důsledku toho se rychle nahromadí akumulace tekutiny uvnitř mozku, což vede k přemístění velkých hemisfér a porušení mozkového kmene v okcipitálním otevírání. Také zaklínování cerebellum do otvoru způsobuje a vývoj nádoru, v důsledku toho vzrůstá objem cerebellum.

Cerebrální nádor může nastat primárně nebo jako metastáza rakoviny jiné lokalizace. Všechny znaky charakteristické pro tuto patologii lze rozdělit do tří skupin: ohnisková (cerebelární), vzdálená a mozková. Je příznačné, že se objeví velmi brzy cerebrální symptomy, a fokální příznaky vznikají mnohem později v důsledku skutečnosti, že v časných stádiích onemocnění existuje dobrá kompenzace narušených mozečku funkcí.

Při růstu nádoru v oblasti cerebrálního šoku se dlouhodobé klinické příznaky (zejména u dětí) nepozorují. Klinika se objeví po rozpadu mozkomíšního moku a při vzniku vnitřního cerebrálního edému (hydrocefalus). První znamení je bolest hlavy, která je paroxysmální, s zvracením na vrcholu. Následně bolestivost buď získá trvalý charakter s periodickými epizodami zlepšení, nebo zůstává paroxyzmální s přítomností remise různých stupňů trvání.

V následné zneužívání alkoholu a projevů symptomů obstrukcí výtokové intenzivnější: je nucen držení těla, pacienti se snaží udržet určitou pozici hlavy vzhledem k tělu (hlava naklání dopředu, protože útok lehnout na břicho nebo zaujmout pozici kolena loket). Může dojít k převrácení hlavy, což se vysvětluje okluzí v oblasti čtyř komor. Patologický proces výběžku malého mozku se projevuje fokální příznaky: nerovnováhu, změny chůze, vzhled svalové slabosti, ztrátě kolenního reflexu až do jeho úplného vymizení, horizontální nedobrovolné kmitání oka.

Když proces nádoru postihuje horní část červa, dojde k narušení koordinace pohybů a chůze, třesoucí se v rukou, výrazná patologie sluchu a rovnováhy s záchvaty závratě. Následně nádor prochází středním mozkem a způsobuje změnu inervace oční bulvy, křeče a narušení očních svalů, snížení rychlosti reakce žáka na světlo. Když je postižena spodní část mozku, příznaky jsou: porušení koordinace a poruchy řeči.

Patologická formace může ovlivnit cerebrální hemisféry. V tomto případě je charakteristický pomalý růst benigního nádoru. Na klinickém obrazu budou dominovat příznaky specifické pro syndrom obstrukce a zvýšený intrakraniální tlak. Počátečním znakem je výskyt bolesti hlavy, která je doprovázena zvracením a její síla se postupně zvyšuje. Ohnisková symptomatologie se ve většině případů objeví mnohem později, ale občas existují příznaky od samého počátku onemocnění: narušení koordinace pohybů na postižené straně a svalové slabosti. Také brzy je porážka oka na jedné straně, horizontální nedobrovolná oscilace očních bulvů.

S růstem novotvaru je druhá (opačná) hemisféra cerebellum stlačena a ohniskové příznaky jsou bilaterální. Pacienti mají nucenou pozici: v posteli lezou na stranu nádoru a hlava je také nakloněna na postiženou stranu. Časté záchvaty silné bolesti v hlavě jsou charakterizovány změnou polohy hlavy vzhledem k tělu, které je doprovázeno zvracením, závratě, zčervenání obličeje, změnami srdeční frekvence a dýchání. Někdy dochází k porušení pohybu v jedné nebo více končetinách, což je doprovázeno zvýšeným nebo sníženým reflexem šlach. V pozdních stádiích onemocnění budou pacienti pomalí, inhibováni v důsledku výrazného poklesu výtoku mozkomíšního moku a vývoje zvýšeného intrakraniálního tlaku.

Prakticky ve všech případech tohoto nádoru je ukázána operativní terapie. Cílem operace je úplné odstranění novotvaru a pokud to není možné, provede se jeho částečné odstranění a uvolnění dříve stlačeného kmene. V druhém případě však po určitém počtu let nádor znovu a znovu vyžaduje chirurgickou léčbu. Radiační terapie se také používá.

(0 hlasů, průměr: 0 z 5)

Nádor cerebellum je jednou z odrůd novotvarů mozku. Nádor cerebellum může být benigní a maligní, nejrůznější v histologické struktuře. Dokonce i když je nádor benigní kvůli své zvláštní poloze, může představovat bezprostřední ohrožení života pacienta kvůli možnosti porušení struktury mozku respiračními a oběhovými poruchami. Nádor cerebellum se projevuje jako cerebrální, distanční a fokální (cerebellární) příznaky. Pro diagnostiku této patologie je povinná počítačová tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI) mozku povinná. Léčba tumoru cerebellum je hlavně operační. Z tohoto článku se můžete seznámit s hlavními příznaky, metodami diagnostiky a léčby cerebrálních nádorů.

Mezi všemi novotvary mozku se podíl cerebelárních nádorů podílí asi 30%.

Stejně jako všechny nádory nervového systému mohou být nádory mozku primární (pokud jsou zdrojem nervových buněk nebo skořápky mozku) a sekundární (jestliže jsou metastázami nádoru jiné lokalizace).

Podle histologické struktury jsou nádory cerebellum také velmi rozmanité (více než 100 druhů je známo). Nejčastějšími jsou mozkové gliomy (medulloblastomy a astrocytomy) a metastázy rakoviny.

Gliomy cerebellum představují více než 70% všech nádorů zadní kraniální fossy. U histologicky malých dětí jsou nádory častěji meduloblastomy, ve středním věku - astrocytomy a angioretikuly. V dospělém a starším věku patří palma k metastázám rakoviny a glioblastomů.

Nádory mozečku může mít relativně benigní pomalu rostoucí, jsou umístěny odděleně od normální mozkové tkáně (jako v kapsli), a může proniknout do okolních tkání sebe, což samo o sobě je méně výhodné.

Všechny známky rostoucího cerebrálního nádoru lze rozdělit do tří skupin:

 • cerebrální (vyvíjejí se kvůli zvýšenému intrakraniálnímu tlaku);
 • vzdálené (vyskytují se na vzdáleném místě, to znamená, že nejsou přímo vedle nádoru);
 • ohnisková (vlastně mozková).

Téměř ve všech případech se tyto tři skupiny symptomů vyskytují současně s sebou, ale závažnost těchto nebo jiných znaků se liší. V mnoha ohledech je to určeno směrem růstu nádoru a kompresí několika blízkých struktur.

Zvláštní umístění cerebellum v dutině lebky určuje určité rysy klinického průběhu jeho nádorů. Klinická situace je možná, když první příznaky nádoru jsou mozkové a dokonce vzdálené symptomy. To je způsobeno skutečností, že cerebellum je umístěn nad IV komorou a mozkovým kmenem. Proto jsou někdy prvními příznaky neoplazie cerebellum známky poškození mozkové kosti a porušení odtoku mozkomíšního moku z komor IV, a nikoliv cerebellum sám. A porážka mozkové mozkové tkáně je na chvíli kompenzována, a proto se vůbec neukazuje.

 • bolesti hlavy. Může se cítit v okcipitální oblasti a dokonce iv krku. Může být periodické nebo konstantní s obdobím zesílení. Pokud dojde k nitrolebnímu tlaku, bolesti hlavy se rozptýlí, spolu s pocity nevolnosti a zvracení;
 • nevolnost a zvracení, které nejsou spojené s jídlem. Tyto příznaky jsou spojeny s podrážděním určitých center v mozku. Zobrazují se častěji ráno. Také tyto příznaky mohou být výsledkem zvýšeného nitrolebního tlaku;
 • závratě;
 • kongestivní disky optických nervů. Tuto změnu lze pozorovat pouze při oftalmologickém vyšetření. V případě cerebrálního nádoru (v porovnání s nádory mozku jiné lokalizace) se kongestivní optické disky objevují poměrně brzy, a to i před samotnými příznaky cerebelie. S největší pravděpodobností je to kvůli poměrně rychlému stlačení důležitých venózních výtokových cest v nádorech mozkové lokalizace.

V případě cerebrálního nádoru jsou tyto symptomy reprezentovány poruchou kraniálních nervů (nebo spíše jejich kompresí). Kraniální nervy se z větší části objevují z tloušťky mozkové tkáně v oblasti mozkového kmene. Rostoucí tumor cerebellum komprimuje nervové kořeny, což způsobuje výskyt různých příznaků. Může to být:

 • poruchy bolesti a citlivosti v jedné polovině obličeje, potíže s žvýkáním (spojené se stlačením trigeminálního nervu);
 • strabismus (záchvat rušivého nervu);
 • asymetrie tváře (porážka obličejového nervu);
 • sluchové postižení nebo zvonění v uších (VIII pára kraniálních nervů);
 • narušení pohyblivosti jazyka a s ním spojenou určitou nejasností řeči;
 • změny citlivosti na chuť.

Je třeba poznamenat, že porážka nervů bulbární skupiny je méně častá než páry V-VIII.

Kromě symptomů kraniálních nervů, do vzdálených příznaky mozečku nádorů zahrnují vzhled slabosti nebo změnu citlivosti v jedné straně těla, záchvaty, zvýšený svalový tonus spastické typu.

Tyto projevy nádorového procesu jsou spojeny s přímým poškozením tkáně cerebellum.

Cerebellum se skládá z několika částí: centrální část šneku a hemisféry (vlevo a vpravo) umístěné na jeho stranách. V závislosti na tom, do jaké části cerebellum se nádor stlačí, existují různé příznaky.

Pokud je červ postižen, objeví se následující příznaky: porušení stoje a chůze. Člověk se kymácel při chůzi a dokonce i ve stoje, narazil na rovině a padal. Chůze připomíná pohyb opilce, v zákrutách "přináší" na stranu. Aby zůstal stát, musí šířit nohy široce, vyrovnat s pomocí rukou. Jak se nádor rozrůstá, nestabilita se projevuje i v sedě.

Pokud nádor roste v zóně jedné z mozkových hemisfér, pak jsou porušeny hladkost, přesnost a proporcionalita pohybů na straně nádoru (tj. Vlevo nebo vpravo). Osoba, která se při pokusu o vznícení objektu chybí, nedokáže provádět akce spojené s rychlým kontrakcí svalů - antagonistů (flexory a extenzory). Na straně léze se sníží svalový tonus. Změna rukopisu: písmena se stávají velkými a nerovnoměrnými, jako kdyby se jednalo o cikcak (toto je také spojeno s porušením správného kontrakce svalů ruky). Poruchy řeči jsou možné: stane se přerušovaným, spasmodickým, jak zpíval, rozdělil se na slabiky. Tam je třes v končetinách na straně nádoru, který je posílen směrem ke konci pohybu.

Jak nádor roste, příznaky šneku a hemisféry se postupně mísí, proces se stává oboustranný.

Kromě výše uvedených příznaků může být pacientovi diagnostikována nystagmus. Jedná se o trhavé vibrační nedobrovolné pohyby očních bulvů, zejména při pohledu pryč.

Blízkost nádorů mozku a IV ventrikuly způsobuje porušení cirkulace mozkomíšního moku. Vyvíjí vnitřní hydrocefalus s bolestem hlavy, záchvaty zvracení a nevolnosti. Překrytí komor IV ventrikuly může být doprovázeno Brunsovým syndromem. To se může objevit při ostré změně polohy hlavy (zejména při sklopení dopředu), v souvislosti s níž je nádor přemístěn a překrývá otvory pro cirkulaci mozkomíšního moku. Syndrom se projevuje ostrým bolením hlavy, nezdravým zvracením, výrazným závratem, dočasnou ztrátou vidění, zmatením vědomí. Současně dochází k porušení srdce a dýchacích orgánů, které představují nebezpečí pro život.

Dalším nebezpečným stavem, ke kterému může dojít u nádorů mozku, je porušení mozkové tkáně. Faktem je, že rostoucí nádor zaujímá část prostoru uvnitř lebky a tento prostor je konstantní. Zbytek mozkové tkáně prostě nemá kam jít a "se pohybuje" směrem k nedalekým děrům lebky (zejména velkým okcipitálním otvorem). Porušení je možné a ve svatojánce na obryse mozečku (ten je tvořen dura mater). Porušení mozkové tkáně je pro člověka velmi nebezpečné, protože v tomto okamžiku riskuje, že ztratí svůj vlastní život.

Pro diagnostiku cerebrálního nádoru hraje důležitou roli důkladné neurologické vyšetření, konzultace oftalmologů s povinným vyšetřením fundusu. Nejdůležitější pro diagnostiku jsou rentgenové metody výzkumu. Počítačová tomografie (přednostně MRI se zvýšení kontrastu) umožňuje nejen odhalit nádor, ale také k odlišení této nemoci z jiných sérii s dostupnými pacientů cerebelární symptomy. Pomocí MRI můžete vidět vlastnosti struktury nádoru, jeho polohu vzhledem k vaskulaturii a řadu dalších znaků, které pomohou ošetřujícímu lékaři během operace odstranit nádor.

Hlavním způsobem léčby cerebrálního nádoru je chirurgická intervence. Je žádoucí radikální, tj. Úplné odstranění nádorové tkáně, ale to není vždy technicky proveditelné. Pokud nádor klíčí okolní tkáň, komorovou komoru, pak je samozřejmě nemožné úplně ji odstranit. V tomto případě se pokuste odstranit co nejvíce nádorových tkání. V každém případě neurochirurg dělá všechno pro obnovení narušeného oběhu mozkomíšního moku. Za tímto účelem může být odstraněna část okcipitální kosti a část prvního děložního obratle (což pomáhá eliminovat stlačení mozkového kmene).

U maligních nádorů cerebellum (který je stanoven histologicky) po chirurgické léčbě jsou pacientům prokázána radiační terapie, která má za cíl zničit případné zbývající nádorové buňky. Chemoterapie je také možná. Typ a objem léčby je určen histologickou variantou nádoru mozku.

Je třeba si uvědomit, že pokud nádor není zcela odstraněn, pak po nějakém čase opět poroste a znovu se objeví klinické příznaky.

Kromě toho se při léčbě cerebrálních nádorů užívají léky k provedení symptomatické léčby. Může to být antiemetikum, diuretikum, anestetika, hormony a tak dále. Samozřejmě samy o sobě nijak neovlivňují samotný nádor, ale přispívají ke zlepšení stavu pacienta.

Močový nádor je tedy typ nádoru mozku. Vzhledem k anatomickému umístění cerebellum v lebeční dutině má jeho nádory charakteristické symptomy, které nejsou vždy spojeny s porážkou mozkové tkáně. Jak nádor roste, objevují se vždy nové a nové příznaky. Rozhodující metodou diagnostiky v cerebrálním nádoru je zobrazování magnetickou rezonancí s intravenózním zvýšením. Chcete-li se zbavit tumoru cerebellum, může to být jen chirurgický zákrok. Bohužel ne vždy chirurgická intervence vede k oživení pacientů s touto nemocí.

Cerebellum je část centrálního nervového systému, která se nachází pod mozkovými hemisféry. Má následující formace: dvě hemisféry, nohy a červ. Odpovídá za koordinaci pohybů a práce svalů. U lézí cerebellum se příznaky projevují motorickými poruchami, změnami v řeči, rukopisem člověka, chůzí, ztrátou svalového tónu.

Příčinou mozkové mozkové příhody může být trauma, vrozená porucha rozvoje této struktury, stejně jako narušení krevního oběhu, účinky drogové závislosti, zneužívání návykových látek, neuroinfekce, intoxikace. Existuje vrozená vada ve vývoji mozku, způsobené genetickou patologií, nazvanou ataxie Mari.

Důležité! Poškození cerebellum může způsobit mrtvice, trauma, onkologické onemocnění, infekce nervového systému, intoxikaci.

Trauma mozku jsou pozorovány s zlomeninami základny lebky, zranění occipitální části hlavy. Porucha přívodu krve cerebellum nastává u aterosklerotických vaskulárních lézí, stejně jako při ischemické hemoragické mrtvici cerebellum.

Ateroskleróza, přímo krmení cerebellum a sklerotické lézi karotid v kombinaci s cévní křeč může vyvolat přechodné hypoxie (tranzitorní ischemická ataka). Ischemická mrtvice je zpravidla způsobena zablokováním cévy trombem nebo embolií různého původu (vzduch, cholesterolová plaketa). Rovněž se projevuje jako porušení funkce cerebellum.

Hemoragická mrtvice cerebellum, tj. krvácení způsobené narušením integrity cévy je častou příčinou narušení koordinace pohybů, řeči, příznaků z očí. Hemorrhagie v podzemí cerebellum se objevují se zvýšeným krevním tlakem a hypertenzními krizemi.

U starších lidí nejsou cévy elastické, jsou postiženy aterosklerózou a jsou pokryty kalcifikovanými cholesterolo-vými plaky, takže netrpí vysokým tlakem a stěna se zlomí. Výsledkem krvácení je ischémie tkání, které byly přiváděny z poraněné cévy, stejně jako ukládání hemosiderinu do mezibuněčné substance mozku a tvorba hematomu.

Onkologické onemocnění spojené přímo s cerebelem nebo metastázami také způsobují poruchy na této struktuře. Někdy léze mozečku jsou způsobeny porušení odtoku mozkové tekutiny.

Klíčovým příznakem postižení mozku je cerebellární ataxie. To se projevuje třesením hlavy a celého těla v klidu a pohybu, nesourodost pohybů, svalová slabost. Příznaky mozkové mrtvice mohou být asymetrické v případě poškození jedné z hemisfér. Přidělit hlavní projevy patologie u pacientů:

 1. Intenzivní třes, který je jedním z příznaků mozkového záchvatu, se projevuje ve velkých pohybech a nadměrné amplitudě na konci.
 2. Posturální třes je třesání hlavy a těla v klidu.
 3. Disadiadokokineze se projevuje v nemožnosti rychlých protichůdných pohybů svalů - flexe a rozšíření, pronace a supinace, redukce a odvykání.
 4. Hypometrie - zastavení motoru jednat bez dosažení svého cíle. Hypermetrie je růst kyvadlového pohybu při přiblížení se k cíli pohybu.
 5. Nystagmus - nedobrovolný pohyb očí.
 6. Hypotenze svalů. Síla svalstva pacienta klesá.
 7. Hyporeflexní.
 8. Dysarthrie. Skandalizovaná řeč, tj. pacienti dělají stres rytmických slov a neodpovídají pravidlům ortopézie.
 9. Porušení chůze. Třesivé pohyby trupu zabraňují pacientovi předat rovnou trajektorii.
 10. Porušení rukopisu.

Neurológ zkoumá a testuje povrch a hluboké reflexe. Elektronastagmografie a vestibulometrie jsou prováděny. Přiřaďte krevní test. Pro určení infekce v mozkomíšním moku, jakož i markerů mrtvice nebo zánětu se provádí punková punkce. Zobrazuje se zobrazování hlavy magnetickou rezonancí. Stav mozkových cév je určen pomocí Doplerography.

Léčba onemocnění cerebellum ischemickou mrtvicí se provádí pomocí lýzy krevních sraženin. Přiřadit fibrinolytiku (streptokinázu, alteplasu, urokinázu). Aby se zabránilo tvorbě nových trombů, používají se antiagreganty (aspirin, klopidogrel).

Při ischemických a hemoragických mrtvicích metabolické léky (mexidol, cerebrolysin, cytoflavin) zlepšují metabolismus v mozkové tkáni. Pro prevenci opakovaných mrtvic jmenujte léky, které snižují hladinu cholesterolu v krvi a hemoragické krvácení - antihypertenzivní léky.

Neuroinfekce (encefalitida, meningitida) vyžadují antibiotickou léčbu. Patologie cerebellum vyvolané intoxikací vyžadují detoxifikační terapii v závislosti na povaze jedů. Existuje nucená diuréza, peritoneální dialýza a hemodialýza. V případě otravy potravin - výplach žaludku, jmenování sorbentů.

Při onkologických lézích cerebellum se léčba provádí podle typu patologie. Předepisuje se chemoterapie a radioterapie nebo chirurgická léčba. Pokud je porucha mozkomíšního moku způsobujícího cerebrální syndrom porušena, provádí se operace s trepaním lebky a obcházení cest pro odliv mozkomíšního moku.

Porážka cerebellum, jehož důsledkem může být zdravotní postižení, pacientova potřeba péče, vyžaduje včasnou a důkladnou léčbu, jakož i péči a rehabilitaci pacienta. V případě náhlé abnormality chůze by měla být řečová porucha navštívena neurológem.

Nádor cerebellum je jednou z odrůd novotvarů, která je benigní a maligní. Bez ohledu na histologickou strukturu je to ohrožení života.

Takové novotvary se vyskytují u asi 30% lidí s různými mozkovými nádory. Díky histologii bylo zjištěno více než 100 druhů, ale v 70% případů se nádor chápe jako gliom (primární nádor růžového, šedo-bílého nebo tmavočerveného uzlu).

Vznik vzdělání nastává v jakémkoli věku, ale některé druhy jsou charakteristické pro určitý typ lidí.

Například meduloblastom se vyskytuje u dětí a astrocytomy, hemangioblastomy u mužů a žen středního věku. Častěji se onemocnění vytváří u mužů kavkazského rasy. Maligní tumor má kód podle ICD-10 C71.6

Jedinou osvědčenou příčinou vývoje je záření. Předpokládá se, že přibližně 10% tvorby se vytváří z důvodu genetiky nebo v důsledku působení onkogenů.

Porušení na genetické úrovni probíhá pod vlivem:

 • toxické látky,
 • nadměrné vystavení slunci,
 • dědičnost.

Jako posun je použití umělých složek v potravinách a elektromagnetických polích. Riziko výskytu se také zvyšuje u těch, kteří mají sníženou imunitu (pacienti s HIV).

Mechanismy, které hrají důležitou roli při tvorbě nádoru, pracují okamžitě v několika směrech. Tam dochází k poškození tkáně spojené s tlakem z rostoucích tkání. Postupně se novotvary zvyšují a rozkládají buňky mozku. Existuje vývoj obecných mozkových příznaků spojených se zvýšeným tlakem.

Nádor je rozdělen na maligní a benigní.

První typ zahrnuje hemangioblastomy, astrocytomy. Někdy jsou buňky transformovány do cysty, reprezentované malým uzlem. Transformace na maligní onemocnění se vyskytuje ve vzácných případech.

Zhoubné nádory - bez léčby zaručují smrt a neschopnost vést celý život.

Takové novotvary jsou náchylné k rychlému růstu, snadno pronikají do tkání blízkých oddělení.

Nejnebezpečnější je stupeň 4, údajně je "nefunkční". Někdy se buňky pohybují do jiných oblastí, ale existují situace, kdy metastázy nepronikují do zdravých tkání, ale začnou se soustředit v jediné zóně.

Oddělte nádor cerebellum od geneze. Primární druhy pocházejí z buněk cerebellum a jsou výsledkem metaplázie. Sekundární tumor naznačuje metastatický původ. Pokud je první druh benigní a maligní, pak druhý je výlučně maligní.

Symptomy jsou rozděleny do tří skupin:

Všechny se vyvíjejí současně, ale závažnost se může lišit. Záleží na směru klíčivosti, stlačování struktur v blízkosti. Někdy jsou první znaky mozkové nebo vzdálené známky. To je možné kvůli zvláštnímu umístění mozku mezi čtyřmi komorami a mozkovým kmenem.

Symptomatické příznaky zahrnují:

 1. Bolesti hlavy, které se cítily v zadní části krku nebo v krku. Pokud se intrakraniální tlak stane větší, pak se bolest rozptýlí.
 2. Nevolnost a zvracení. Nemají vztah k jídlu. Nevolnost se objevuje častěji ráno a je spojena s podrážděním určitých center.
 3. Při vyšetření oftalmologu jsou nalezeny stagnující nervové disky. Tento příznak se objeví před všemi ostatními znaky. Pravděpodobně dochází ke stlačování žil.
 4. Závratě.

Vzdálené příznaky se objevují kvůli poškození nervů, které pocházejí z mozkové tkáně v oblasti kmene. Jsou charakterizovány:

 • zhoršená citlivost,
 • strabismus,
 • poruchy způsobené problémy s obličejovým nervem,
 • zhoršení sluchu, mobilita jazyka,

Pro mozkové (fokální) znaky charakteristické pro vzhled znaků v závislosti na postižené oblasti. Pokud je červ poškozen, je pro člověka obtížné chodit a stát stejně. Chůze začíná připomínat chůzi opilce. Čím více vzdělávání se stává, tím výraznější je příznak, když se sedí.

Pokud nádor roste v hemisféře cerebellum, dochází k narušení hladkosti, přesnosti pohybů na straně těla, kde je rakovina. Člověk nemůže vzít předměty, je těžké pro něho ohýbat a odmítnout ruce. Rukopis a řeč jsou deformovány. Ta se stává přerušovanou, může být rozdělena na slabiky. Vyvíjí se nystagmus (vibrační pohyby očních bulvy).

Pokud dojde k porušení mozkové tkáně, její další část se začne pohybovat ve směru velkého okcipitálního otvoru. Když k tomu dojde, riziko ztráty vlastního života se mnohonásobně zvyšuje.

V procesu diagnostiky je nutná konzultace s různými specialisty (terapeut, onkolog, oční lékař, neurolog).

Je povinné jmenovat:

 • stanovení aktivity reflexů šlach,
 • kontrola citlivosti,
 • počítačová tomografie,
 • MRI.

Tomografie odhaluje nejen vzdělávání, ale také umožňuje určit velikost, lokalizaci. Umožňují nám studovat strukturu vrstvy mozku.

Na základě výsledků studií se rozhoduje o otázce další hospitalizace a vyšetření. Při diagnostice je důležité rozlišovat nádor od cysty, aneuryzmatu, intracerebrálního hematomu a ischemické cévní mozkové příhody.

Soubor anamnézy zahrnuje získávání informací o stížnostech, identifikaci dědičného faktoru a ozařování. Neurológ hledá příznaky neurologických poruch. Angiografie se někdy provádí. Tato metoda vám umožňuje vyhodnotit velikost a stupeň přívodu krve do nádoru při podání kontrastní látky do žíly.

Hlavní metoda expozice je rozpoznána jako chirurgická. Otázka jeho využití a rozsahu akcí řeší neurochirurg, ale často optimálním řešením je radikální odstranění transformovaných buněk.

Ovšem taková operace není vždy možná kvůli klíčení nádoru do anatomických struktur. Hlavním cílem je odstranit maximální objem a obnovit normální oběh alkoholu.

Radiační terapie je považována za slibnou metodu. Nevede to k narušení integrity tkáně, ale paprsek působí na postiženou oblast.

Chemoterapie je léčba cytotoxických léků, které blokují nádorové buňky. Zrychlíte proces hojení:

 • radiochirurgie,
 • imunoterapie,
 • genové terapie.

Prakticky všechny známé metody vedou k potlačení aktivity a normálních buněk. To vede k vývoji vedlejších účinků.

Výsledky léčby závisí na typu nemoci. Pokud je nádor benigní, prognóza je příznivá. Pokud dojde ke stlačování nebo smrti struktur, které jsou odpovědné za dýchání a práci srdce, zvyšuje se riziko smrtelného výsledku.

Pokud nebyl nádor úplně odstraněn, pak několik let bude vyžadovat druhou operaci. Při maligním vzdělávání je přežití pacientů po terapii 1 až 5 let.

Video vypráví příběhy dvou pacientů s nádorem na mozku:

Nádory cerebellum

Cerebrální nádor - benigní nebo maligní novotvar, nacházející se v malém mozku. Může být primární a sekundární (metastatická). Nádor cerebellum se projevuje variabilními příznaky, které jsou rozděleny do tří hlavních skupin: mozkové, cerebellární a kmenové. Diagnostika je založena na výsledcích zobrazování mozkových struktur magnetickou rezonancí. Konečné ověření diagnózy se provádí pouze z histologického vyšetření nádorové tkáně. Chirurgická léčba spočívá v nejradikálnějším odstranění vzdělání, obnově cirkulace mozkomíšního moku a v eliminaci komprese mozkového kmene.

Nádory cerebellum

Novotvary cerebellum představují přibližně 30% všech nádorů mozku. Moderní histologická analýza umožnila identifikovat více než 100 morfologických druhů těchto formací. Nicméně, souhrnné údaje shromážděné lékařů, kteří se specializují v oblasti neurologie, neurochirurgie a onkologie, že v 70% případů se nádor mozečku vyčnívá gliomu.

Tvorba tumoru cerebellum může nastat v každém věku. Některé typy nádorů (jako je meduloblastomem) se vyskytuje především u dětí, ostatní (hemangioblastomu, astrocytom) - v lidí středního věku a další (glioblastomu, metastazující nádory) - u starších pacientů. Patří k mužskému pohlaví a rase Europoidu, zvyšuje riziko onkologie cerebellum.

Příčiny a patogeneze

Z určitých důvodů neexistují žádné známé etiologické faktory, které by vyvolaly růst nádorových formací. Poznamenává se, že asi jedna desetina nemocné nádoru mozečku je geneticky určuje a je zahrnuta v klinice Recklinghausen neurofibromatóza. Důležitou roli v iniciaci nádoru vymazána radioaktivního záření, Vliv onkogenních virů (některé typy adenovirů, herpesvirů, Lidský papilomavirus, atd.), A vliv na těle karcinogenních látek. Riziko novotvary se zvyšuje u imunokompromitovaných jedinců (infikovaných HIV, imunosupresivní terapie atd.).

Patogenetické mechanismy doprovázející tumor mozku jsou realizovány ve třech hlavních směrech. Za prvé, dochází k porážce mozkové mozkové tkáně, která je spojena s jejich stlačením růstem nádorové tvorby a smrti. Klinicky se to projevuje ohniskovými mozkovými příznaky. Za druhé, cerebelární růst nádoru v procesu plnění IV komoru dutiny a začne stlačovat mozkový kmen, který se projevuje kmenových symptomy a funkce kraniálních nervů (FSK) poruchy. Třetí mechanismus způsobuje vývoj cerebrálních příznaků, je spojen s narůstajícím hydrocefalusem a zvýšeným intrakraniálním tlakem. Zvýšení ostrý tlak v zadní jámy lební vede k opomenutí mozečku mandlí a jejich porušování v foramen velké láhve. Spodní část prodloužené míchy je vložena mezi mozečku a týlním kompresních struktur kostí díry lokalizovaných v něm může způsobit vážné poruchy bulbární, poruchy srdeční činnosti a dýchání.

Klasifikace

Stejně jako novotvary jiných lokalizací jsou nádorové procesy malého mozku rozděleny na benigní a maligní. Z benigních formací v cerebellum jsou nejčastěji pozorovány lokálně rostoucí hemangioblastomy a infiltrativní růst astrocytomů. Často tyto nádory dávají cystickou transformaci a jsou malým uzlem s velkou cystickou dutinou vedle něj. Nejčastějším maligním nádorem děložního mozku u dětí je meduloblastom, který je charakterizován obzvláště intenzivním růstem a šíří se v subarachnoidních prostorách. Druhým nejčastějším je cerebrální sarkom.

Je třeba poznamenat, že klinická klasifikace tumoru cerebellum do benigního a maligního může být poněkud libovolná. Omezený prostor zadní kraniální fossy způsobuje riziko stlačení mozkového kmene u jakéhokoli typu novotvaru.

V souladu s genezí cerebelární novotvarů izolované v 2 skupin - primárních a sekundárních nádorů. Primární nádor mozečku pochází přímo z cely, v důsledku jejich nádoru metaplazie. Sekundární metastazující nádor mozečku má počátky lze pozorovat u karcinomu prsu, rakoviny plic, rakoviny štítné žlázy, gastrointestinální zhoubné nádory. Primární tumory mohou být jak benigní, tak maligní. Sekundární nádory jsou vždy maligní.

Symptomy malého mozku

Clinic neoplastické procesy mozečku se skládá z obecných mozkové a mozečku symptomů a příznaků lézí mozkového kmene. Často se symptomy těchto tří skupin vyskytují současně. V některých případech se onemocnění projevuje výskytem symptomů pouze jedné skupiny. Například, mozečku nádoru, se lokalizuje červa, obvykle se začíná objevovat od obecných cerebrálních symptomů a cerebelární tkáň léze mohou být kompenzovány na dlouhou dobu a nedávají žádné klinické projevy. Někdy jsou první příznaky jsou příznaky stlačení kmene nebo porážce na hlavového nervu.

Cerebrální symptomy, které doprovázejí tumor mozečku, se neliší od podobných příznaků nádorů mozkových hemisfér. Pacienti si stěžují na trvalé nebo paroxysmální zhoršit bolest hlavy se vyskytuje častěji v dopoledních hodinách, s difuzní znak (alespoň - je lokalizován v krku). Zephalgie je doprovázena nevolností, nezávislou na jídle. Tam může být zvracení v nadmořské výšce bolest hlavy, závratě, poruchy kortikální (somnolence, ohromující, zvýšené námahou unaví, v některých případech - čichové, sluchové nebo zrakové halucinace). Pokud rostoucí nádor mozečku bloků výtokové mozkomíšního moku, pak připadne příznaky: pacient užívá vynucený situací - naklonil hlavu dopředu a dozadu, zaujmout pozici koleno Koleno se sklopenou hlavou, časté nevolnosti a zvracení. S ostrým ucpání často spojené s rychlými změnami v pozici hlavy, tam je vysoký krevní tlak, Hydrocefalus krize.

Skutečné cerebrální (fokální) příznaky se liší v závislosti na umístění léze. Hlavním klinickým syndromem je cerebellární ataxie. Když je červ postižen, projevuje se jako porucha chůze a nestabilita. Pacient chodí, ohrožuje a překonává, široce zorganizuje nohy nebo rovnováhy s rukama tak, aby nedošlo k pádu, může být "nesen" v rozích. Typicky přítomnost nystagmusu - nedobrovolné pohyby očních bulvů. Možná vývoj cerebellární dysarthrie - porušení řeči, charakterizované jeho přerušením, rozdělení na slabiky ("skandující řeč"). Když je hemisféra cerebellusu ovlivněna homolaterálně (na straně léze), je narušena koordinace a proporcionalita pohybů. Je zde chybění výkonů vzorků prstů na nos a kolena, dysmetrie, záměrného třesu, změna rukopisu na velké a zametání.

Jak růst roste, malý mozek proniká od jedné hemisféry do druhé, od šneku k polokouli a naopak. Klinicky je to doprovázeno kombinací příznaků poškození těchto struktur, bilaterální koordinační poruchy.

mozkový kmen poškození se může jevit jako podepisuje svoji kompresi a poruchy hlavových nervů jednotlivce. Tam může být bolest trojklaného nervu, strabismus, centrální nervu lícního nervu hluchota, zhoršení vnímání chuti, dysfagie, obrna měkkého patra. U syndromu kmene je typické zvracení, které nemá spojení s bolesti hlavy. Je to v důsledku stimulace zadní fossa receptory a může být vyvolána náhlé pohyby nebo změny polohy. Postupné komprese hlavně doprovázena neklidem, tachykardie nebo bradykardie, diplopie, nystagmus a extraocular poruch zesílení (pohled obrna, Exotropia, mydriáza, ptózu); možné vegetativní poruchy, arytmie, tonické křeče. Porušení zákona dechu, až na doraz, který může způsobit smrt pacienta.

Diagnóza nádoru cerebellum

Ne vždy provedená neurologickým vyšetřením pacienta naznačuje cerebrální nádor, protože specifické mozkové příznaky mohou být nepřítomné. Přítomnost závažných cerebrálních příznaků je důvodem, proč je pacientovi požádán o konzultaci s oftalmologem s oftalmoskopií. Identifikace obrazu "stojatých" disků z optických nervů na podložce je důkazem hydrocefalu. Další diagnostické vyšetření vyžaduje spojení metod neuroimagingu: CT nebo MRI mozku. Umožňují nejen detekci novotvarů, ale také určení jejich velikosti a umístění, což je nezbytné pro plánování chirurgické léčby. V řadě případů, zvláště s podezřením na vaskulární povahu nádoru, se dále provádí mozková magnetická rezonanční angiografie.

Je nutné rozlišovat nádor z mozeček cysty mozečku, aneurysm mozku, cerebrální absces, intracerebrální hematom, ischemické cévní mozkové příhody u vertebrobazilárního bazilární pánve.

Léčba tumoru cerebellum

Hlavní způsob léčby je chirurgický. Otázka vhodnosti a rozsahu chirurgického zákroku řeší neurochirurg. Optimální odstranění nádoru je optimální. To však není vždy možné kvůli klíčivosti tvorby do komplexních anatomických struktur, IV komor. V takových případech je cílem operace odstranění co nejvíce nádorových tkání a obnovení normálního oběhu alkoholu. K odstranění komprese mozkového kmene lze provést částečnou resekci otevření okcipitální kosti a prvního krční obratle. V některých případech se používají posunové operace ke snížení hydrocefalu. S rychlým rozvojem hydrocefalusu se zvyšující se symptomatologií kloubů je ukázána punkce komor mozku a vnější komorová drenáž.

Odstranění nádoru je vždy doprovázeno histologickou analýzou jeho tkání. Určení stupně malignity novotvaru je rozhodující pro následnou léčbu taktiky. Chirurgická léčba maligních nádorů je zpravidla kombinována s radiací a chemoterapií. Souběžně s chirurgickým výkonem se provádí symptomatická léčba - analgetika, antiemetika, diuretika, sedativa atd.

Předpověď počasí

Výsledky léčby novotvarů cerebellum závisí na jejich velikosti, prevalenci a malignitě. V případech benigní povahy nádoru a jeho úplného odstranění je prognóza příznivá. Bez léčby progresivním zvyšováním vzdělání pacient umírá z komprese kmenových struktur zodpovědných za dýchání a kardiovaskulární aktivitu. Při neúplném odstranění se benigní nádory cerebellum opakují a během několika let se vyžaduje druhá operace. Zhoubné nádory jsou prognosticky nepříznivé. Přežití pacientů po chirurgické léčbě v kombinaci s adjuvantní terapií je od 1 do 5 let.

Jak se manifestuje nádor cerebellum?

Dokonce i benigní nádor nacházející se v mozku může způsobit významné poškození lidského zdraví. Tlak, který má novotvar na tkáních orgánu, vede ke zhoršení krevního oběhu a poškození funkcí.

Podobné neoplasmy se vyskytují u 30% případů nádorů mozku.

Patologický proces se může vyvinout v mozkové tkáni nebo je způsoben metastázami maligních nádorů jiných orgánů.

Hlavní projevy

Přítomnost novotvaru v cerebellum může být prokázána řadou projevů, které jsou rozděleny do tří skupin:

 • cerebrální, které vznikají v důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku;
 • Vzdálená, rozvíjející se v blízkosti novotvaru;
 • ohnisková nebo cerebellární.

Ve většině případů dochází k rozvoji této symptomologie současně. Specifické rysy onemocnění jsou ovlivněny velikostí nádoru a mírou jeho vlivu na okolní struktury.

Cerebrální projevy

Tyto příznaky jsou charakterizovány přítomností:

 • bolesti hlavy. Nejčastěji se jedná o bolest krku a krku. Nežádoucí pocity se mohou objevit pravidelně nebo trvale a čas od času se zhoršují. Pokud by byl výtok mozkomíšního moku narušen a tlak uvnitř lebky vzrostl, pak se kromě bolesti objevila nevolnost s zvracením;
 • nevolnost a zvracení, bez ohledu na příjem potravy. Podobné příznaky vznikají, protože specifické centrum v mozku je podrážděno. Obvykle se obává ranní nemoci;
 • závratě;
 • kongestivní disky optických nervů. O takových změnách se můžete dozvědět v procesu oftalmologického vyšetření. Pokud byl malý mozek, pak se tento symptom jeví brzy.

Vzdálené projevy

Taková symptomatologie se může vyvíjet v důsledku stlačení kraniálních nervů. Většina z nich se nachází v tloušťce mozkové tkáně v blízkosti mozku. Jak se růst zvyšuje, novotvar začne stlačovat nervové kořeny, což se projevuje vývojem různých příznaků.

Pacienti obvykle mají:

 • vývoj bolesti a zhoršené citlivosti poloviny obličeje, potíže s žvýkacím procesem;
 • strabismus;
 • asymetrie obličeje;
 • sluchové postižení nebo zvonění v uších;
 • porušení jazykové mobility a zhoršení kvality řeči v důsledku toho;
 • snížená citlivost na chutě.

Taková symptomatologie zahrnuje nejen onemocnění, které vznikly při poškození nervových zakončení. Vzdálené známky mozečku nádorů může být považován za pocit slabosti, snížená citlivost na polovinu těla, na které straně zasáhlo cerebellum, rozvoj epileptických záchvatů, zvyšuje svalový tonus.

Ohniskové projevy

Tyto příznaky se nazývají cerebellární. Začínají se projevovat, když je postižena tkáň samotného cerebellumu. Tento orgán se skládá z centrální části a dvou hemisfér. Symptomatologie nádoru se může lišit v závislosti na tom, v jaké části cerebellum je tlak.

Pokud je postižena centrální část těla, vznikají tyto problémy:

 • chvění při chůzi;
 • klesání na rovině a pádu;
 • při zatáčení směrem k boku;
 • Abyste udrželi rovnováhu, musíte rozložit nohy a vyvážit si ruce.

Když se novotvary zvyšují, pacient se stává nestabilní i v sedě.

Pokud je postižena levá nebo pravá mozková hemisféra, pohyby nebudou hladké, přesné a přiměřené, jak by měly být. Pokud chce člověk něco vzít, chybí. Porucha s tímto účinkem nastává v důsledku rychlého kontrakce flexorových svalů a extenzorů.

Z postižené strany klesá svalový tonus. Změny jsou v rukopisu. Písmena se stávají velkými a nerovnými, cikcakovitými. To je také spojeno s poruchou svalové kontrakce rukou.

Řeč se mění. Rozděluje slova na slabiky, přerušovaně říká, se skoky. Ze strany nádoru je v končetinách třes. Tento příznak je zesílen na konci pohybu.

Vzhledem k tomu, že se novotvary postupně zvětšují, pak se příznaky porážky centrální části orgánu postupně spojují s příznaky stlačování hemisféry.

Mimo jiné pacient vykazuje nystagmus, který se vyznačuje oscilací očních bulvů, zejména při pohledu pryč.

Pokud je nádor umístěn vedle mozkových komor, pak se zvyšuje, vytlačuje je a rozbíjí proud mozkomíšního moku. To vede k tvorbě edému mozku a způsobuje bolest hlavy a nevolnost s vracením.

Pokud nádor zablokoval ventrikulární otvor, pak osoba pocítí útoky silné bolesti hlavy při změně polohy hlavy. To je způsobeno skutečností, že nádor je posunut a překrývá otvor pro výtok kapaliny. Ke bolesti hlavy může být spojeno nepoškozené zvracení, dočasná ztráta vědomí, zatemnění mysli.

Tato podmínka negativně ovlivňuje fungování kardiovaskulárních a respiračních systémů a může ohrozit lidský život.

Závažným nebezpečím je i porušení mozkové tkáně nádorem. Růst novotvaru vede k tomu, že nahrazuje polovinu prostoru v lebce. Zbytek tkání nemá kam jít a oni se pohybují k dostupným děrům v lebce, jako je například velký okcipitální otvor.

Jak provést diagnózu

Diagnóza přítomnosti nádorů v cerebellum zahrnovala různé specialisty. Pacient bude muset konzultovat terapeuta, onkologa, oftalmologa, neurologa.

Za přítomnosti údajů pro další vyšetření jmenujte:

 • test na detekci úrovně aktivity reflexů šlach;
 • kontrola citlivosti;
 • počítačové a magnetické rezonanční zobrazování.

Pomocí tomografie lze nejen potvrdit přítomnost problému, ale také zjistit velikost nádoru a jeho přesné umístění, stejně jako studovat porušení struktury mozku.

Po obdržení výsledků vyšetření je pacient hospitalizován a léčen. V procesu diagnostiky by měl být nádor rozlišován od aneuryzmatů, cyst, hematomů a ischemické cévní mozkové příhody.

Povinné shromažďuje historii pacienta, během kterého hlasování o předmětu reklamace, přítomnost nemoci mezi blízkými příbuznými a dalších faktorů, které mohou mít vliv na diagnózu.

Konzultace neurologu je nutná k určení neurologických poruch. Může stanovit angiografii. Během postupu se do žíly vstříkne kontrastní činidlo a hodnotí se stupeň dodávání krve do nádoru.

Způsoby léčby

Chcete-li se zbavit patologického procesu, aplikujte různé metody. S pomocí léčby léky nelze onemocnění odstranit. Nejúčinnější z nich je chirurgická intervence. Dlouho se můžete zbavit nádoru pouze tehdy, pokud jej můžete zcela odstranit. Ale neurochirurgové ne vždy uspějí.

Pokud nádorové tkáně klíčí ve ventrikulární tkáni, pak nemohou být zcela vyloučeny. V této situaci se pokuste co nejvíce odstranit patologickou tkáň. Tato operace umožňuje obnovit normální proud CSF.

Určitá část okcipitální kosti a část prvního krční obratle může být vyloučena. Po operaci nebude tlak na mozkový kmen tak silný a pohyb cerebrospinální tekutiny se zlepší.

Pokud by histologické vyšetření ukázalo, že nádor má maligní povahu, měla by být provedena ozařovací léčba, aby se zničily rakovinové buňky. V některých případech je indikována chemoterapie s cytotoxickými léky. Jaké postupy budou použity k vyřešení problému, závisí na typu novotvaru mozku.

Pro urychlení procesu hojení mohou léčit:

 • radiochirurgie;
 • imunoterapie;
 • genové terapie.

Většina technik používaných k odstranění rakovinných buněk má negativní vliv na zdravé buňky. Proto se po takové léčbě vyskytne řada vedlejších účinků.

Symptomatické onemocnění vede k významnému zhoršení kvality života pacienta. Proto ulehčit jeho utrpení, předepisovat hormonální, zpevňující, antiemetika, stejně jako léky pro odstranění bolesti hlavy a závratě.

Léčba novotvaru v cerebellum je možná, ale pouze za úplného odstranění patologických tkání, a to ani nedává plnou záruku, že nedojde k relapsu.

Prognóza této patologie závisí na typu nádoru. S benigními novotvary je v budoucnu šance na plný život. Pokud nádor vytlačí struktury mozku, zvyšuje se riziko smrtelného výsledku.

V případě recidivy nemoci může být nutná opakovaná chirurgická intervence.

V přítomnosti maligního nádoru po léčbě může pacient žít od 1 do 5 let.

Preventivní opatření, která by snížila riziko morbidity, ne. Jediné, co lze udělat, je vést zdravý životní styl a pravidelně podstupovat průzkum pro včasné odhalení porušení.