Astrocytom mozku

Skleróza

Astrocytom mozku - primární intracerebrální neuroepiteliální (gliální) nádor pocházející ze stelátových buněk (astrocyty). Astrocytoma mozku může mít jiný stupeň malignity. Její projevy záviset na umístění a jsou rozděleny do obecné (únava, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy) a fokální (hemiparéza, gemigipesteziya, porucha koordinace, halucinace, poruchy řeči, změny chování). Astrocytoma mozku je diagnostikována na základě klinických údajů, CT, MRI a histologického vyšetření nádorové tkáně. Léčba astrocytomů mozku je obvykle kombinací několika metod: chirurgických nebo radiochirurgických, radiační a chemoterapeutické.

Astrocytom mozku

Astrocytom mozku je nejběžnější typ gliových nádorů. Přibližně polovina všech gliomů mozku představuje astrocytomy. Astrocytom mozku se může vyskytnout v jakémkoli věku. Častěji než u ostatních astrocytomů mozku je zaznamenán u mužů ve věku od 20 do 50 let. U dospělých je nejcharakterističtější lokalizace astrocytomů mozku bílá hmota hemisfér (mozkový nádor hemisféry), u dětí je častěji postiženo cerebellum a křehký koster. Příležitostně mají děti poškození optickým nervem (gliom chiasmy a gliomu zrakového nervu).

Etiologie astrocytomů mozku

nádor astrocytom mozku je výsledkem degenerace astrocytů - gliových buněk ve tvaru hvězdy, pro které jsou také nazýván hvězdicových buněk. Až do nedávné doby se věřilo, že astrocyty vykonávají pomocnou funkci ve vztahu k neuronům centrálního nervového systému. Nicméně, nedávné studie v oblasti neurofyziologie a neuroscience ukázaly, že astrocyty slouží ochrannou funkci, brání poškození neuronů a polykání vyplývajících z jejich obživy nadbytečné chemikálie. Poskytují výživu neuronům, podílejí se na regulaci funkce hematoencefalické bariéry a stavu mozkového krevního toku.

Přesné údaje o faktorech, které vyvolávají transformaci nádorů astrocytů, dosud nejsou k dispozici. Pravděpodobně roli spouštěcího mechanismu, v jehož důsledku se vyvíjí astrocytom mozku, hraje nadměrné ozařování, chronické vystavení škodlivým chemikáliím a onkogenním virům. Důležitou roli má také dědičný faktor, protože u pacientů s astrocytomem mozku byly nalezeny genetické poruchy v genu TP53.

Klasifikace astrocytomů mozku

V závislosti na struktuře buněk, které tvoří, může být astrocytom mozku "obyčejný" nebo "zvláštní". První skupina zahrnuje fibrilární, protoplazmatický a hemistocytický astrocytom mozku. Skupina „singulární“ zahrnuje pielotsitarnaya (pilloidnaya) Subependymální (glomerulární) mikrotsistnaya cerebelární a cerebrální astrocytom.

Podle klasifikace WHO jsou astrocytomy mozku rozděleny podle stupně malignity. K prvnímu stupni malignity patří "speciální" astrocytom mozku - pyelocyt. II stupeň malignity je typický pro "běžné" benigní astrocyty, například fibrilární. Do třetího stupně malignity je anaplastický astrocytom mozku, do čtvrtého stupně - glioblastom. Vklad glioblastom a anaplastický astrocytom představují asi 60% nádorů mozku, zatímco vysoce diferencované (benigní) astrocytom představují pouze 10%.

Symptomy astrocytomu mozku

Klinické projevy, které doprovázejí astrocytom mozku, lze rozdělit na obecné, vyznačené na libovolném místě nádoru a lokální nebo ohniskové, v závislosti na lokalizaci procesu.

Běžné příznaky astrocytomu jsou spojeny s nárůstem intrakraniálního tlaku způsobeným tímto, dráždivým (dráždivým) účinkem a toxickým účinkem produktů metabolismu nádorových buněk. Běžné projevy mozkové astrocytomu patří: bolesti hlavy trvalého charakteru, nechutenství, nevolnost, zvracení, dvojité vidění, a / nebo vzhled mlhy před očima, závratě, změny nálady, únava, snížená schopnost soustředit se a zhoršení paměti. Epileptické záchvaty jsou možné. Často jsou první projevy astrocytomu mozku obecného nespecifického charakteru. V průběhu času, v závislosti na stupeň astrocytomy jsou pomalé nebo rychlé progrese symptomů s příchodem neurologického deficitu, což dokazuje ohniskovou povahu procesu onemocnění.

Fokální příznaky astrocytomů mozku vznikají v důsledku destrukce a komprese nádoru umístěného vedle jejích mozkových struktur. Pro hemispheric mozkových astrocytomy charakterizovaných sníženou citlivost vůči (gemigipesteziya) a svalová slabost (hemiparéza) v rukou a nohou naproti postižené polokoule straně těla. Tumorová léze cerebellum se vyznačuje narušením stability ve stoji a chůzi, problémy s koordinací pohybů.

Umístění mozku astrocytom v frontálního laloku se vyznačuje setrvačnosti, výraznou celkovou slabost, apatie, snížená motivace, záchvaty duševní vzrušení a agresivita, zhoršení paměti a intelektuálních schopností. Lidé kolem nich zaznamenávají změny a zvláštnost v jejich chování. S lokalizací astrocytomů ve temporálním laloku jsou pozorovány poruchy řeči, poruchy paměti a halucinace jiné povahy: čichová, sluchová a chuť. Vizuální halucinace jsou charakteristické pro astrocytom nacházejícím se na okraji temporálního laloku s occipitálním lalokem. Pokud je astrocytom mozku lokalizován v okcipitálním laloku, je spolu se zrakovými halucinacemi doprovázen různými zrakovými postiženími. Tmavý astrocytom mozku způsobuje poruchu psaného projevu a porušení jemných motorických dovedností.

Diagnostika astrocytomu mozku

Klinické vyšetření pacientů provádí neurolog, neurochirurg, oftalmolog a otolaryngolog. To zahrnuje neurologické vyšetření, vyšetření zraku (ostrost vidění, obor, oční pozadí), prahové audiometrie, studium vestibulárního aparátu, a duševní stav. Primární instrumentální vyšetření pacientů s cerebrální astrocytom může odhalit zvýšený nitrolební tlak podle Echo EG Vyberte paroxysmální aktivitu podle elektroencefalografie. Detekce ohniskové symptomatologie během neurologického vyšetření je indikací CT a MRI mozku.

Astrocytom mozku lze detekovat a angiografií. Stanovení přesné diagnózy a určení stupně malignity nádoru umožňuje histologické vyšetření. Získání histologického materiálu je možné během stereotaktické biopsie nebo intraoperačně (k řešení problematiky rozsahu chirurgické intervence).

Léčba astrocytomů mozku

V závislosti na stupni diferenciace astrocytomu mozku se jeho léčba provádí jednou nebo více z uvedených metod: chirurgická, chemoterapeutická, radiochirurgická, záření.

Stereotaktické radiochirurgické odstranění je možné pouze s malou velikostí nádoru (až 3 cm) a provádí se za tomografické kontroly pomocí stereotaxického rámu namontovaného na hlavu pacienta. Při astrocytomu mozku lze tuto metodu použít pouze ve vzácných případech s benigním průtokem a omezeným růstem nádoru. Objem chirurgické intervence prováděné trepaním lebky závisí na povaze růstu astrocytomu. Často je kvůli difuznímu růstu nádoru v okolní mozkové tkáni jeho radikální chirurgická léčba nemožná. V takových případech může být prováděna paliativní chirurgie ke snížení velikosti nádoru nebo k posunu operace zaměřené na snížení hydrocefalusu.

Radiační terapie astrocytom mozku se provádí opakovaným (od 10 do 30 sezení) vnějšího ozáření postižené oblasti. Chemoterapie se provádí pomocí cytostatik pomocí orálních léků a intravenózních injekcí. Ona je preferována v případech, kdy je pozorován astrocytom mozku u dětí. V poslední době probíhá aktivní vývoj nových chemoterapeutických léků, které mohou selektivně ovlivňovat nádorové buňky bez toho, aby způsobily škodlivé účinky na zdravé buňky.

Předpověď astrocytomu mozku

Nepříznivá prognóza astrocytomu mozku je spojena s jeho převážně vysokým stupněm malignity, častým přechodem méně maligní formy na zhoubnější a prakticky nevyhnutelnou recidivu. U mladých lidí je pozorován častější a zhoubnější průběh astrocytů. Nejpříznivější prognózou je, pokud má astrocytom mozku stupeň I malignity, ale dokonce ani v tomto případě nepřesáhne životnost pacienta 5 let. Pro astrocytomy stupně III-IV je tato doba v průměru 1 rok.

Astrocytom je nejčastější novotvar mozku

Astrocytom mozku patří do skupiny neuroepiteliálních nádorů. Buňky, které ji tvoří, se nazývají astrocyty. Jsou přítomné v šedé a bílé hmotě mozku a vytvářejí podporu těl neuronů. Pokud je genetický materiál astrocytů poškozen, je možná jejich rakovinná transformace a výskyt nádoru.

Astrocytom mozku je maligní novotvar. To znamená, že není oddělena od okolních struktur kapslí, protože postupuje, klíčí, což vede k různým neurologickým poruchám. Když astrocytom dosáhne velké velikosti, objeví se příznaky v klinickém obrazu spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem.

Astrocytoma na MRI s vylepšením kontrastu a bez ní

Proč se objevuje astrocytoma?

Chcete-li pojmenovat důvod vysvětlující výskyt tohoto nebo tohoto nádoru, není to samozřejmě možné. Otázka etiologie novotvarů je stále studována. Můžeme však určit řadu faktorů, které zvyšují pravděpodobnost astrocytomu:

 • Dědictví.
 • Virové infekce.
 • Karcinogenní faktory (ionizující záření, toxiny).
 • Špatné návyky (kouření).
 • Poranění hlavy.
 • Zánětlivá onemocnění mozku.

To však neznamená, že osoba, která nebyla ovlivněna těmito faktory, je plně imunní před nástupem nádoru na mozku. Bohužel taková záruka neexistuje.

Druhy nádorů

Astrocytom mozku tvoří buňky různého stupně diferenciace. A to ovlivňuje stupeň zralosti samotného nádoru:

 • Piloidní astrocytom (první stupeň zralosti). Buňky, které ji tvoří, mají výraznou podobnost s normálními astrocyty. Takový nádor je charakterizován pomalým růstem, běžnějším v mladém věku.
 • 2 stupně zralosti - fibrilární nádor. Prognóza při jeho výskytu není tak příznivá. Vzdělání může růst dostatečně rychle, což v závislosti na lokalizaci způsobí vznik různých komplikací.

Astrocytom 2 stupně malignity

 • Anaplastický tumor (třetí stupeň zralosti). Buněčná kompozice je reprezentována nezralými astrocyty, které mají zřetelné rozdíly od normálních buněk. Tento nový růst je častější u mužů starších 30 let. Nádor se vyznačuje rychlým růstem a výraznou invazí do mozkových struktur. Radikální léčba je zpravidla obtížná.
 • 4 stupně zralosti - glioblastom. Nejškodlivější ze všech druhů je astrocyt. Objevuje se častěji ve věku 40-60 let. Jeho struktura je reprezentována atypickými buňkami, které prakticky nemají podobnost s normálními astrocyty. Prognóza je nepříznivá vzhledem k agresivnímu růstu a nemožnosti radikálního zacházení.

Astrocytoma mozku může mít vlastnosti benigních nádorů nebo být charakterizována rychlým růstem s invazí sousedních struktur. Stupeň zralosti jeho buněk ovlivňuje povahu průběhu onemocnění, charakteristiky léčby a prognózy.

Klinické projevy

Symptomy charakteristické pro astrocytomy lze kombinovat do následujících kategorií:

 • Ohniskové projevy. Závisí na lokalizaci patologického procesu.
 • Obecné mozkové příznaky. Jejich výskyt je spojen se zvýšením velikosti nádoru a zvýšením intrakraniálního tlaku.
 • Známky intoxikace rakoviny. Typické pro pozdní stadia onemocnění.

Manifestace v závislosti na umístění neoplazie:

 • Porážka mozkové kůry: motorické poruchy a poruchy citlivosti na opačné straně těla (například hemiparéza na levé straně, kdy je astrocytom lokalizován v pravé polovině mozku).
 • Porážka čelního laloku: konvulzivní syndrom, stejně jako poruchy chování a poruchy řeči.
 • Lokalizace nádoru ve temporálním laloku: porucha sluchu. To však není jediný příznak. Tak porážka levého temporálního laloku vede k nemožnosti porozumění obrácené řeči.
 • Porážka parietálního laloku: vnímání bolestivých a teplotních pocitů, stejně jako neschopnost pohybu ve vesmíru, cítit umístění částí těla relativně vůči sobě.
 • Tumor occipitálního laloku: ztráta vizuálních polí, slepota, halucinace.
 • Cerebellární astrocytom: abnormální chůze, poruchy koordinace.

K mozkovým projevům patří bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, křeče, v těžkých případech, deprese vědomí. V pozdních stádiích onemocnění jsou často známky intoxikace rakovinou: obecná slabost, únava, snížená chuť k jídlu, ztráta hmotnosti, duševní poruchy (deprese, úzkost).

Astrocytomie mozku může ovlivnit jakékoliv oddělení, které ovlivňují vlastnosti klinických projevů, stejně jako pravděpodobnost výskytu závažných komplikací.

Diagnostika

Nejdůležitější jsou následující metody:

 • MRI a CT. Tomografie je nejúčinnější studií pro detekci nádoru na mozku. Umožňuje určit polohu a velikost formace a při provedení studie nádob s kontrastem, abyste objasnili vlastnosti přívodu krve do nádoru. To je důležité pro plánování průběhu operace.

MRI - moderní metoda neuroimagingu

 • Biopsie. MRI ani CT nemohou určit typ neoplazie. Za tímto účelem se uchylují k punkci nádoru a studium získaného materiálu. Taková studie nám umožňuje stanovit přesnou diagnózu až do stupně diferenciace rakovinných buněk.

Kontrola a definice neurologického stavu mají pomocnou povahu. Na jejich základě lze podezření na onemocnění centrálního nervového systému a předpokládat úroveň poškození. Pro objasnění stejné diagnózy je třeba se uchýlit k více informativním metodám.

Léčba astrocytomů

Přidělit následující metody: radiaci a chemoterapii, chirurgickou léčbu a radiochirurgii. Při léčbě nádorů se obvykle používá komplexní přístup, tj. Použití několika možností léčby. Radikální resekce astrocytomů není vždy možná. Velké velikosti, difúzní růst s invazí okolních struktur ztěžují chirurgickou léčbu. Často je nutné odstranit celý nádor, ale pouze jeho část, navíc chemoterapii a ozařování.

Gamma-nůž umožňuje použít směrový paprsek ionizujícího záření přímo na nádor bez ovlivnění zdravé tkáně. Avšak tato metoda dává dobrý výsledek pouze při léčbě malých lézí, ve vyspělých případech není možné odstranit nádor s jeho pomocí.

Instalace pro stereotaktickou mozkovou radiochirurgii

Chemoterapie a ozáření jsou určeny jako nezávislá léčba (u neoperovatelných nádorů) a jako předoperační přípravky ke snížení neoplazie a po operaci, pokud není radikální resekce proveditelná.

Předpověď počasí

Výsledek léčby je ovlivněn lokalizací a stupněm malignity astrocytomu, stejně jako stavem pacienta (věkem a souběžnými onemocněními). Při piloidních a fibrilárních variantách nádoru je možná radikální léčba, průměrná délka života po operaci je 5-10 let. Nízko diferencované astrocytomy (anaplastické a glioblastomové) špatně reagují na léčbu, přežití obvykle nepřesahuje 1-2 roky.

Astrocytoma temporálního laloku

Astrocytoma temporálního laloku je jedním z nejběžnějších typů nádorů glia. Dosud lékaři zjistili, že téměř polovina všech gliomů mozku jsou astrocytomy. Astrocytom v mozku lze lokalizovat v různých oblastech. Jedním z častých míst lokalizace astrocytomu je temporální lalok. Tento patologický novotvar je častější u mužů ve věku od 25 do 55 let. Astrocytom dočasného laloku je transformace astrocytů (gliálních buněk) do maligních novotvarů. Tyto buňky mají výrazný tvar hvězdy. Vzhledem k jejich specifické formě se tyto buňky nazývají stellate buňky.

Klinické projevy astrocytomu mozku

Astrocytom mozku se vyznačují obecnými a lokálními klinickými projevy. Obecné příznaky této nemoci se projevují na odlišném místě nádoru a místní klinika závisí na umístění patologického zaměření nádoru. Běžné klinické projevy astrocytomu jsou pozorovány kvůli nárůstu intrakraniálního tlaku, dráždivému účinku a toxickým účinkům vitálních aktivit patologických buněk na mozkové tkáně.

Nejběžnější časté příznaky astrocytomů mozku jsou:

 • přetrvávající bolesti hlavy;
 • snížení nebo úplná absence chuti k jídlu;
 • nevolnost, zvracení;
 • Diplopie v očích nebo rozmazané vidění;
 • labilitu nervového systému;
 • oslabení celého organismu;
 • významné zhoršení schopnosti soustředit se;
 • zhoršení kognitivních funkcí;
 • mohou se objevit zřídka epileptické záchvaty.

V počátečních stádiích vývoje nádoru jsou pozorovány příznaky nespecifického charakteru. S progresí maligního procesu dochází k pomalému nebo rychlému zvyšování klinických projevů v důsledku neurologických deficitů.

Lokální symptomy se vyskytují v důsledku poškození nebo mechanického stlačení maligního novotvaru sousedních mozkových struktur.

Astrocytoma temporálního laloku má následující klinické projevy:

 • porucha řeči;
 • porucha paměti;
 • halucinace sluchu, zápachu, chuti a zraku. Vizuální halucinace se objevují, když je nádor lokalizován na hranici mezi temporálními a okcipitálními laloky;
 • různé poruchy vidění.

Diagnostika astrocytomu

Astrocytoma temporálního laloku vyžaduje následující výzkumné metody:

 • Konzultace neurochirurga, oftalmologa a otolaryngologa;
 • Úplné vyšetření neurologa;
 • Posouzení vizuální funkce, která zahrnuje definici zrakové ostrosti, diagnostiku vizuálních polí, vyšetření fundusu;
 • Prahová audiometrie;
 • Vyhodnocení vestibulární funkce;
 • Definice duševního stavu;
 • Ultrazvuk mozku, který umožňuje diagnostikovat zvýšený intrakraniální tlak;
 • Elektroencefalografie, která určuje paroxysmální aktivitu centrálního nervového systému;
 • CT a MRI mozku, na kterých je určena lokalizace nádoru;
 • Angiografie;
 • Histologické vyšetření, které umožňuje přesné stanovení diagnózy a stadia maligního procesu. Tento materiál se získá stereotaktickou biopsií nebo během chirurgického zákroku (řeší se otázka rozsahu operace).

Léčba astrocytomů

Astrocytom dočasného laloku se léčí takovými způsoby:

 • Operační;
 • Chemoterapeutické;
 • Rádiová vlna;
 • Radiální.

Způsob léčby aurocyktomu závisí na stupni diferenciace. Stereotaktické odstranění rádiových vln se používá pro malé množství patologického zaměření (méně než tři centimetry). Tato metoda léčby se provádí za konstantní kontroly tomografie pomocí stereotaktického rámu na hlavě. Tato technika je používána pouze v benígním průběhu patologického procesu a malé velikosti nádoru. Objem chirurgické léčby kraniální trepanací závisí na velikosti a charakteristice růstu nádoru. Často kvůli difúznímu šíření patologického procesu do sousedních mozkových struktur je úplné odstranění nádoru chirurgicky nemožné. V takových situacích lze provádět paliativní intervence, jejichž hlavním úkolem je snížit velikost nádoru. V takových případech může být také použita operace se zkratovou cestou, která je zaměřena na snížení hydrocefalusu.

Pro radioterapeutickou metodu astrocytomu je temporálnímu laloku přiřazen cyklus expozice patologickému zaměření, který zahrnuje až 30 procedur. Polychemoterapie zahrnuje určení cytotoxických léků, které lze podávat buď dovnitř nebo injekčně. Dává přednost detekci nádoru v dětství. V současné době vědci vyvíjejí nové metody léčby, které zahrnují jmenování chemoterapeutických léčiv, které ovlivňují pouze nádorovou tkáň a neovlivňují zdravou tkáň.

Prognóza astrocytomu temporálního laloku

Astrocytoma temporálního laloku je charakterizována nepříznivou prognózou, neboť ve většině případů je maligní. Kromě toho poměrně často dává relapsy. V mladém věku je astrocytom dočasného laloku mnohem zhoubnější. Nejlepší prognóza je zaznamenána, pokud je astrocytomu v prvním stupni malignity. V ostatních případech délka života pacienta nepřesahuje pět let. Astrocytom dočasného laloku, který se nachází na třetím a čtvrtém stupni malignity, má nejzávažnější prognózu s průměrnou dobou trvání pacienta až na jeden rok.

Prognóza života s astrocytomy mozku

Onkologické nemoci každoročně berou životy stovek tisíc lidí a jsou považovány za nejtěžší ze všech stávajících nemocí. Když je pacient diagnostikován astrocytom mozku, musí vědět, co to je a jaké je nebezpečí patologie.

Astrocytom je gliový nádor, obvykle maligní povahy, tvořený astrocyty a schopný zasáhnout člověka v jakémkoli věku. Tento růst nádoru je předmětem nouzového odstranění. Úspěch léčby závisí na stadiu, v jakém se choroba nachází, a na které druhy patří.

Co je to onemocnění

Astrocyty jsou neurogliální buňky, které vypadají jako malé hvězdičky. Regulují objemy tkáňové tekutiny, chrání neurony před poškozujícími účinky, zajišťují metabolické procesy uvnitř mozkových buněk, kontrolují krevní oběh v hlavním orgánu nervového systému a deaktivují ztrátu životně důležité aktivity neuronů. Pokud dojde k poruše v těle, změní se a již nesplňují své přirozené funkce.

Mutující, astrocyty se množí nekontrolovaně, tvoří formu nádoru, která se může objevit v jakékoliv části mozku. Zejména v:

 • Cerebellum.
 • Optický nerv.
 • Bílá hmota.
 • Stopka mozku.

Některé nádory tvoří uzly s jasně definovanými hranicemi patologického zaměření. Takové vzdělání je charakteristické pro stlačování zdravých, blízkých tkání, pro metastázy a pro deformaci mozkových struktur. Existují také nové růsty, které nahrazují zdravé tkáně, zvyšují velikost určité části mozku. Když přerůstání způsobuje metastázy, rychle se šíří po cestách toku mozkové tekutiny.

Příčiny

Přesná data o faktorech přispívajících k degeneraci nádorů buněk ve tvaru hvězdy dosud nejsou k dispozici. Předpokladem pro vývoj patologie je pravděpodobně:

 • Radioaktivní ozařování.
 • Negativní vliv chemických látek.
 • Onkogenní patologie.
 • Potlačila imunitu.
 • Kraniocerebrální zranění.

Odborníci nevylučují skutečnost, že příčiny astrocytomu mohou být skryty ve špatné dědičnosti, jako u pacientů byly zjištěny genetické anomálie v genu TR53. Současný dopad několika provokujících faktorů zvyšuje možnost vývoje astrocytomu mozku.

Typy astrocytomů

V závislosti na struktuře buněk podílejících se na tvorbě novotvarů může být astrocytom z běžné nebo zvláštní povahy. Obvyklé jsou fibrilární, protoplazmatické a hemistocytické astrocytomy. Druhá skupina zahrnuje pilocity nebo pyloidní, subependimální (glomerulární) a mikrocystický cerebrální astrocytom.

Stupeň malignity je rozdělen do těchto typů:

 • Pilocytární vysoce diferencovaný astrocytomStupeň malignity. Patří k řadě benigních novotvarů. Má zřetelné hranice, roste pomalu a metastázuje do okolních tkání. To je často pozorováno u dětí a je velmi léčitelné. Jiné typy nádorů tohoto stupně malignity jsou subependymální obrovské buněčné astrocytomy. Vznikají u lidí trpících tuberózní sklerózou. Oni se liší ve velkých anomálních buňkách s obrovskými jádry. Vypadají podobně jako hillocks a jsou lokalizovány v oblasti bočních komor.
 • Difuzní (fibrilární, pleomorfní, pilomixoidní) astrocytom mozkuII stupně malignity. Ovlivňuje důležité oddělení mozku. To se objevuje u pacientů ve věku 20-30 let. Nemá jasně odlišitelné obrysy, roste pomalu. Operační intervence je obtížná.
 • Anaplastický (atypický) nádorStupeň III malignity. Nemá jasná hranice, rychle se rozšiřuje, dává metastázám struktury mozku. Často postihuje muže ve středním a starším věku. Lékaři zde poskytují méně uklidňující předpovědi pro úspěch léčby.
 • Glioblastomový stupeň IV malignity. Patří k zvláště agresivním, rychle rostoucím maligním nádorům, které rostou do mozkové tkáně. Je častější u mužů po 40 letech. To je považováno za nefunkční a ponechává pacientům malou šanci na přežití.

V závislosti na umístění astrocytomů jsou:

 1. Subtentorial. Patří sem postižený cerebellum a nachází se v dolní části mozku.
 2. Supratentorial. Nacházejí se v horních lalůčcích mozku.

Více zhoubných a extrémně nebezpečných nádorů jsou častější než benigní nádory. Celkem tvoří 60% veškerého rakoviny mozku.

Symptomatologie patologie

Stejně jako všechny novotvary, astrocytomy mozku mají charakteristické příznaky, rozdělené na obecné a lokální.

Běžné příznaky astrocytomu:

 • Letargie, neustálá únava.
 • Bolest v hlavě. Současně může být celá hlava stejně jako některé její části nemocná.
 • Křeče. Jsou prvním zvukovým zvonem vzhledu patologických procesů v mozku.
 • Porušení paměti a řeči, duševní poruchy. Vyskytují se v polovině případů. Osoba, která je dlouho před vznikem jasně vyjádřených příznaků onemocnění, se stane podrážděnou, rychle temperovanou nebo naopak pomalou, nepřítomnou a apatickou.
 • Náhlá nevolnost, zvracení, často doprovázející bolesti hlavy. Porucha začíná kvůli stlačení centra zvracení nádorem, pokud se nachází ve čtvrté komoře nebo cerebellum.
 • Poruchy stability, obtíže při chůzi, závratě, mdloby.
 • Ztráta nebo naopak zvýšení hmotnosti.

U všech pacientů s astrocytomem v určitém stadiu onemocnění se zvyšuje intrakraniální tlak. Tento jev spojuje s růstem nádoru nebo vznikem hydrocefalů. U benigních nádorových růstek se podezřelé příznaky vyvíjejí pomalu a u maligních pacientů pacient za krátkou dobu zemře.

K místním příznakům patří astrocytomy změny, které se vyskytují v závislosti na umístění patologického zaměření:

 • V čelním laloku: výrazná změna charakteru, změny nálady, pareze obličejových svalů, zhoršení zápachu, nejistota, nestabilita chůze.
 • Ve temporálním laloku: koktání, problémy s pamětí a myšlením.
 • V parietálním laloku: potíže s motorickými dovednostmi, ztráta citlivosti v horních nebo dolních končetinách.
 • V cerebellum: ztráta udržitelnosti.
 • V occipitálním laloku: zhoršení zrakové ostrosti, hormonální poruchy, zhoršování hlasu, halucinace.

Diagnostické metody

Pro správnou diagnózu a určení typu a stupně vývoje nádorových onemocnění pomáhá instrumentální a laboratorní diagnostika. Pro začátek pacienta je lékař vyšetřen neurológem, oftalmologem, otolaryngologem. Zjišťuje se zraková ostrost, vyšetří se vestibulární přístroj, kontroluje se duševní stav pacienta a vitální reflexe.

 • Echoencephalography. Posuzuje přítomnost patologických volumetrických procesů v mozku.
 • Počítačové nebo magnetické rezonanční zobrazování. Tyto neinvazivní diagnostické metody mohou identifikovat patologické zaměření, určit velikost, tvar nádoru a jeho polohu.
 • Angiografie s kontrastem. Umožňuje odborníkovi najít abnormality v mozkových cév.
 • Biopsie pod dozorem ultrazvuku. Toto vyříznutí drobných částic z "podezřelých" mozkových tkání, pro jejich laboratorní výzkum a studium nádorových buněk pro malignitu.

Pokud je diagnóza potvrzena, pacient nebo jeho příbuzní jsou informováni o tom, co je mozek astrocytomu a jak se chovat v budoucnu.

Léčba onemocnění

Jaká bude léčba astrocytomů mozku, odborníci se rozhodnou poté, co shromáždili anamnézu a obdrželi výsledky vyšetření. Při určování průběhu, ať jde o chirurgickou terapii, záření nebo chemoterapii, lékaři berou v úvahu:

 • Věk pacienta.
 • Lokalizace a rozměry krbu.
 • Malignita.
 • Závažnost neurologických příznaků patologie.

Na jakýkoli druh nádoru na mozku (glioblastom je tento nebo jiný, méně nebezpečný astrocytom), léčba provádí onkolog a neurochirurg.

V současné době bylo vyvinuto několik terapií, které se aplikují buď v komplexu nebo samostatně:

 • Chirurgické, v němž je tvorba mozku částečně nebo zcela vyříznuta (závisí to na tom, do jaké míry patří astrocytom k malignitě a do jaké míry se rozvinula). Pokud je zaměření velmi velké, pak po odstranění nádoru je chemoterapie a ozařování povinné. Z nejnovějšího vývoje talentovaných vědců si všimněte specifické látky, které pacient pít před operací. Během manipulace se poškozená místa osvětlují ultrafialovým světlem, pod kterým rakovinové tkáně získávají růžový nádech. To výrazně zjednodušuje postup a zvyšuje jeho účinnost. Zvláštní vybavení, jako je počítač nebo magnetický rezonanční tomograf, pomáhá minimalizovat riziko komplikací.
 • Radiační terapie. Je zaměřen na odstranění nádoru pomocí ozařování. Současně zůstávají zdravé buňky a tkáně nedotčené, což urychluje obnovu funkce mozku.
 • Chemoterapie. Poskytuje příjem jedů a toxinů, které inhibují rakovinné buňky. Tato metoda léčby poškozuje tělo méně než záření, takže se často používá při léčbě dětí. V Evropě se vyvinuly léky, jejichž účinek je zaměřen na krev léze a nikoliv na celé tělo.
 • Radiosurgery. Používá se poměrně nedávno a je považován za mnohem bezpečnější a účinnější než radioterapie a chemoterapie. Vzhledem k přesné počítačových výpočtů, je paprsek odeslán přímo do rakovinný prostoru, což umožňuje ozařovat minimum blízké oblasti, nezranit poškození tkáně a výrazně prodloužit život oběti.

Relapsy a možné důsledky

Po chirurgickém zákroku k odstranění nádorového onemocnění musí pacient monitorovat jeho stav, provést testy, vyšetřit a konzultovat lékaře na prvních poplachových poplachách. Intervence v mozku je jedním z nejnebezpečnějších způsobů léčby, který v každém případě zanechává svůj dojem na nervový systém.

Důsledky odstranění astrocytů se mohou projevit v takových porušeních, jako jsou:

 • Paresis a paralýza končetin.
 • Zhoršení koordinace pohybů.
 • Ztráta vidění.
 • Vývoj konvulzního syndromu.
 • Mentální abnormality.

Někteří pacienti ztrácejí schopnost číst, komunikovat, psát, potíže při provádění základních činností. Závažnost komplikací přímo závisí na tom, která část mozku byla operace provedena a kolik tkáně bylo odstraněno. Důležitou roli hraje kvalifikace neurochirurga, který operaci provedl.

Navzdory moderním způsobům léčby dávají lékaři neuspokojivé předpovědi pacientů s astrocytomem. Rizikové faktory existují za jakýchkoliv podmínek. Například, benigní anaplastický astrocytom mozku může náhle degenerovat do zhoubnější a zvýšení objemu.

I přes patologický růst dobré kvality žijí tito pacienti asi 3-5 let.

Navíc není vyloučeno riziko metastáz, při kterém rakovinné buňky migrují přes tělo, infikují jiné orgány a působí v nich nádorové procesy. Lidé s astrocytomem v poslední fázi žijí ne více než rok. Dokonce ani chirurgická léčba nezaručuje, že zaostření nebude znovu růst. Kromě toho je relaps v tomto případě nevyhnutelný.

Prevence

Nemůže být pojištěn proti tomuto typu nádoru, stejně jako z jiných onkologických onemocnění. Můžete však snížit riziko vážné patologie, a to na základě některých doporučení:

 • Správně jíst. Opusťte potraviny obsahující barviva a doplňky. Zahrňte do stravy čerstvou zeleninu, ovoce, obiloviny. Pokrmy by neměly být příliš mastné, slané a ostré. Doporučuje se vařit pro pár nebo guláš.
 • Chcete-li zcela vynechat návyky.
 • Chcete-li jít na sport, častěji na čerstvém vzduchu.
 • Chraňte se před stresem, starostí a starostí.
 • Pít multivitamíny v období podzim-jaro.
 • Zabraňte zranění hlavy.
 • Změňte pracovní místo, pokud je spojeno s chemickým nebo radiačním vystavením.
 • Nevzdejte preventivní vyšetření.

Když se projeví první známky onemocnění, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Čím dříve se provede diagnóza, tím je pravděpodobnější, že se pacient obnoví. Pokud je člověk nalezen astrocytom, zoufalství by nemělo být. Je důležité dodržovat předpisy lékařů a nalézt pozitivní výsledek. Moderní lékařské technologie dokáží vyléčit takové nemoci mozku v počáteční fázi a maximalizovat život pacienta.

Astrocytoma mozku: příčiny, příznaky, léčba, prognóza

Mezi všemi příčinami úmrtí na rakovinu zaujímají mozkové nádory vedoucí pozici. Astrocytomy představují polovinu všech nádorů centrálního nervového systému. U mužů jsou tyto nádory častěji než u žen. Maligní astrocytomy převažují u jedinců ve věku 40 let a starších. U dětí jsou většinou nalezeny piloidní astrocytomy.

Histologické vlastnosti astrocytů

Astrocytomy jsou neuroepiteliální nádory mozku odvozené z buněk astrocytů. Astrocyty jsou buňky centrální nervové soustavy, které vykonávají základní, restriktivní funkci. Existují dva typy buněk: protoplazmatické a vláknité. Protoplasmatické astrocyty jsou umístěny v šedé hmotě mozku a vláknité - v bílé hmotě. Oni obklopují kapiláry a neurony, také se účastní přenosu látek mezi cévy a nervové buňky.

Všechny nádory CNS jsou klasifikovány podle mezinárodní histologické klasifikace (poslední revize odborníků WHO v roce 1993).

Existují následující typy neoplasmů astrocytů:

 1. Astrocytoma: fibrilární, protoplazmatická, velkobuněčná.
 2. Anaplastický maligní astrocytom.
 3. Glyoblastom: glioblastom obrovských buněk, gliokarcom.
 4. Pilocitický astrocytom.
 5. Pleomorfní xantoastrositom.
 6. Subependymální obrovský buněčný astrocytom.

Podle druhu růstu jsou astrocytem charakterizovány následující druhy:

 • Růst uzlů: piloidní astrocytom, subependymární obrovský buněčný astrocytom, pleomorfní xanthoastrocytom.

Astrocytomy s nodálním růstem mají jasné hranice, jsou omezeny z okolní mozkové tkáně.

Piloidní astrocytom často postihuje cerebellum, vizuální křížení a mozkový kmen. Opotřebovaný benigní, maligní (zhoubný) velmi vzácně. U nádorů se často objevují cysty.

Subependymární obrovský buněčný astrocytom je častěji lokalizován ve ventrikulárním systému mozku.

Pleomorfní xantoastrositom je vzácný, často u mladých lidí. Rostou ve formě uzlu v kůře velkých hemisfér, může obsahovat velké cysty. Způsobuje epileptické záchvaty.

 • Difúzní růst: benigní astrocytom, anaplastický astrocytom, glioblastom. Difuzní astrocytomy patří do 2. stupně malignity.

Pro astrocytomy s difuzním růstem je nedostatek jasných hranic s mozkovými tkáněmi, mohou se rozvlákat do mozkové substance obou hemisferií velkého mozku a dosáhnout obrovských velikostí.

Benígní astrocytom se stává maligním v 70% případů.

Anaplastický astrocytom je maligní nádor.

Glyoblastom je nádor vysokého stupně s rychlým růstem. Je častěji lokalizován ve temporálních lalůčkách.

Rizikové faktory

Astrocytomy, stejně jako jiné nádory, jsou multifaktoriální onemocnění. Specifické faktory pro astrocyt nejsou izolovány. Mezi obecné rizikové faktory patří práce s radioaktivními látkami, dědičná predispozice, virová zátěž těla.

Symptomy

Charakteristickým rysem všech mozkových nádorů je skutečnost, že jsou umístěny v uzavřeném prostoru lebce, a tedy nakonec vést k poškození okolních struktur ležících (fokální příznaky) a vzdálených od jejich mozku útvary (sekundární symptomy).

Izolujte fokální (primární) příznaky astrocytomu, které jsou způsobeny poškozením nádoru v oblasti mozku. V závislosti na lokálním umístění nádoru se symptomologie s poškozením různých částí mozku liší a závisí na funkčním zatížení postižené oblasti.

Primární příznaky astrocytomu

 1. Čelní lalok.

Psychopatologie je charakteristickým znakem léze frontálního laloku: člověk cítí pocit euforie, když je redukován na své kritice nemoci (nebude brát vážně, nebo si myslí, že je zdravý), může být emocionální netečnost, agresivita, úplné zničení psychiky. Pokud je poškozen corpus callosum nebo mediální povrch čelního laloku, paměť a myšlení jsou narušeny. V případě poškození Brocova prostor ve frontálním laloku dominantní hemisféry, pak tam jsou motorické poruchy řeči (zpožděné řeč, špatná artikulace slov, ale některé slabiky jsou vyslovovány dobrá). Přední části čelních laloků jsou považovány za "funkčně ztlumené oblasti", astrocytomy v těchto zónách se projevují v pozdějších stadiích, kdy jsou připojeny sekundární příznaky. Porážka zadních oblastí (vzestupně čelní konvolučních) vede k obrnou (svalová slabost) a paralýzy (nedostatek pohybu) v rukou a / nebo nohou.

Astrocytomy této lokalizace způsobují halucinace: sluchové, chuťové, vizuální. Tato halucinace se nakonec stanou aurou (předzvěstí) generalizovaných epileptických záchvatů. Pacienti si stěžují na fenomén "dříve viděný nebo slyšen". Je-li nádor nachází ve spánkovém laloku dominantní hemisféry, je smyslová porucha řeči (člověk nerozumí mluvené i psané jazykem pacienta řeč se skládá ze sady libovolných slov). Existuje takový příznak jako sluchová agnosie - nejde o rozpoznání zvuků, hlasů, melodií, které člověk znal. Nejčastěji s astrocytomem časné oblasti, dislokací a klížením mozku do okcipitálního foramenu, což vede k smrtelnému výsledku.

Epileptické záchvaty se vyskytují s astrocytomy ve temporálních a čelních lalůčkách častěji než u jiných lokalizací nádorů.

 • Existují fokální motorické útoky: vědomí je v bezpečí, křeče v jednotlivých končetinách, otáčky hlavy.
 • Senzorické záchvaty: pocit mravenčení nebo "plazení" podél těla, záblesky světla - fotopsa, objekty mění barvu nebo velikost.
 • Vegetoviscerální paroxysmy: palpitace, nepříjemné pocity v těle, nevolnost.
 • Někdy křeče mohou začít v jedné části těla a postupně se šíří, zahrnující nové oblasti (Jacksonovy záchvaty).
 • Komplexní parciální záchvaty: porucha vědomí, ve kterém se nemocný člověk nevstoupí do dialogu, nereaguje s ostatními, dělá žvýkací pohyby, dopadá rtů, olizování rtů, opakování zvuků, zpívá.
 • Generalizované záchvaty: ztráta vědomí, vedoucí otočit a pád člověka, pak se jeho paže a nohy natažené, žáci se rozšíří, je inkontinence moči - tonikum fáze, která je nahrazena klonické fáze - svalové křeče, válcování oči, dušnost. V klonické fázi dochází ke kousnutí jazyka, objeví se krvavá pěna. Po generalizovaném útoku člověk zaspívá častěji.
 • Absence: náhlá ztráta vědomí na několik vteřin, osoba "zmrzne", pak se vědomí vrací a on pokračuje v práci.
 1. Tmavý podíl.

Porážka mozkovém laloku klinicky citlivé poruchy astereognosis (člověk nemůže naučit se dotknout objektu, nemůže být s názvem část těla, se zavřenýma očima), apraxii v opačném ruce. Apraxie je porušením účelných akcí (člověk nemůže upevnit knoflíky, položil si košili). Charakteristické focální epileptické záchvaty. Jsou-li poškozeny spodní části levého parietálního laloku, pravice jsou narušeni řečí, psaním, počítáním.

V occipitálním laloku jsou astrocytomy nejméně pravděpodobné. Projevují se vizuální halucinace, fotopsa, hemianopsie (polovina zorného pole každého oka vypadá).

Sekundární příznaky astrocytomu

Výskyt astrocytomů často začíná bolestí hlavy nebo epileptickými záchvaty. Bolest hlavy je difúzní bez jasné lokalizace a je spojena s intrakraniální hypertenzí. V počátečních fázích růstu mohou být astrocytomy paroxysmální, bolestivé. Jak nádor postupuje a okolní tkáně se stlačují, mozky se stávají trvalými. Vyskytuje se při změně polohy těla. Podezření na novotvar by se mělo objevit, pokud je bolest hlavy nejvýraznější ráno a snižuje se během dne a pokud je bolesti hlavy doprovázeno zvracením.

 1. Intrakraniální hypertenze a edém mozku.

Tumor, který tlačí mozkomíšní mozkovou tekutinu, žilní cévy, vede ke zvýšení nitrolebního tlaku. To se projevuje jako bolesti hlavy, zvracení, přetrvávající trápení, snížená kognitivní funkce (paměť, pozornost, myšlení), snížená zraková ostrost (až do ztráty). V těžkých případech se člověk dostane do kómatu. Nejrychlejší intrakraniální hypertenze a mozkový edém se vyskytují u astrocytomů v čelním laloku.

Diagnostika

 1. Neurologické vyšetření.
 2. Neinvazivní metody neuroimagingu (CT, MRI).

Umožňují identifikovat nádor, přesně udávat jeho polohu, velikost, vztah k tkáně mozku, vliv na zdravé struktury centrálního nervového systému.

 1. Pozitronová emisní tomografie (PET).

Je zaveden radiofarmak a stupeň malignity je stanoven jeho akumulací a metabolismem.

 1. Vyšetřování materiálu biopsie.

Nejpřesnější metoda diagnostiky astrocytomů.

Léčba

 1. Dynamické pozorování.
 2. Chirurgické metody léčby.
 3. Chemoterapie.
 4. Radiační terapie.

Při identifikaci asymptomatických astrocytomům ve funkčně důležitých oblastech mozku a jeho pomalého růstu je vhodné sledovat dynamiku, protože jejich chirurgické odstranění následků jsou mnohem horší. Když je rozšířena klinická léčebná strategie závisí na umístění astrocytomy, přítomnost rizikových faktorů (věk nad 40 let, tumoru větší než 5 cm, na závažnosti příznaků ohniskových, stupeň intrakraniální hypertenze). Chirurgická léčba je zaměřena na maximální odstranění astrocytomů. Chemoterapie a radioterapie jsou předepsány až po potvrzení diagnózy histologickým vyšetřením nádoru (biopsie). Každý typ terapie může být použit samostatně nebo jako součást kombinované léčby.

Předpověď počasí

U nodálních forem po chirurgickém odstranění je možné prodloužení remise (více než 10 let). Difuzní astrocytomy způsobují časté recidivy i po kombinované terapii. Průměrná délka života je 1 rok s glioblastomy, s anaplastickými astrocytomami až do 5 let. Délka života s jinými astrocytomami po mnoho let. Pacienti se vracejí do práce, plný život.

V programu "Žít zdravě!" S Elenou Malyshevou mluví o astrocytomu (viz 32:25 min.):

Astrocytoma - příčiny a metody léčby nádoru

Astrocytom mozku je jeden z nejběžnějších podtypů nádoru. Hvězdicovité neurologické buňky, ze kterých vzniká nádor, se nazývají astrocyty. Zabývají se regulací složení mezibuněčné tekutiny a udržováním neuronů.

Hustota astrocytomu mozku je téměř stejná jako u mozkové hmoty a její barva je světle růžová a je to obtížná diagnostika onemocnění v počátečních fázích. Z toho vyplývá jeho prevalence. Tato nemoc se vyskytuje u lidí všech věkových kategorií, preferují muže 20-50 let.

Lokalizace a příčiny astrocytomu

Vzhled astrocytomu je možný v jakékoli části mozku. V dětství je mnohem častější v cerebellum a u dospělých na velkých hemisférách, což představuje svazky nodulární povahy s malými cystami.

Příčiny onemocnění vědců zůstávají záhadou. Je známo, že v rizikové skupině jsou:

 • Osoby s genetickou predispozicí;
 • Pracovníci ropných rafinérií;
 • Občané, kteří jsou vystaveni záření v průmyslových nebo domácích podmínkách;
 • Lidé, kteří jsou náchylní k onkologickým onemocněním.

Důležité rady od redakce!

Každý používá kosmetiku, ale studie ukázaly strašné výsledky. Strašná postava roku - v 97,5% populárních šamponů jsou látky, které otravují naše tělo. Zkontrolujte složení vašeho šamponu pro přítomnost laurylsulfátu sodného, ​​laurethsulfátu sodného, ​​kokosulfátu, PEG. Tyto chemikálie zničí strukturu kudrlin, vlasy se stávají křehkými, ztrácejí pružnost a sílu.

Nejnebezpečnější je, že se hromada pórů a krve hromadí v orgánech a může způsobit rakovinu. Důrazně doporučujeme, abyste nepoužívali prostředky, ve kterých jsou tyto látky nalezeny. Odborníci naší redakce provedli testování šamponů, kde první místo získaly finanční prostředky firmy Mulsan Cosmetic.

Jediný výrobce veškeré přírodní kosmetiky. Všechny výrobky jsou vyráběny pod přísnou kontrolou certifikačních systémů. Doporučujeme navštívit oficiální internetový obchod (mulsan.ru). Pokud pochybujete o přirozenosti vaší kosmetiky, zkontrolujte datum vypršení platnosti, nemělo by trvat déle než 11 měsíců.

Symptomy astrocytomu mozku

Známky tohoto nádoru jsou přímo závislé na jeho umístění. Jak je uvedeno výše, nádor může být kdekoli, takže je téměř nemožné poskytnout přesný obraz o nemoci. Existují však běžné příznaky, o kterých je třeba vědět:

 1. Bolesti hlavy;
 2. Nevolnost, ranní zvracení;
 3. Závratě;
 4. Zhoršení vidění, paměti a řeči;
 5. Obecná slabost;
 6. Ostré a nepřiměřené změny chování;
 7. Ztráta rovnováhy;
 8. Nálady;
 9. Snížení krevního tlaku (arteriální tlak);
 10. Epileptické příznaky.

Při lokalizaci astrocytomů v určité oblasti mozku existuje několik hlavních ohnisek:

 1. Pravá hemisféra je slabost, paréza v levé krajní části;
 2. Levá hemisféra je slabost, paréza v pravých končetinách;
 3. Čelní lalok - změny v charakteru, osobnosti;
 4. Časový lalok - poruchy řeči, paměti a koordinace;
 5. Cerebellum je porušení rovnováhy a koordinace při chůzi.
 6. Tmavý podíl je porušením jemných motorických dovedností, problémů s pocity a psaní;
 7. Occipitální část - halucinace, zhoršení vidění;

Typy astrocytomů mozku

Stejně jako mnoho jiných onemocnění je astrocytom mozku rozdělen na několik druhů, v závislosti na stupni nádorové malignity.

Tato klasifikace označuje rychlost vývoje nádoru a jeho preferenční lokalizaci, stejně jako věkové rozmezí, ve kterém může být jeden nebo jiný typ astrocytomu vyskytující se mnohem častěji.

Polycytomický astrocytom

Zhoubnost I. stupně. Tumor, jinak známý jako piloidní astrocytom, je benigní, jeho hranice jsou jasně definovány a růst je pomalý.

Takový astrocytom se často vyskytuje u dětí. Její oblíbená lokalizační místa jsou mozeček, stejně jako mozek. Polycythický astrocytom mozku je dobře schopný chirurgického zákroku. Ostatní typy astrocytů se vyskytují v 10% případů.

Fibrilární astrocytom

Zhoubnost druhého stupně. V tomto případě nádor nemá jasné hranice, roste stejně pomalu, ale je mnohem obtížnější léčit ho chirurgickým zákrokem. Nejčastěji se vyskytuje u osob ve věku 20-30 let.

Anaplastický astrocytom

Zhoubnost třetího stupně. Neexistují žádné jasné hranice nádoru, růst je zrychlený, špatně léčebný. Klíčí v mozkové tkáni. Většinou u mužů od 30 do 50 let.

Glyoblastom

Malignita stupně IV. Rychlost růstu je obzvláště rychlá, chirurgická léčba prakticky není vhodná. Klíčí v mozkové tkáni, což způsobuje nekrózu mozku. Většinou u mužů od 40 do 70 let.

Diagnostika astrocytomu mozku

Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);

 • Punkce novotvaru.
 • Počítačová tomografie (CT);
 • Pro diagnostiku astrocytomu je možné pomocí speciálních přístrojů: CT a MRI. Fotografie pořízené pomocí zobrazování pomocí magnetické rezonance se používají během operace.

  Kromě těchto zařízení existuje i další metoda, která je důležitá pro určení stupně malignity nádoru, jmenovitě punkce novotvaru.

  Taková manipulace je však nebezpečná kvůli umístění vzorků nádorových tkání, které budou vzaty k analýze.

  Prognóza astrocytomu mozku

  Existuje několik faktorů ovlivňujících úspěšnost léčby onemocnění, jeho průběh a výsledek.

  • Věk pacienta (čím je mladší osoba, tím komplexnější je průběh onemocnění);
  • Stupeň malignity.

  V závislosti na stupni malignity astrocytomů mozku je možné určit přibližnou životaschopnost pacienta:

  • Stupeň malignity: prognóza je příznivá, přestože průměrná doba života pacienta není delší než deset let.
  • II stupeň malignity: doba života pacienta často nepřesahuje pět let.
  • III stupeň malignity: přežití od dvou do pěti let.
  • IV stupeň malignity: doba života se snižuje na jeden rok.

  Situaci zhoršuje skutečnost, že téměř všechny případy relapsu onemocnění jsou nevyhnutelné, to znamená opakovaný růst nádoru.

  Kromě toho se astrocytom může vyvinout, postupně se posunuje od slabé malignity k zesílené. Částečně přispět k relativní obnově může být, pokud se chrání před škodlivými faktory, které jsou příčinou této nemoci.

  Léčba astrocytomů mozku

  Klíčové faktory při určování konkrétní léčby:

  1. Věk pacienta;
  2. Stupeň malignity;
  3. Umístění nádoru a jeho velikost;
  4. Symptomatologie.

  Léčba, kterou onkolog a neurochirurg dostane pro vás, je následující.

  Taková léčba je zaměřena na porážku nádorových buněk se zvláštním zářením. Průběh léčby se může skládat z poměrně významného počtu procedur - od deseti do čtyřicet.

  Záleží na stupni poškození mozkové tkáně. Stojí za zmínku, že paprsky ovlivňují zdravé buňky, ale ty, které jsou v daném okamžiku schopny se zotavit.

  Radioterapie se používá dostatečně široce, protože již byla rozšířena na mnoho pacientů.

  Chirurgická intervence s astrocytomem

  Kompletní nebo částečné odstranění nádorové tkáně. Složitost a úspěšnost této operace závisí na umístění nádoru a jeho malignitě. V poslední fázi je nevyhnutelné použití imediální a radioterapie.

  Během operace se používá nová metoda vyvinutá moskevskými vědci. Před operací je člověku udělena speciální značka, která barví všechny buňky a tkáně nádoru v jasně růžové barvě, pokud je postižený orgán vystaven ultrafialovému světlu.

  Proto je účinnost operace výrazně zvýšena, protože šance najít a odstranit všechny rakovinné buňky je dostatečně velká.

  Chemoterapie

  Metodou chemoterapie je užívání toxických léků. Jejich činnost je zaměřena na zničení rakovinných buněk. Škod z takové léčby je mnohem nižší než u radiační terapie. Z tohoto důvodu mají děti, které trpí astrocytomem, vyšší prioritu než radioterapie.

  Ale nezapomeňte na stav pacienta: stupeň poškození těla rakovinnými buňkami se zhoršuje jedovatou otravou, zatímco užíváte léky.

  V evropských zemích se vyvíjejí účinnější přípravky s méně výrazným škodlivým účinkem na organismus. Používání takových nástrojů je vhodnější, ale je obtížné je získat.

  Radiosurgery astrocytomů

  Radiurgie je nejnovější metoda boje proti rakovině a zejména s astrocytomem. Pomocí počítačových výpočtů je speciální paprsek přesměrován přesně na místo, kde je nádor lokalizován. Díky tomu není zdravá mozková tkáň prakticky ovlivněna.

  Zde se používají zařízení, jako jsou gama a kybernetické nože. Jedná se o radiochirurgii, která se pro pacienta stala nejvíce věrným prostředkem.