Astrocytom

Otrava

Astrocytom - neoplasm, který se tvoří v glliálních buňkách. Toto jsou nejčastější poddruhy gliomů, které mají tvar hvězdy a zahrnují lepidlo nebo nosnou strukturu. Mohou být lokalizovány v jakékoli části mozku. Astrocytom se vyskytuje v buňkách nazývaných astrocyty. Tento typ formace obvykle nepřesahuje mozku nebo míchu.

Vyšetření malignity nastává na stupnici od I do IV (v závislosti na výsledcích studie buněk pod mikroskopem).

Typy astrocytomů

Následující typy nádorů se liší podle typu buněk:

 1. Nízká kvalita: vyvíjí se velmi pomalu.
 2. Vysoká kvalita: rostou rychlým tempem a vyžadují posílenou komplexní léčbu.

Astrocytom mozku může dojít v jakémkoli věku. Nicméně nádory nízkého stupně jsou častější u dětí a dospívajících a vysoce dospělí pacienti se vyvíjejí vysoce kvalitní nádory. Astrocytomy na bázi mozku se vyskytují u mladých dospělých a tvoří přibližně 75% všech neuroepiteliálních nádorů.

Astrocytoma mozku: obecné typy a popis v závislosti na umístění formace

Existují dvě široké třídy:

 1. Úzké filtrační zóny jsou invazivní (pronikající) formace dobře definované v vizualizačních testech. Ty zahrnují vlasy podobné, pleomorfní mas, sub-ependymální nádory obrovských buněk.
 2. Difuzní oblast infiltrace. Mohou se projevovat kdekoli v centrálním nervovém systému, ale obvykle se vyvíjejí v mozkových hemisférech. Většinou trpí dospělými. Tento podtyp má tendenci rychle postupovat.

Co je nebezpečný astrocytom mozku?

Vzdělání způsobuje negativní důsledky z komprese, invaze a zničení parenchymu mozku, arteriální a žilní hypoxie, absorpce živin potřebných pro lidské tělo.

Kromě toho, je nádor na krev produkuje produkty látkové výměny, například volné radikály, elektrolyty a další neurotransmitery. Zároveň se uvolní cytokiny, které narušují normální funkci mozku.

Sekundární klinické následky mohou být způsobeny intrakraniálním tlakem, který je důsledkem srážení krve, zvýšeného objemu krve a mozkomíšního moku.

Stanovení způsobu, jakým nádor ovlivňuje vnitřní strukturu mozkové tkáně, zahrnuje čtyři víceúrovňové histologické charakteristiky. Jsou založeny na stadiích malignity:

Stupeň I: piloidní astrocytoma (pilose), pleomorfní, nepodstatné z obřích buněk. Představují 2% a mají dobře definovanou strukturu. Zahrnují pomalu rostoucí a benígní pečeť. Jsou zpravidla lokalizovány v těch místech, kde byl stanoven počáteční růst. Těsnění mohou obsahovat tekuté sáčky (cysty) nebo být do nich zabudovány. Dlouhodobý vývoj dosahuje významných rozměrů.

II stupeň: fibrilárního astrocytomu spíše špatné kvality nebo smíšeného oligoastrocytomu. Ve většině případů se považují za nemaligní, ale někdy se mohou přeměnit na agresivnější masy. Obsahují mikrocysty a slizniční tekutinu. Pozorováno u mladých lidí, kteří si stěžují na epileptické záchvaty.

Těsnění jsou definovány jako invazivní gliomy, což naznačuje jejich schopnost proniknout do okolní zdravé mozkové tkáně. Vzhledem k infiltrační povaze jsou relapsy zcela běžné. Tam je 8% lidí.

III stupeň: anaplastický astrocytom. Formace je často doprovázena příznaky, jako jsou křeče, neurologické deficity, bolesti hlavy nebo změny v duševním stavu. Pozorováno ve 20% případů.

 • agresivnější růst;
 • vniknutí do sousedních tkání;
 • přítomnost "chapadel", které je těžké odstranit během operace;
 • Nerovnoměrné vzhledové buňky.

IV stupeň: multiformní glioblastom je nejnebezpečnější a nejrozšířenější forma vzdělávání. Je to 25-30% případů. Může obsahovat materiál, jako je například ukládání cystického vápníku, krevní cévy a / nebo smíšené množství buněk. Rychle metastazuje a rozvíjí se dříve, než se objeví příznaky.

Astrocytom mozku

Léčba astrocytomů

Terapeutická opatření závisí na konkrétním podtypu těsnění, jeho umístění a úrovni poškození.

Léčba astrokomu by měla být založena na:

 1. V první fázi: chirurgické odstranění. Také dospělí a děti staršího věku se doporučují radiační terapií v případech, kdy astrocytommozku nelze zcela odstranit.
 2. Druhá fáze: úplné excize, stejně jako ozařování a použití chemoterapie.
 3. Tkrok za krokem: standardní počáteční léčba je resekce. Přestože by mělo být zřejmé, že novotvar v tomto stadiu růstu ve většině případů nemůže být zcela odstraněn. Nicméně, chirurgická metoda zlepšuje stav pacienta. V této souvislosti radioterapie pomáhá prodloužit život pacienta s rakovinou. Doporučuje se užívat protinádorová léčiva, aby se předešlo relapsům.
 4. Ve čtvrté fáziodstranění astrocytomu totéž zůstává klíčovou terapeutickou metodou, s výjimkou neurologických poranění. V tomto případě je povinnou souběžnou aktivitou ozáření zářením, někdy v kombinaci s chemoterapeutiky.

Předpověď počasí

Vzhledem k tomu, že onemocnění je diagnostikováno především ve III. Až IV. Stupni a obsahuje buňky atypického růstu, prognóza představuje poměrně vysokou mortalitu.

Indexy přežití podle stupňů představují:

 1. Desetileté údaje pro fázi I ukazují 100% prognózu.
 2. U stupně II je pět let trvající přežití 34% případů bez léčby a 70% u radioterapie. V průměru pacienti žijí čtyři roky od poslední diagnózy.
 3. Jednotlivci se stupněm III mají průměrnou délku života 18 měsíců.
 4. U stupně IV je prognóza nejvíce nepříznivá. Pacienti bez léčby žijí pouze 17 týdnů, 30 týdnů po expozici záření a 37 - s chirurgickým odstraněním většiny nádoru. Dlouhodobé přežití (nejméně 5 let) je pouze 3%.

Astrocytom vyžaduje včasnou diagnózu pro zlepšení prognostických indikátorů, a proto se při nejmenším podezření nebo přítomnosti výše popsaných příznaků nádoru okamžitě poradí s lékařem.

Prognózy pro astrocytomy - kolik žije s touto diagnózou?

Astrocytom je typ nádorové léze mozku, která vzniká ze speciálních malých mozkových buněk - astrocytů a gliomů tvořících jednu velkou skupinu skupin.

Anaplastický astrocytom se týká malignity 3. stupně

Obecné informace

V klinické praxi používá několik klasifikací astrocyt mozku. Podle tradiční klasifikace se výskyt této nemoci uskutečňuje ve čtyřech fázích:

 1. První patří nádory, vysoce diferencované a snadno přístupné k chirurgickému odstranění - pilocitický a obrovský buněčný subependimální astrocytom.
 2. Nemoci zahrnují tvorbu pleomorfní xantoastrositomie.
 3. Anaplastický astrocytom,
 4. Glioblastom, který má nejvyšší úroveň malignity.

Podle stupně malignity a vlastností jsou gliové novotvary mozku rozděleny:

 • 1 stupeň: celkový objem benigních astrocytů mozku je 10% všech takovýchto formací. Benígní gliální nádory jsou zpravidla vysoce diferencované, mají jasné hranice růstu. Rychlost růstu je ve většině případů poměrně pomalá, v některých případech se léčba nevyžaduje.

Pacienti po dlouhou dobu žijí s takovým vzděláním, aniž by měli podezření na jeho přítomnost, protože symptomy se objeví mnohem později.

Astrocytoma 1. stupně je častější v dětství, častá lokalizace je cerebellum, mozková kmeň a oblast optického nervu. Přežití s ​​včasnou diagnózou a léčbou je vysoké, ale existuje možnost relapsu s výskytem více maligních forem. Léčba astrocytomu prvního stupně zahrnuje jeho odstranění bez radioterapie. Předpověď je obvykle příznivá. Kolik žije s nádorem první fáze? Podmínky jsou vždy individuální a závisí na mnoha faktorech.

Pilocitický astrocytom je lokalizovaný nádor 1 stupně malignity

 • 2 stupeň: nádor má infiltrační povahu růstu, to znamená, že proniká do okolních tkání a nemá jasné hranice. Aktivita buněčného dělení je nízká, což znamená pomalý růst vzdělání, s rizikem opakování, dokonce i s úplným odstraněním, vysokým. Benígní formace stupně 2d nepřesahují mozkové membrány a nemají metastázy, avšak jak se rozvíjí vývoj, je možný přechod k malignímu charakteru.
 • 3 stupeň: vzdělání má histologické známky malignity, infiltrační růst převládá s nízkou diferenciací buněk. Tumor nemá žádné hranice, klíčí mozkovou tkání. Nemoc ovlivňuje lidé ve věku 35-50 let častěji, muži jsou častěji nemocní. Prognóza astrocytomu mozku je 3 stupně nepříznivá, protože je často nemožné odstranit nádor kvůli infiltrativnímu růstu. Kolik lidí bude žít poté, co diagnóza bude ovlivněna mnoha faktory, ale průměrná délka života není delší než 3-4 roky.
 • 4 stupeň: mozkový nádor roste velmi rychle kvůli vysoké rychlosti buněčného dělení, šíří se po celém objemu mozku, v některých případech dosahuje míchy a páteře. Vzdělání má vysoký stupeň malignity, existují ohniska nekrózy. V některých případech se astrocytom výrazně zvyšuje jeho velikost i během předoperačního vyšetření, navíc po operaci se růst nádorů zřídka zpomaluje. Nejčastějšími typy astrocytomů mozku třetího stupně jsou anaplastické astrocytomy a glioblastomy, zatímco oni jsou považováni za nejnebezpečnější a maligní. Jaká je délka života s tímto vzděláním?

Bohužel, i při nejpříznivější náhodě je výhled zklamáním - je nepravděpodobné, že by pacient žil více než rok.

Životnost

Je smutné, že astrocytom mozku je velmi zákeřná nemoc a má mnoho negativních důsledků. Není možné předpovědět přesně, kolik lidí bude s takovou diagnózou žít - nádor roste rychlým tempem. Ve většině případů není životnost po odstranění maligního nádoru delší než 3 roky.

Při sestavování prognózy odborník hodnotí následující faktory:

 • Věk pacienta.
 • Lokalizace patologického vzdělávání.
 • Stupeň malignity nádoru.
 • Rychlost růstu je, jak rychle přechází choroba z jedné fáze do druhé.
 • Přítomnost relapsů v anamnéze - v případě pozitivní odpovědi se prognóza zhoršuje.

Nejpříznivější obraz se vytváří při detekci astrocytomu pilocity - v tomto případě je přežití maximální a průměrná délka života je asi 10 let. S přechodem do maligních stadií se prodlužuje délka života - ve druhé etapě je 5-7 let, v předposlední fázi to je asi 4 roky.

Prognóza přežití závisí v největší míře na patomorfologických charakteristikách nádoru

Léčba astrocytomu samotného mozku je poměrně agresivní a zahrnuje řadu nepříjemných následků, které negativně ovlivňují zdraví pacienta. Existuje riziko zhoršení zraku až po úplnou slepotu, poruchu vnímání chutí, pachů, ztrátu srozumitelného projevu, zhoršené koordinace pohybů až do parézy nebo paralýzy.

Astrocytom je velmi nebezpečné onemocnění, takže je velmi důležité okamžitě vyhledat lékaře, pokud máte nějaké podezřelé příznaky. Pouze v tomto případě se nebude muset zajímat, kolik můžete žít po stanovení zklamání diagnózy. Bohužel většina pacientů je léčena příliš pozdě.

Astrocytom je nejčastější mozkový nádor

Astrocytom je nejčastější primární nádor mozku. Zdrojem jsou buňky astrocytů, hvězdicovitá forma, ze které vzniklo jeho jméno. Jedná se o druh gliomu - novotvar, který pochází z glie (kostra podporující mozkovou tkáň).

Výskyt astrocytomu mozku je asi 5 lidí na 100 tisíc obyvatel.

Příčiny vývoje

Většina případů této choroby je sporadická, není způsobena genetickými faktory a etiologie jejich výskytu není přesně definována.

Jediným více či méně prokázaným onkogenním faktorem je radioaktivní záření. To je potvrzeno vysokým podílem novotvarů mozku u dětí, které podstoupily radiační terapii pro leukémii.

V 5% případů jsou astrocytomy geneticky determinovány. Objevují se u osob s takovými dědičnými syndromy, jako je neurofibromatóza, Turcotova nemoc, syndrom Lie-Fraumen.

Ostatní důvody nejsou dostatečně prokázány. Zatím jsou údajně vyjádřeny pouze názory na vliv nepříznivých faktorů prostředí, kouření, elektromagnetické záření atd.

Klasifikace

Na rozdíl od hlavních fází gradace přijaté v rakovině, mozkové nádory jsou klasifikovány stupněm malignity (WHO Grade) a tempa růstu do 4 skupin. III jsou benigní a III-IV - pro maligních mozkových nádorů.

Zjednodušená histologická klasifikace astrocytu vypadá takto:

 • Pilocitární (I st).
 • Subependymální obří buňka (I ct).
 • Difuzní (II st).
 • Anaplastická (IIIst).
 • Glyoblastom (IVst).

Pilocytic astrocytom - je častější u dětí a mladých lidí, se nachází především v zadní jámě (mozeček, mozkový kmen), hypothalamu, optická traktu. Vyznačují pomalým průběhem, ohraničené od zdravé tkáně, self-stabilizující růstu, vzácně maligniziruetsya. V 80% případů po operační léčbě dochází k úplnému zotavení.

Subependymární obrovský buněčný astrocytom - benigní, pomalu rostoucí, často asymptomatická. Objevuje se častěji u mužů, které se obvykle nacházejí ve čtvrtém nebo bočním okruhu mozku.

Rozptýlený astrocytom je zjištěn především u mladých lidí (30-35 let). Vyvíjí se v čelních, časových a ostrůvkových zónách. Častěji se projevuje epipridy. V 70% případů je difuzní astrocytom schopen degenerovat do maligní formy. Histologické varianty: fibrilární, hemistocytární, protoplazmatické (velmi vzácné druhy).

Anaplastický astrocytom se vyskytuje častěji ve věku 40-50 let. Je to maligní, infiltrativně rostoucí nádor s nepříznivou prognózou. To se nachází hlavně ve velkých hemisférách.

Glyoblastom je nejběžnější a nejzávažnější nádor na mozku (WHO stupeň IV). Charakterizovaný agresivním infiltračním růstem, neomezeným na okolní tkáně, téměř 100% recidivou i proti léčbě. Glyoblastom se vyskytuje hlavně po 50 letech (primární, na nezměněné mozkové tkáni). Sekundární GB, která vzniká z astrocytomu s nižším stupněm malignity, může také nastat v mladším věku. Glyoblastomy se dělí na obří buňky a gliokarcomy.

V souvislosti s rychlým rozvojem molekulární biologie se shromáždilo velké množství výzkumu o genetických mutacích v buňkách nádorů mozku. Bylo zjištěno, že přítomnost určitých změn významně ovlivňuje průběh a prognózu se stejnými histologickými typy astrocytů.

V roce 2016 byla přijata nová klasifikace nádorů CNS. Například, difuzní, anaplastické astrocytomy a glioblastomy v něm jsou reprezentovány subtypy s mutací v genu IDH a bez něj. Přítomnost genetické patologie v genu IDH je prognosticky pozitivní marker, což znamená, že nádor bude lépe reagovat na chemoterapii.

Klinický obraz

Jakýkoliv novotvar v mozku má podobné příznaky, bez ohledu na to, zda je benigní nebo maligní. Rozdíl spočívá pouze v lokalizaci a velikosti nádoru.

Syndrom zvýšeného intrakraniálního tlaku. To se projevuje jako prasknutí bolestí hlavy, které se zvyšují s nakloněním vpřed a v horizontální poloze, což je často doprovázeno nevolností, někdy i zvracením. Obvyklé léky proti bolesti jsou neúčinné.

Epipristupy. Vyvíjejte s podrážděním motorických neuronů. Mohou existovat závažné záchvaty se ztrátou vědomí nebo ohniskem (křečovité záškoláctví určité skupiny svalů).

Fokální neurologické příznaky. Závisí na lokalizaci vzdělání a jeho vlivu na think-tanky.

 • Paresis nebo paralýza končetin na jedné straně.
 • Afázie je porucha řeči.
 • Agnosie je patologická změna ve vnímání.
 • Citlivost nebo ztráta citlivosti jedné poloviny těla.
 • Diplopie je dvojitá vize.
 • Snížení nebo pádu z pole výhledu.
 • Ataxie je porušením koordinace a rovnováhy.
 • Dvíření na polykání.

Kognitivní změny. Snížení paměti, pozornost, nemožnost logického myšlení. Při porážce čelního laloku - duševní poruchy typu "frontální psychie".

Diagnostika

 • Anamnéza a neurologické vyšetření.
 • Oční vyšetření.
 • MRI mozku je zlatým standardem pro diagnostiku nádorů. Provádí se ve třech projekcích bez zdokonalení kontrastu. Umožňuje určit umístění lokalizace vzdělání, analyzovat vztah mezi vypuknutím a okolními strukturami a plánovat chirurgickou léčbu.
 • CT vyšetření, pokud není možné, nebo kontraindikace k MRI.
 • Analýzy obecné a biochemické, koagulogram, studie infekčních markerů, EKG.
 • Funkční MRI.
 • MRI spektroskopie.
 • Angiografie.
 • PET mozku s methioninem, tyrosinem.
 • Elektroencefalografie.

Léčba - obecné přístupy

Hlavními metodami jsou chirurgická metoda, záření a chemoterapie. Odstranění nádoru je prvním úkolem, který předchází neurochirurgům. Bez chirurgického zákroku a biopsie nemůžete udělat konečnou diagnózu a vyvinout další léčebné taktiky.

Indikace operace je určena konzultací v závislosti na umístění nádoru, celkovém funkčním stavu pacienta (podle Karnovského stupnice) a věku.

 • Tumorové tkáně lze odstranit bez poškození okolních struktur.
 • Snižte fenomén intrakraniální hypertenze.
 • Získejte materiál pro histologické vyšetření.

Pokud není možné odstranit novotvar, provádí se stereotaktická biopsie (punkce mozku se speciální jehlou pod kontrolou vyšetření MRI nebo CT).

Výsledný materiál je studován nejméně třemi odborníky, po kterých je vystavena závěrečná histologická diagnóza a stupeň malignity (stupeň WHO).

Důrazně se doporučuje provést molekulární genetickou studii, která naplánuje taktiku další léčby.

Adjuvantní (pooperační) terapie je předepsána s ohledem na histologický typ nádoru, přítomnost genetických mutací IDH, celkový stav pacienta.

Obecné principy léčby astrocytomů různých stupňů malignity

Pilotitární (piloidní) astrocytom (stupeň I)

Hlavní metodou je chirurgie. Po chirurgickém zákroku se provádí kontrolní MRI. Při radikálním odstranění nádoru není obvykle nutná další léčba.

Pokud po odstranění nádoru existují pochybnosti, provede se dynamické pozorování. Radiační terapie nebo re-operace jsou předepsány pouze v případě relapsu a výskytu příznaků.

Alternativou k rychlému odstranění nádorů malých piloidních astrocytomů je stále stereotaktická chirurgie (Cyber-knife). Metoda je založena na jednostupňovém, maximálně přesném zaostřování vysokých radiačních dávek na nádorové tkáně s minimálním rizikem poškození nezměněných struktur.

Difuzní astrocytom (2. stupeň)

Chirurgická metoda je základní. Po operaci se provádí kontrolní MRI. Pokud se provede radikální resekce a neexistují žádné faktory nepříznivé prognózy, je možné sledovat periodicitu MRI jednou za 3-6 měsíce.

Adjuvantní radiační terapie je předepsána v případech neúplného odstranění, stejně jako přítomnosti více než jednoho rizikového faktoru:

 • věk nad 40 let;
 • velikost nádoru větší než 6 cm;
 • výrazný neurologický deficit;
 • šíření novotvaru za střední čárou;
 • příznaky intrakraniální hypertenze.

Standardem expozice ozáření je dálková radioterapie v celkové dávce 50 - 54 Gy. Chemoterapie pro malignitu stupně II se zpravidla nevykonává.

Maligní astrocytomy (anaplastický astrocytom a glioblastom, III a IV st)

Pokud je to možné, provádí se chirurgické odstranění maximálního objemu nádoru.

Krátce po operaci je předepsána chemoradioterapie. Kurz se skládá z denních zasedání 2 Gy v celkové dávce 60 Gy (30 cyklů).

Doporučené režimy chemoterapie: pro anaplastický astrocytom po aplikaci radiační expozice se aplikuje schéma PCV (Lomustine, Procarbazine, Vincristine). U glioblastomu je stejným standardem současná chemoradioterapie (temozolamid před každým ozářením), po němž následuje udržovací dávka temozolamidu (temodal).

Kontrolní MRT vyšetření se provádí během 2 až 4 týdnů po průběhu RT a poté každé 3 měsíce.

Taktika pro nefunkční astrocytom

Často se stává, že anatomické primární zaměření je umístěno tak, že nemůže být odstraněno. Nepoužívejte také pacienty s kontraindikací (věk nad 75 let, závažný somatický stav, Karnovský index pod 50).

V těchto případech je žádoucí provést stereotaktickou biopsii, aby se získal materiál pro morfologickou analýzu.

Pokud je tato manipulace také spojena s vysokým rizikem pro život pacienta, taktika léčby se provádí na základě závěru konzultace. Na základě údajů z neuroimagingu (MRI nebo CT) lékaři formulují předběžnou diagnózu (každý typ nádoru má na snímcích charakteristické rysy).

Lékařská symptomatická léčba

V případě závažných příznaků je předepsána doprovodná léčba:

 • Glukokortikosteroidy (hormony) mohou snížit intrakraniální hypertenzi. Dexamethason se používá v individuálně zvolených dávkách. Po chirurgickém zákroku jsou dávky zcela sníženy nebo zcela zrušeny.
 • Antiepileptika pro léčbu a prevenci konvulzivních záchvatů.
 • Anestetika.

Taktika relapsů

Gliální nádory mají tendenci opakovat (re-růst), zvláště často - maligní astrocytomy. Hlavními způsoby léčby v případě relapsu jsou chirurgie, radioterapie a chemoterapie. S malými ohnisky lze použít stereotaktickou radiochirurgii.

Přístup v každém případě je individuální, protože závisí na stavu pacienta, době uplynulé od předchozí léčby, funkčním stavu mozku. Při provádění chemoterapie se používají různé programy, po nichž následuje hodnocení jejich účinnosti; s glioblastomy je možné určit cílový lék avastin (bevacizumab).

V případě závažného osteosemického stavu pacienta je indikována symptomatická terapie zaměřená na zmírnění symptomů onemocnění.

Předpověď počasí

Závisí na stupni nádorové malignity, věku a celkového stavu pacienta.

Průměrná doba přežití:

 • Astrocytom piloidů - 80% pacientů žije více než 20 let po léčbě.
 • Rozptýlený astrocytom - 6 - 8 let je ve většině případů přeměněn na zhoubnější formu.
 • Anaplastický astrocytom a glioblastom: nepříznivá prognóza, pět let přežití prakticky není dosaženo. Léčba může prodloužit životnost o 1-1,5 roku.

Astrocytom

Astrocytom mozku. Rizikové faktory

Riziko vzniku patologie je zvýšeno těmito faktory:

1. onkogenní viry.

2. Rádioaktivní záření, včetně radiačního zatížení, získané během několika radioterapeutických studií pro rakovinu. U těchto pacientů se prognóza astrocytomu mozku zhoršuje třikrát.

3. stupeň nádoru.

4. Dědičná predispozice.

5. Velikost nádoru a jeho umístění.

Prognóza léčby astrocytomu mozku a přežití pacientů přímo závisí na každém faktoru. Nejpříznivější prognózou je u pacientů s vysokým stupněm diferenciace nádorových buněk. Je třeba věnovat pozornost tomu, že prognóza vývoje astrocytom není přímo závislá na věku, neboť nádor se může vyvíjet jak u dětí, tak u starších lidí.

Klasifikace astrocytomů mozku

Několik klasifikací bylo přijato astrocytem. Za prvé je třeba vzít v úvahu typ buněk tvořících nádor. Existují takové typy "běžných" novotvarů:

Také existují "speciální" nádory: subependymální obří buňka: mikrocystická cerebelární a pyloidní nebo pilocity astrocytom. Pro predikci je důležitější klasifikace podle stupně malignity navržené experty WHO.

Takže na první stupeň malignity nést pilocitarnuju astrocytom. K druhému stupni patří běžné astrocytomy, které se skládají z vysoce diferencovaných, nízkomiginálních buněk (benigní astrocytomy). Takové nádory s vysokým stupněm malignity, jako je anaplastický astrocytom a glioblastom, patří do třetího a čtvrtého stupně.

Symptomy astrocytomu mozku

Symptomatologie onemocnění závisí na lokalizaci patologického procesu. Prognóza přežití se zhoršuje vzhledem k tomu, že se nejprve nádor v žádném případě nezobrazuje. Prvotní příznaky onemocnění se zpravidla objeví až v okamžiku, kdy nový růst dosáhne značných rozměrů. Jsou buď trvalé nebo přechodné.

Běžné příznaky astrocytomů mozku, které ovlivňují prognózu kvality života, jsou:

bolesti hlavy lokalizované v různých částech hlavy; žádné dávky analgetik neznižují závažnost bolestivého syndromu;

sklon ke křečím;

nevolnost doprovázená zvracením;

variabilita nálady, vzhled osobních změn, zhoršení socializace;

vznik defektů a porušení řeči;

vývoj slabých končetin a obecné malátnosti;

porušení koordinace pohybů nebo chůze;

vývoj halucinálního syndromu;

vznik problémů s jemnými motorickými dovednostmi a psaním.

Metody diagnostiky onemocnění

Pro včasné stanovení správné diagnózy je třeba provést takové diagnostické studie:

1. Nejpřesnější je zobrazování magnetickou rezonancí, s níž lze rozpoznat stupeň malignity novotvaru. Po provedení tohoto diagnostického postupu budou zvýrazněny zóny nádoru. Nejvíce intenzivní a jasná barva se objeví na těch částech tkání, které krmí nádor.

2. Počítačová tomografie se provádí na základě rentgenových technologií. Rentgenové snímky ukazují vrstvený obraz struktur mozku. Tato studie vám umožňuje určit umístění a strukturu astrocytomů.

3. V případě pozitronové emisní tomografie je před začátkem studie injikována do lidské žíly malá dávka radioaktivní glukózy. Slouží jako indikátor, který pomáhá identifikovat umístění astrocytomu. Tato látka se hromadí v nádorech s nízkou i vysokou malignitou. Nízký zhoubný nádor absorbuje méně glukózy.

4. Při biopsii odeberte malý kus postižené tkáně a provádějte její studium. Tkáňové tkáně se získávají chirurgicky nebo endoskopicky.

5. Pro provádění angiografie v žíle se injektuje speciální barvivo, pomocí něhož lze určit nádoby, které krmí novotvar.

6. Neurologické vyšetření je pomocná výzkumná metoda.

Charakteristika jednotlivých druhů astrocytomů

Pilocitický astrocytom patří do skupiny benigních nádorů, které se vyvíjejí z gliových buněk. Její oblíbená lokalizace je cerebellum, optické nervy, velký mozek a jeho kmen. Tumor roste pomalu, je charakterizován nejnižším stupněm malignity. Prognóza s astrocytomem pilocity je nejpříznivější.

Ovlivňuje děti a dospívající až do věku devatenácti let. Neoplazma je někdy nalezena u dítěte v prvních letech života. Nádor má jasné kontury, tlačí na strukturu mozku a způsobuje odpovídající neurologické příznaky. Pro léčbu se používá chemoterapie, radioterapie a ultrazvuková aspirace.

Fibrilární astrocytom je většinou benigní. Je charakterizován pomalým růstem. Ovlivňuje jednotlivce ve věku od dvaceti do padesáti let. Hranice léze jsou obvykle rozmazané. Léčba pacientů provádí resekci nádorů, aplikuje záření nebo chemoterapii.

Anaplastický astrocytom se týká maligních novotvarů mozku. To se pohybuje od dvacet do třiceti procent všech nádorů mozku. To postihuje muže od třiceti do padesáti let. Rychle postupuje, může mít různé velikosti a tvary. Chirurgické odstranění astrocytomu tohoto druhu je obtížné. Pro léčbu pacientů trpících anaplastickým astrocytomem se používá soubor metod:

Glioblastom patří také do maligních nádorů mozku. Ovlivňuje lidi zralého věku - od padesáti do sedmdesáti let. Je to téměř polovina všech astrocytomů. Častěji se u mužů objevuje vzdělání. Tumor se rychle rozvíjí a ovlivňuje okolní tkáně. Je tvořena méně maligními neoplastickými formacemi a někdy také primárním astrocytomem mozku.

chirurgická intervence (odstranění astrocytomu);

jmenování steroidních, vazokonstrikčních a analgetik.

Léčba

U každého typu astrocytomu není léčba stejná. Lékař při rozhodování o komplexu terapeutických opatření vychází z histologického typu nádoru, stupně onemocnění a celkového stavu pacienta.

Chirurgické odstranění astrocytomu se provádí, když má nádor malý stupeň malignity. Odstranění astrocytomu není vždy radikální, v mnoha případech je navíc předepsána radioterapie. V některých případech je tato léčba odložena až do výskytu nových příznaků onemocnění, protože nemusí být účinná v počátečních stádiích nádorového procesu.

Radikální odstranění maligního astrocytomu je a priori nemožné. Od samého začátku léčby se specialisté snaží ničit nádorové buňky jinými metodami. Růst nádorových buněk lze zastavit pomocí radioterapie nebo radioterapie.

Při provádění operace k odstranění astrocytomů může chirurg použít mikroskopické techniky. Umožňuje zvětšit obraz a tím snížit pravděpodobnost poškození okolní tkáně. Někdy je úplné odstranění astrocytomu nemožné. V takových případech se lékaři snaží snížit svou velikost.

Radiační terapie v standardech léčby astrocytom hraje obrovskou roli. Rentgenové záření poškozuje buňky, které se podílejí na poskytování rakovinových buněk životně důležitými látkami. Moderní technologie umožňuje omezit oblast expozice paprskům tak, aby nedotčená část mozku zůstala nedotčena. Jeho substance se následně zcela obnoví.

Radiační léčba je předepsána kursy, které mohou výrazně zlepšit kvalitu léčby. Terapie se provádí jedním ze dvou způsobů:

1. Prostřednictvím vnitřního jednání. Do nádorové tkáně se zavádí radioaktivní látky.

2. Při vystavení vnějším zdrojům se zdroj radioaktivních paprsků nachází mimo tělo pacienta.

Chemoterapie zahrnuje zavedení různých organických látek do těla, které ovlivňují rakovinné buňky. Negativní stranou chemoterapie je to, že protirakovinové léky mají vysokou toxicitu a mohou ovlivnit zdravé tkáně.

Léčba astrocytomů mozku pomocí radiochirurgických metod je velmi slibná. Pomocí počítačových programů jsou prováděny speciální výpočty a paprsky jsou směrovány přímo na místo nádorového procesu. Živé buňky okolních tkání nejsou poškozené.

Prognózy přežití s ​​astrocytomem mozku

Pokud má astrocytom vysoký stupeň malignity, pacienti po operaci nežijí déle než tři roky. Pro předvídání průběhu patologického procesu se používají následující ukazatele:

stupeň exprese malignity buněk;

umístění nádorového procesu;

míra přechodu z jednoho stádiu onemocnění na druhou;

počet relapsů v anamnéze.

Prognóza přežití pacientů s diagnózou "astrocytomu mozku" je ovlivněna tendencí nádorových buněk k malignitě. Fertilizace nastává ve čtvrtém nebo pátém roce po počáteční diagnóze.

Prognóza závisí především na stádiu onemocnění. Takže v první fázi onemocnění je délka života pacienta deset let. V případě přechodu na druhou fázi se předpokládaná doba života snižuje na 7-5 let. Pacienti s třetí fází astrocytomu mozku žijí ne více než čtyři roky, ve čtvrté fázi v případě pozitivního klinického obrazu může žít více než rok.

Pětileté přežití pacientů trpících astrocytomem je následující:

v první fázi - 100%;

ve druhé fázi - 75%;

ve třetím a čtvrtém stupni - 0-1%.

Je možné předvídat kvalitu života pacientů s astrocytomem mozku. Po léčbě jsou takové komplikace možné:

poruchy muskuloskeletálního systému;

zhoršení přenosnosti v důsledku porušení řečového artikulace;

poruchy chování, chuť, hmatová citlivost.

Doporučení pro prevenci astrocytomu

Každá osoba může potřebovat radu, která napomáhá správnému rozhodnutí:

1. Pokud byli vaši příbuzní někdy diagnostikováni nádor na mozku, pečlivě sledujte jejich zdraví.

2. Vyvarujte se práce na pracovišti se škodlivými pracovními podmínkami.

3. Věnujte pozornost nejmenším změnám ve vašem zdraví.

4. Zavolejte lékaře včas. Na tom závisí nejen trvání, ale také kvalita vašeho života.

Astrocytom mozku je komplexní patologie. Především se projevuje neurologickými příznaky. Když se první příznaky astrocytomu mozku musí okamžitě poradit s odborníkem. Pouze včasná diagnostika a komplexní léčba astrocytomů umožňuje prodloužit život člověka.

Co je nebezpečný astrocytom v mozku a je zde možnost zcela vyléčit?

Přítomnost nádoru lidského mozku nevede k ničemu dobrému a jeden z těchto novotvarů je astrocytom mozku. Astrocytoma je jednou z odrůd "gliomy", která se vyvíjí v mozku.

Gliom je nejčastější primární nádor mozku.

Zpravidla, trpí astrocytomy zvané astrocyty - nervové buňky, které mají podpůrné funkce v centrálním nervovém systému (CNS).

Astrocyty absorbují přebytečné chemikálie, které produkují neurony. Odpovídá za fungování ochranné bariéry centrálního nervového systému a tak dále.

Stává se, že příroda chce hrát krutý vtip...

Rána, že nemusíte čekat, hit těžší a často diagnóza astrocytomu pacienta učí náhle, že je nepříznivý faktor pro úspěšnou léčbu. Jaká je povaha této nemoci? Je to docela jednoduché. Obvykle, v místech, kde je astrocytů nádoru (benigní v nejlepším případě, ale to se stává a maligní).

Riziková skupina zahrnuje dospělé ve věku od 25 do 30 let. Věk však není důležitým důvodem, neboť došlo k onemocnění jak u malých dětí, tak u starších osob. Důvody vzniku tohoto nádoru jsou několik:

 • agresivní metody léčby onkologických onemocnění (chemoterapie);
 • nepříznivá ekologická situace v regionu přispívá k toxické otravě organismu;
 • genetická předispozice k nemoci;
 • onkologických a příbuzných onemocnění.

Existuje několik typů malignity:

 1. stupně (astrocytoma pilosity mozku).
 2. (fibrilární astrocytom mozku).
 3. stupně (anaplastický astrocytom mozku).
 4. stupně (glioblastom).

Pilokartikální astrocytom mozku

Pilokartální nebo piloidální astrocytom mozku je zpravidla benigní nádor, který se často vyskytuje v dětství. Primárně postihuje cerebellum a přilehlé oblasti mozku.

Tento gliom je vhodný pro chirurgickou léčbu a včasná intervence prochází bez následků.

Fibrilární astrocytom mozku

Objevuje se také s názvem difuzní protoplazma, nemá jasné hranice lokalizace, ale nijak se liší s vysokou rychlostí růstu. Rizikovou skupinou jsou mladí lidé od 20 do 30 let.

Difúzní tumor je těžší reagovat na operaci než piloidnoy.

Anaplastický astrocytom mozku

Je to typ zhoubného novotvaru. Hlavní rozdíl je rychlý růst, nejasná lokalizace a klíčení nádoru do nervových tkání.

Anaplastický astrocytom mozku se může objevit na jakémkoli místě, což je vážné nebezpečí, stejně jako klíčení do nervových tkání. Léčba je možná, ale je obtížné kvůli zvláštnosti růstu.

Glyoblastom

Nejnebezpečnější forma nádoru má růst blesku, schopnost klíčit ve všech částech mozku a zpravidla takový průběh onemocnění vede ke smrti mozku. Prakticky nelze okamžitě zasáhnout.

Muži ve věku od 40 do 70 let jsou ohroženi.

Doktore, co je se mnou?

Stejně jako u jiných onemocnění má astrocytom charakteristické symptomy, avšak v tomto případě, kromě obecných příznaků, existuje místní (lokální), která přímo závisí na umístění gliomu.

U všech pacientů trpících vývojem nádorů je charakteristické následující:

 • časté bolesti hlavy;
 • křeče;
 • paréza končetin;
 • změna nálady;
 • nedostatečná koordinace;
 • tlakové skoky;
 • zhoršení zraku (sluch);
 • dezorientace ve vesmíru.

Navíc nádor při jeho růstu začíná vytlačovat oblasti mozku, kde je lokalizován, což vede k vzhledu pacienta v jedné nebo jiné odchylce:

Když jsou lokalizovány ve temporálním laloku, zhoršují se čichové reflexe, vidění a chuť. Pacient má pocit, že dochází ke snížení schopnosti zaznamenávat velké množství informací, mohou se vyskytnout problémy se srozumitelností výslovnosti.

Při lokalizaci v čelním laloku dochází k postupné změně chování pacienta, částečné nebo úplné paralýze končetin.

Při lokalizaci v parietálním laloku - pacient může mít problémy s psaním, nejjednodušší funkce těla, které se týkají jemných pohybových schopností rukou, způsobí vážné potíže.

Když se nacházejí v cerebellum - osoba může ztrácet orientaci ve vesmíru, navíc budou problémy s pohyby obecně a jejich koordinací.

Při lokalizaci v pravé nebo levé hemisféře - pacient ztrácí schopnost vědomě ovládat opačnou část těla

Čím je nádor mnohem zhoubnější, tím závažnější jsou změny v těle, tím jasnější jsou příznaky.

Diagnóza je nutná!

Existuje obrovský počet způsobů, jak diagnostikovat nádor na mozku, a zpravidla se používá komplexnější přístup k přesnější analýze.

Takže obvykle jmenujme:

 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • počítačová tomografie (CT);
 • biopsie mozku;
 • neurologické testy;
 • pozitronová emisní tomografie;
 • angiografie.

Pomocí MRI lékař obvykle určuje přítomnost nádoru. Princip fungování této studie je založen na působení magnetických vln, které se odrážejí od hustší struktury nádoru, což je viditelné na pozadí mozku.

Pokud existují nějaké pochybnosti po MRI, můžete potvrdit nebo popřít přítomnost anaplastického nebo jiného astrocytomu mozku pomocí CT. V tomto případě jsou zahrnuty rentgenové paprsky.

Pozitronová emisní tomografie spočívá v zavedení zvláštního radioaktivního roztoku (jehož základem je glukóza) na osobu. Poté je pomocí mozku studován mozkový efekt. Na místech, kde se roztok akumuluje, až 90% je maligní nádor, čím více se absorbuje glukóza, tím nižší je výskyt malignity.

Pomocí angiografie se určuje, jakým způsobem se krmí gliom, což umožňuje plánování operativního způsobu léčby.

Kromě výše uvedeného může být použita biopsie mozku, která spočívá v štěpení malých nádorových tkání pro jejich studium.

Není čas na tahání, začneme léčbu...

Astorcytoma je onemocnění, pro které je ve většině případů indikována operační metoda léčby nebo jinými záchvaty - operace k odstranění gliomu.

V případě, že operace nepomůže a nádor postupuje, lékař aplikuje další metody léčby, zejména:

 • radiační terapie;
 • chemoterapie;
 • radiochirurgie.

Chirurgická intervence

Kdy je indikována operace? Obvykle v případě růstu nádoru a pokud je nádor gliomu benigní, je zcela odstraněn.

Další otázkou je, zda je astrocytom maligní. V této situaci se lékař snaží maximálně odstranit nádor bez toho, aby zasáhl zdravé buňky, a neexistuje způsob, jak to udělat bez pomocných metod léčby.

Pokud jde o zhoubný nádor, zpravidla není třeba mluvit o úplném zotavení, takže lékaři se snaží maximalizovat život pacienta.

Radiační terapie

Jedním z nejnebezpečnějších pro zdravé mozkové buňky je terapie. Při ozařování nádoru je zpravidla vystaven glioblastomu a anaplastickému astrocytomu mozku kvůli své malignitě.

V důsledku radiační terapie jsou také ovlivněny zdravé buňky, ale procento jejich zotavení je poměrně velké. Gliom, který je ovlivněn radiační terapií, přestane ve vývoji a v nejpříznivějším případě zmizí.

Chemoterapie

Tento typ léčby je založen na příjmu chemických látek nebo na umístění takových léků v blízkosti místa astrocytomu. Obvykle je tento druh léčby prokázán dětem, protože radiační terapie může vážně ohrozit zdraví dítěte a chemoterapie bude výhodnější.

Stejně jako v případě radioterapie, dopad není jen na nemocné, ale i na zdravé mozkové buňky, ale lékaři tvrdí, že zdravé buňky jistě budou obnoveny.

Radiosurgery

Radiurgie je tohle? Jedná se o jednu z nejnovějších možností léčby gliomů. Metoda je založená na použití tenkého laseru, který ukazuje na postiženou oblast, čímž se eliminuje poškození zdravých oblastí.

Hlavní nevýhodou dneška je vysoká cena. A pokud jde o účinnost, radiochirurgie je nejúčinnějším způsobem léčby nádoru.

Jaké předpovědi, doktore?

Mnoho se diví, jestli mám mozkovou astrocytoma kaoy předpověď života? Na tuto otázku nelze jasně odpovědět. Zde hraje velkou roli:

 • obecný stav lidského zdraví;
 • věk;
 • stupeň malignity;
 • přítomnost a počet relapsů;
 • umístění gliomu;
 • čas přechodu nádoru z jednoho stupně do druhého.

V nejpříznivějším scénáři prognóza pro budoucnost s benigním novotvarem nepřesahuje desetileté období.

Čím více je to fáze, tím menší jsou předpovědi. Takže ve druhé fázi je délka života až 7 let, ve třetím stupni - až 5, ale ve čtvrtém stupni - ne více než rok.

Ale z jakéhokoli pravidla existují vždy výjimky a nejdůležitější věcí není přestat bojovat a neopouštět nemoc s jednou šancí.

Jaké jsou důsledky astrocytomu?

Jak se stalo jasným gliomem - je to vážná nemoc, která nezná milosrdenství, takže důsledky nejsou radostné:
poškození motorových funkcí

 • zhoršené vidění;
 • ztráta chuti, čichová a další funkce;
 • nutnost používat invalidní vozík;
 • neurčitost řeči.

Všechny tyto důsledky se mohou vyvíjet u člověka, který se zotavil z astrocytomu, a to jak komplexně, tak odděleně. Byly zde případy úplné absence těchto projevů.

Takže hlavní doporučení pro detekci astrocytomu mozku je okamžitá volání u lékaře, který v blízké budoucnosti může prodloužit váš život. Nehrajte se svým zdravím, zvláště pokud projevíte tak závažné onemocnění.

Léčení srdce

online adresář

Pyloidní astrocytom mozku

Astrocytom mozku je nejčastějším nádorem z gliových buněk nervové tkáně. Gliální buňky jsou důležitou složkou centrálního nervového systému, plní mnoho funkcí. Stanovení přesné příčiny nástupu nádorového růstu zpravidla selže. Existuje však řada faktorů, které přispívají k tomuto procesu:

 • genetická predispozice k nádorovým onemocněním;
 • závažné podmínky prostředí v místě bydliště;
 • rizikové faktory spojené s výkonem člověka;
 • počet virových infekcí spojených se zvýšeným rizikem onkologické patologie.

Klasifikace choroby

Hlavní klasifikace používaná v klinické praxi k hodnocení prognózy mozku astrocytomu je založena na stupni jejich malignity:

Důležité! Nejnebezpečnějším nádorem je glioblastom. Velmi rychle klíčí do okolních tkání, špatně léčených metodami.

Kromě uvedených druhů astrocytů se rozlišuje protoplazmatický astrocytom mozku, který se vyznačuje pomalým růstem a dobrou odezvou na léčbu.

Hlavní příznaky

Všechny příznaky s vývojem nádorů v mozku jsou rozděleny do dvou velkých skupin: obecné a místní. Časté příznaky spojené se zvýšeným intrakraniálním tlakem:

 • neustálé bolesti hlavy;
 • konvulzivní syndrom;
 • nevolnost, zvracení ráno;
 • obecná kognitivní porucha (snížená paměť, pozornost, intelektuální funkce).

Lokální příznaky jsou spojeny s přímými účinky nádoru na mozkovou tkáň. Jejich projevy závisí na lokalizaci astrocytomu:

 • poruchy řeči, vnímání;
 • problémy s citlivostí a pohyby končetin;
 • zhoršení zraku, zápach;
 • poruchy nálady.

Diagnostika a léčba

Základem diagnostického procesu jsou neurozobrazování techniky: prostý radiografie, CT a magnetická rezonance, jakož i moderní pozitronovou emisní tomografií. Tyto metody vám umožní vidět umístění nádoru a jeho velikost, a na základě léčebného plánu.

Při použití lékařských opatření: chirurgické odstranění tumoru, radiochirurgie pomocí gama nože a další metody, stejně jako záření a chemoterapie. Léčba astrocytomy mozku je dlouhý a komplexní proces.

Prognóza pro pacienty

Hlavní dlouhodobé účinky astrocytomů mozku souvisejí s následujícími rysy:

 • možnost přechodu onemocnění z jednoho stupně na druhý s následným zvýšením stupně malignity;
 • velmi vysoké riziko recidivy po odstranění nádoru;
 • vysoký stupeň malignity procesu.

Prognóza těchto nádorů, a to zejména v pilocytic nebo piloidnoy cerebrální astrocytom příznivé vzhledem ke snadnosti jeho odstranění, jakož i nízkou pravděpodobností opakujícími se epizodami růstu nádoru.

Když pacient vyvine difuzní nebo fibrilární astrocytom mozku, prognóza zůstává příznivá, avšak při operační léčbě existuje možnost opustit nádorové buňky, což může vést k relapsu onemocnění.

Obecně platí, že doba trvání a kvalitu života do značné míry závisí na tvaru a rozsahu onemocnění. Ale je třeba připomenout, že i první stupeň růstu nádoru, se projevuje vývoj pilocytic astrocytomu, velmi často vedou k rychlé progresi nádoru a vývoj vážné následky pro organismus, dokud smrt.

Prognóza astrocytomů mozku po celou dobu života pacienta je relativně příznivá: v první fázi onemocnění očekávaná délka života je 10-15 let; v druhé fázi - 6-7 let a ve třetích 2-4 letech.

Astrocytom je neoplasm, který vzniká z neuronálních buněk (astrocytů), podobně jako hvězdička. Jsou určeny k regulaci množství mezibuněčné tekutiny. Vzniká v mozku. Astrocytom může být benigní a maligní. Novotvar má stejnou hustotu jako mozek.

Obecný popis a mechanismus vývoje onemocnění

Nádor se objevuje kvůli nesprávnému rozdělení astrocytů. Jedná se o speciální buňky nervového systému, které plní důležité funkce. Chrání neurony před negativními faktory, které je mohou zranit. Také astrocyty poskytují normální metabolismus uvnitř buněk mozku.

Navíc regulují funkčnost hematoencefalické bariéry, regulují krevní oběh v obou hemisférách. Předkládané buňky absorbují neuronální produkty životně důležité aktivity. Vzhledem k dopadu negativních vnějších nebo vnitřních faktorů se mění a nemohou správně fungovat.

Porušení gliálních buněk je pro celý nervový systém špatné. Astrocytomy mozku jsou nejčastějšími nádory. Jsou lokalizovány prakticky v jakékoli oblasti mozku. U dospělých se novotvar často vyskytuje na velkých hemisférách u dětí v cerebellum.

Patologické uzly mohou dosahovat velkých velikostí 5-10 cm. Souběžně s astrocytomem se tvoří cysty. Takové nádory jsou charakterizovány pomalým růstem, takže prognóza léčby je většinou příznivá. U mladých lidí je riziko takové patologie vyšší než riziko starších osob.

Příčiny vzniku patologie

Nádor se vyvíjí hlavně u mužů 20-50 let, ačkoli věk a pohlaví nejsou určujícím faktorem. Přesné příčiny astrocytomu dosud nebyly stanoveny. Existují však faktory, které přispívají k jeho formování:

 • Chemikálie a prostředky zpracování oleje. Chronická otravy těmito sloučeninami vede ke změně ve většině metabolických procesů.
 • Viry charakterizované vysokou onkogenitou.
 • Genetická predispozice.
 • Radioaktivní ozařování. Podporuje degeneraci zdravých buněk do maligních buněk.

Elena Malysheva a lékaři z programu "Žít zdravě!" Bude mluvit o příčinách, symptomech a moderních metodách léčby patologie (počátek bloku od 32:25):

 • Negativní ekologická situace v oblasti bydliště.
 • Špatné návyky. Chronické užívání alkoholických nápojů a tabáku vede k akumulaci toxinů v lidském těle. Přispívají také k vzniku rakovinných buněk.
 • Špatná imunita.
 • Kraniocerebrální zranění.

Současný vliv několika negativních faktorů zvyšuje riziko astrocytomu mozku. Samozřejmě, musíme se jim vyhnout.

Klasifikace nádorů podle stupně malignity

Vše závisí na tom, zda existují známky polymorfismu, nekrózy, mitózy, stejně jako proliferace endotelu:

 1. První stupeň (nádory mají pouze jeden z výše uvedených znaků a také jsou charakterizovány vysokou diferenciací).
 • Pyloidní astrocytom.
 • Subependimal (má obrovské buňky s polymorfními jádry, má formu uzlu, nachází se častěji v oblasti laterálních komor).
 1. Druhý stupeň. Jedná se o relativně benigní novotvary, které mají dva znaky - tkáňovou nekrózu a proliferaci (proliferaci tkáně) endotelu. Ovlivňují funkčně důležité části mozku.
 • Fibrillar.
 • Protoplasmatické.
 • Hemystocyt.
 • Pleomorfní.
 • Smíšené.
 1. Třetí stupeň je anaplastický.
 2. Čtvrtý stupeň - glioblastom.

Piloidní astrocytome cerebrálního šoku na MRI

Samostatným typem patologie je cerebellární astrocytom. Je častější u malých pacientů. Jeho příznaky závisí na lokalizaci novotvaru.

Vlastnosti piloidního a fibrilárního astrocytomu

Piloidní astrocytom mozku se považuje za benigní nádor, který má jasně vymezené hranice. Nejčastěji se nachází v cerebellum nebo mozek. Tato patologie je diagnostikována především u dětí. Pokud se pacient nedotkl včas lékaři, pak v převážnou většině případů tento nádor degeneruje do maligní entity. Pokud je léčba zahájena na začátku vývoje patologie, potom prognóza života je příznivá. Nádor roste velmi pomalu a po odstranění se prakticky neobjeví.

Fibrilární astrocytom mozku je těžší formou onemocnění, která je charakterizována převládající malignitou. Tento typ nádoru roste rychleji, nemá žádné výrazné hranice. Dokonce i chirurgická léčba neposkytuje 100% pozitivní výsledek. Takový astrocytom se vyvíjí ve věku 20-30 let a dokonce i po operaci se může opakovat.

Jiné typy nádorů

Anaplastický astrocytom mozku je považován za velmi nebezpečný. Je charakterizován rychlým růstem. Průběh patologie je rychlý a prognóza je nepříznivá. Vzhledem k tomu, že se novotvary vyvíjejí hlavně v hloubce tkání, chirurgická léčba není možná. Tato forma onemocnění se objevuje u pacientů ve věku 35-55 let.

O typech benigních a maligních nádorů mozku říká neurochirurg, PhD Zuev Andrey Aleksandrovich:

Nejnebezpečnější

. Jedná se o poslední stupeň astrocytomu, u kterého dochází k nekróze postižených částí mozku (téměř celého orgánu). Jakákoli léčba této formy onemocnění nebude účinná. Je častěji diagnostikována u osob, které dosáhly věku 40 let.

Symptomatologie patologie

V raných fázích vývoje nádoru u obecně nelze zobrazit. Je-li malá apatie nebo únava, muž však okamžitě jít k lékaři, protože si ani představit, že utvořil knedlík v mozku. Dále se nádor zvětšuje a narušuje fungování nervového systému. Pak existují takové společné příznaky:

 • Bolest v hlavě. Je přítomen buď trvale, nebo se projevuje periodickými útoky. Intenzita a povaha pocitů mohou být různé. Častěji se bolest objevuje ráno nebo uprostřed noci. Pokud jde o lokalizaci nepříjemných pocitů, jsou v jedné části mozku nebo se rozšiřují na celou hlavu.
 • Zvracení a nevolnost. Neexistují žádné důvody pro jeho vzhled a samotný útok nastane nečekaně.
 • Závratě. Současně má pacient studený pot, kůže bledá. Pacient často ztrácí vědomí.
 • Depresivní stav.
 • Zvýšená únava a ospalost.
 • Duševní poruchy. Pacientovi se objevuje zvýšená agresivita, podrážděnost nebo letargie. Existují problémy s pamětí, pokles intelektuálních schopností. Absence léčby vede k úplné poruše vědomí.
 • Křeče. Toto označení je považováno za vzácné, ale mluví o problémech s nervovým systémem.
 • Vizuální a řečová porucha.

Je také možné identifikovat fokální příznaky patologie. Vše závisí na tom, která část mozku je poškozena:

 1. Astrocytom cerebellum. Takové porušení je charakterizováno problémy s koordinací pohybů, chůze, orientace ve vesmíru.
 2. Levá dočasná oblast. Existuje zhoršení paměti, řeči, pozornosti, změny chuti, výskytu halucinací. Vůně a sluch jsou také narušeny.
 3. Přední část. Pacient zcela změní své chování a může se také vyvinout paralýza rukou nebo nohou na jedné polovině těla.
 4. Tmavá část. Astrocyt v této oblasti je doprovázen narušenou motorickou aktivitou. Pacient nemůže správně napsat své myšlenky na papíře.

Jaké příznaky by vás měly přivolat k lékaři a jak moderní medicína řeší problém nádorů v mozku, jmenovali lékaři Neurochirurgického výzkumného ústavu. N. N. Burdenko:

Pokud je postižena pravá polokoule, jsou problémy se svaly výraznější na levé straně a naopak.

Charakteristiky diagnózy onemocnění

Včasná diagnóza je polovina bitvy. Čím dříve je onemocnění zjištěno, tím rychleji se s ní vyrovnává. Pro správnou diagnózu musí pacient podstoupit důkladné vyšetření, které zahrnuje tyto postupy:

 • Primární vyšetření a neurologické vyšetření. Lékař musí pečlivě prozkoumat anamnézu pacienta, shromáždit podrobnou anamnézu a zaznamenat stížnosti pacienta. Neurolog provádí vyhodnocovací testy, které odhalují porušení funkčnosti nervového systému.
 • MRI, CT a pozitronové emisní tomografie. Tyto typy výzkumu jsou považovány za co nejpřesnější. Zde můžete určit velikost novotvaru, stupeň jeho malignity, přesnou lokalizaci a také efektivitu léčby. Instrumentální diagnostické techniky umožňují vyšetření celého mozku vrstvou po vrstvě. To znamená, že dochází k úplné vizualizaci orgánu.

Toto je postup pro MRI mozku

 • Angiografie. Díky kontrastnímu činidlu má lékař schopnost detekovat cévy, které krmí nádor.
 • Biopsie. Pro tuto studii je nutný fragment novotvaru. Bez tohoto postupu nelze provést přesnou diagnózu.

Po důkladném vyšetření lékař předepisuje optimální léčbu.

Vlastnosti terapie

Astrocytom je považován za zdravotní a život ohrožující onemocnění, které vyžaduje včasnou léčbu. Existuje několik způsobů boje s tímto nádorem na mozku:

 1. Chirurgické. Odborník by měl odstranit postižené tkáně s minimálním rizikem komplikací, i když je těžké předpovědět něco s mozkem. Operace se provádí častěji v počátečních fázích vývoje astrocytomu. Je to hlavní metoda úspěšné terapie. Chcete-li získat přístup k nádoru, musíte snížit kůži, odstranit část lebky a oddělit tvrdou skořápku mozku. Ale difúzní formy patologie nebudou úplně odstraněny. Dále jsou sešity měkké látky a na místě řezané kosti se umístí speciální deska. Po operaci mohou nastat závažné komplikace: mozkový edém, trombóza, infekce, poškození krevních cév nebo nervů, zrychlení šíření maligních buněk. Aby se zabránilo negativním důsledkům, stav mozku během operace je neustále monitorován pomocí CT nebo MRI.

Informace o tom, jak se operace provádí, naleznete podrobněji v videu:

 1. Radiosurgery. Chcete-li odstranit postižené tkáně, použijte v tomto případě radary. Nicméně takové vybavení lze použít pouze v případě, že velikost léze nepřesahuje 3,5 cm. Pro operaci se také používají novější techniky: gama-nůž, endoskopie, kryochirurgie, laserový paprsek, ultrazvuk.
 2. Chemická a radiační terapie. Ve druhém případě se radioaktivní záření používá k ničení nádorových buněk. Pomocí radioterapie se léčba provádí u pacientů, kteří jsou v operaci kontraindikováni. Pro boj s patologií 1 stupně je tato metoda používána extrémně vzácně a až po odstranění nádoru. Abychom zničili metastázy astrocytomů, je nutné ožarovat celou hlavu. Co se týče chemoterapie, její účinnost není příliš vysoká, takže se tato léčba používá extrémně vzácně.

Jakákoli léčba bude účinná, pokud bude nádor na mozku stanoven včas. Přestože některé typy astrocytomů vedou k rychlé smrti.

Důsledky a prognóza onemocnění

Po dokončení celého léčivého komplexu se může nádor znovu vrátit, takže pacient by měl pravidelně podstupovat preventivní vyšetření. Také, musíte naléhavě konzultovat lékaře, pokud osoba znovu má společné příznaky patologie. Pacient v případě recidivy by měl podstoupit druhou léčbu.

Nejčastěji je opětovný vzestup nádoru charakteristický pro glioblastom, stejně jako pro anaplastický astrocytom. Riziko opakování se zvyšuje, pokud byla léze částečně odstraněna. Více než 40% pacientů se stává zdravotně postiženým. Jsou diagnostikováni s takovými komplikacemi:

 • Pohybové poruchy.
 • Paresis a paralýza, které zbavují člověka příležitost k pohybu.

Navíc pacient zhoršuje koordinaci, vizi (existují problémy nejen s ostrostí, ale také s barevnou diskriminací). Většina pacientů rozvíjí epilepsii, stejně jako duševní poruchy. Někteří lidé jsou zbaveni příležitosti komunikovat, číst a psát a provádět jednoduché pohyby. Intenzita a počet komplikací mohou být různé.

Pokud jde o délku života, prognóza astrocytomu mozku závisí na typu patologie. Pokud je operace prováděna správně a léčba je účinná, průměrná délka života člověka je 5-8 let. Při neúplném odstranění nádoru je prognóza horší. Opakovaně se objevují ty nádory, které byly velké.

Prevence

Pokud nemůžete dělat nic s dědičnou predispozicí, pak s jinými negativními faktory můžete bojovat. Aby se snížilo riziko vývoje onemocnění, je nutné dodržovat doporučení odborníků:

 1. Racionálně jíst. Je lepší odmítnout škodlivé potraviny, potraviny obsahující konzervační látky, barviva nebo jiné přísady. Je lepší upřednostňovat jídlo připravované pro pár, je zde více zeleniny a ovoce.
 2. Opusťte používání alkoholu a kouření.
 3. Používat komplex vitamínů a temperovat tělo za účelem posílení imunity.
 4. Je důležité chránit se před stresem, který má negativní dopad na nervový systém.
 5. Doporučujeme změnit místo bydliště, pokud se dům nachází v ekologicky nepříznivém prostředí.
 6. Zabraňte zranění hlavy.
 7. Pravidelně podstupují preventivní vyšetření.

Pokud má člověk nádor na mozku (astrocytom), okamžitě nezoufejte. Je důležité se přizpůsobit pozitivnímu výsledku a poslouchat doporučení lékařů. Moderní medicína může prodloužit život pacientů s rakovinou a někdy se úplně zbavit patologie.

Pilocitativní astrocytom: co je to?

Gliální buňky tvoří 40% objemu CNS. Naplňují prostor mezi neurony a vykonávají ochrannou funkci a podílejí se také na přenosu nervových impulzů. Tyto buňky zahrnují astrocyty, z nichž se vyskytují pilocitické astrocytomy. Nástup nádoru začíná, když jsou v nich narušeny mechanismy rozdělení, růstu a diferenciace. Z tohoto důvodu nejsou poškozené buňky zničeny, ale začnou reprodukovat svůj vlastní druh. Vyvíjí se volumetrický novotvar.

Protože prostor kolem mozku je omezen na lebku, růst jakéhokoliv nádoru tento orgán smaže a negativně ovlivňuje jeho fungování. Proto jsou všechny intracerebrální formace považovány za maligní. Pilocitický astrocytom je benigní z nich. Je charakterizován pomalým růstem (10-15 let) a v podstatě nodálním, minimálně invazivním typem růstu. Pilocytické astrocytomy se vyvíjejí v "kapsli" ve formě uzlu s jasnými hranicemi, které tlačí mozkovou tkáň a vede ke stlačení mozkových struktur. Někdy existují místa s infiltračním růstem nádoru, když rakovinné buňky klíčí mezi zdravými a zničí je. Pak je obtížné určit hranici nádoru. V této formě gliomů jsou často přítomny cysty různých velikostí.

Piloidní astrocytom je dvakrát vyšší pravděpodobnost diagnostiky v dětství a dospívání. Je lokalizován hlavně v dolních částech mozku. Časté jsou piloidní astrocytomy cerebellum, kmen GM a vizuální dráhy.

Taktika léčby takových gliomů stále není jasná. Někteří specialisté naznačují radikální odstranění, jiní trvají na tom, že je možné bez chirurgického zákroku používat alternativní terapii.

Stádia maligního procesu

Klasifikace nádorů mozku rozděluje všechny gliové novotvary na 4 stupně malignity, v závislosti na přítomnosti těchto znaků:

 1. Jaderný atypismus.
 2. Endoteliální proliferace.
 3. Mitózy.
 4. Nekróza.

Pilocitický astrocytom patří k 1. stupni malignity, a to znamená, že výše uvedené vlastnosti chybí. Proto je charakterizován klidným proudem a dobrými prognózami. Ale novotvary mozku mají tendenci se přeměňovat a maligní.

Piloidní astrocytom se může proměnit v fibrilární, což se týká 2 stupňů malignity. Tyto nádory mají mírně horší prognózu, mají jeden ze znaků. Odlišují se v rozptýlené povaze růstu, takže je obtížnější je léčit

Fibrilární astrocytom má také větší tendenci k malignitě, takže se časem mění na anaplastický, což se vztahuje k 3. stupni. V tomto stadiu nádor stopuje nukleární atypismus, endoteliální proliferaci a mitózu. Rychle tvoří metastázy a šíří se přes mozek.

4 stupně je glioblastom, u kterého jsou všechny 4 známky malignity. Je to nejagresivnější, rychle rostoucí a nebezpečnější. S takovou rakovinou žít od 6 do 15 měsíců.

Příčiny pilocity astrocytomu mozku

Jaké jsou příčiny piloidního astrocytomu mozku? Vědci nezná přesnou odpověď na tuto otázku. Předpokládá se, že výskyt rakoviny je ovlivněn:

 • dědičnost (jestliže váš nejbližší příbuzný měl rakovinu, pak existuje šance, že tato nemoc bude předána k vám podle dědictví);
 • genetické poruchy. Také piloidní astrocytom může nastat u lidí s chromozomálními abnormalitami a onemocněními, jako je syndrom Li-Fraumeni, neurofibromatóza;
 • záření;
 • chemikálie;
 • špatné návyky;
 • oslabená imunita.

Příznaky astrocytomu mozku na pilocitu

Tento gliom je charakterizován dlouhým asymptomatickým obdobím. Akutní neurologický nedostatek u dětí se vyskytuje zřídka, protože mladý organismus je schopen se přizpůsobit, jejich mozek má vysokou kompenzační schopnost.

První znamení piloidního astrocytomu je často epileptické záchvaty. Pak se postupně přidávají nové příznaky, které jsou důsledkem intrakraniální hypertenze, okluze mozkomíšního moku, komprese mozkových struktur:

 1. Bolest hlavy, závratě. Po celá léta mohou být bolesti hlavy nestabilní a nejsou příliš nápadné. Když se novotvar dosáhne velké velikosti nebo cysticky degeneruje - bolest se stává trvalá, intenzivní, praskání.
 2. Nevolnost a zvracení (může se objevit během záchvatu bolesti hlavy).
 3. Poruchy pohybu, poruchy statiky a chůze, paréza končetin.
 4. Porušení řeči a zraku.
 5. Snížená paměť, pozornost, zpoždění v duševním a fyzickém vývoji.
 6. Únava, ospalost, letargie.
 7. Různé duševní poruchy (deprese, apatie, podrážděnost).

U malých dětí do 3 let růst růstu vede ke zvýšení velikosti hlavy, fontanel se nestáhne.

Zvláštností tohoto druhu nádorů jsou remise, při kterých symptomy zmizí. Pak se náhle vrátili.

Některé individuální příznaky piloidního astrocytomu mozku jsou spojeny s lokalizací novotvaru, jsou nazývány fokálními. Například gliom zrakového nervu vede ke ztrátě vizuálních polí, vyčnívání oční bulvy, stagnující vizuální disky.

S porážkou hypothalamu existují náznaky kachexie, patologický snížení hladiny cukru v krvi, Makrocefalie, mentální poruchy v podobě perevozbudimost, agrese a pocity euforie.

Známky astrocytomu pilosity cerebellum: poruchy motoru (nestabilita chůze), nystagmus, dysmetrie, nucená poloha hlavy. Nádor močového měchýře způsobuje poruchy citlivosti, zhoršená koordinace, ztráta vědomí, dysfunkce respiračního a kardiovaskulárního systému.

Oncology kmenových mozkový kmen se jeví jako porušení tepové frekvence a dechové frekvence, snížený sluch, zrak, svalový tonus, třes, nystagmus.

Diagnóza piloidního astrocytomu mozku je obtížná, protože se může zdát dlouho jako jediné znamení. Často se zjistí náhodně. Je-li PA umístěna v životně důležitých centrech, pak progrese onemocnění může vést k náhlé smrti pacienta.

Diagnostika

K diagnóze neurologa by měla shromáždit přesnou anamnézu a zkontrolovat, jaký má pacient neurologické příznaky. Za tímto účelem se provádějí speciální testy a vzorky, které umožňují identifikovat motorické a smyslové poruchy, reflexy apod. Měli byste také zkontrolovat zrak a sluch. Kombinace určitých příznaků může naznačovat přítomnost nádoru v určité části GM.

Pro potvrzení diagnózy "rakoviny mozku" použijte tyto metody:

 • Radiografie lebky nebo kraniografie. Může být použit v počátečních fázích. Na obrázcích bude viditelný pro různé změny kostí, které jsou způsobeny neoplastickými procesy (diskrepance švů, řídnutí kostí, vybrání staví atrofie, zničení, atd) a přemístění mozkových cév a epifýze.
 • Počítačová tomografie (CT). Jeho přesnost je větší než přesnost jednoduchého rentgenového záření, stejně jako skenování probíhá v několika úhlech, což umožňuje získat obraz mozku v příčném řezu. Tak je možné určit rozsah nádoru a jeho charakter, odlišit místo kartáče, a otok tkáně, viz komprese a posunutí mozkových struktur. Na CT, astrocytomy pilocity vypadají jako měkké, malé léze bez hromadného účinku.
 • Magnetické rezonanční zobrazování (MRI). Jedná se o citlivější metodu diagnostiky astrocytomu mozku, která umožňuje identifikovat i ty nejmenší uzly, které nejsou rozpoznatelné na CT. Tímto způsobem získáte trojrozměrný obraz mozku. Během MRI se nepoužívá žádné škodlivé záření, takže je bezpečnější. Na MRI s piloidním astrocytomem lze sledovat nízký signál v režimu T1 a vysoký signál v režimu T2.
 • Pozitronová emisní tomografie (PET). Relativně nová metoda, která zahrnuje intravenózní podání radioaktivního léčiva, které se mísí s krví a je absorbováno všemi orgány. Poté skenujte do speciálního tomografu. Nádorové buňky se liší tím, že metabolické procesy v nich jsou rychlejší. To se projeví na výsledcích skenování. Všechny GM weby, ve kterých dochází k porušení, budou označeny modře a modře. Takže můžete určit nejen výskyt rakoviny, ale také funkční aktivitu mozku nebo dokonce celého organismu jako celku.
 • Stereotaktická biopsie. Aby bylo možné přesně stanovit histologii nádoru, je nutné studovat jeho strukturu pod mikroskopem. Provede to tím, že skrze díru vyvrtané v lebce se vytvoří speciální tenká jehla tím, že se vytvoří malý kus tkáně nádoru. Pro správné vedení jehly, CT nebo MRI zařízení, stejně jako stereotaktický rám, který fixuje hlavu pacienta.

Další metody pro vyšetření piloidního astrocytomu, které mohou být potřebné, zahrnují:

 • Encefalogram (umožňuje posoudit závažnost neurologických poruch a odhalit posun mozkových struktur, což naznačuje přítomnost vzdělání);
 • Angiografie (potřebná k posouzení stavu oběhového systému mozku).

Léčba pilokarického astrocytomu mozku

Nejlepší způsob, jak léčit piloidní astrocytom mozku, je radikální odstranění, po kterém se může pacient zcela zotavit. Taková operace nemusí dokonce vyžadovat následnou chemoterapii a radioterapii, ale nemůže být vždy provedena. Celková resekce je k dispozici pro malé velikosti nádorů, lokalizaci v mozkových hemisférech nebo cerebellum a s uspokojivým stavem pacienta.

Na začátku dělají kraniotomii, tj. Otevře nutnou část lebky. Pak se vyřízne novotvar, vyřízne se řezaná tkáň, namísto kostní defekty se umístí titanová deska. Samozřejmě, takové manipulace by se měly provádět pod kontrolou vysoce přesných mikroskopů a počítačových MRI nebo CT systémů, které určují hranice nádoru. Tato taktika je nezbytné, protože podmínky GM, chirurg nemůže ublížit zdravou tkáň, protože to může vést k závažné neurologické poškození, krvácení, otok a dokonce i smrt pacienta.

Celkové odstranění astrocytomu pilocity mozku není vždy k dispozici. Pak je lékařem úkolem snížit maximální možnou část vzdělání. Tato léčba pomáhá zabránit rozvoji nitrolebního tlaku, okluze likéru toků a eliminovat neurologické symptomy, které se vyskytují v důsledku komprese. V některých případech u pacientů po subtotálním odstranění piloidního astrocytomu se nádor zastavil růstem.

Pro stanovení přesného objemu reziduálního nádoru je možné pouze u MRI s kontrastem, který se provádí do 48 hodin po operaci. Pokud byla resekce neúplná, je nutné podstoupit chemoterapii nebo záření, aby se zbývající buňky zničily. Existují také metody intraoperační destrukce, které zahrnují radiační terapii a kryozitu. Ale i po komplexní léčbě existuje vždy možnost opakovaného návratu nádoru. Rekurentní rakovina mozku je také považována za komplex (pokud je to možné).

Někdy nelze operaci provést, například když je umístěna ve zorném poli nebo v kufru. A piloty astrocytom se to stává velmi často. V tomto případě se jako hlavní léčba používá chemoterapie nebo záření. U malých nádorů bez výrazného hromadného účinku se provádí stereotaktická biopsie (která může nahradit chirurgickou operaci) za účelem výběru nejlepší léčby na základě diagnózy.

Chemoterapie s piloidálním astrocytomem mozku v dětství zůstává vhodnější, protože radiační terapie může v budoucnu způsobit negativní následky, které jsou spojeny s účinkem radiace. Navíc tyto nádory rostou velmi pomalu a chemoterapie je dost. Léky jsou předepsány jeden po druhém nebo v komplexu. Pro léčbu piloidního astrocytomu se užívají Lomustine, Vincristine a Procarbazine, Cisplatin, Carboplatin. Některé z nich jsou podávány intravenózně, jiné - orálně.

Radiační terapie s pilocity astrocytomu mozku je častěji předepisována pro relapsy. Celková ohnisková dávka pro vysoce diferencované nádory je 45-54 Gy.

Jako alternativa k chirurgické léčbě nebo navíc k ní lze použít radiochirurgii. Jeho podstatou spočívá v jednorázovém ozařování nádoru s maximální dávkou záření, v důsledku čehož jeho buňky umírají. V tomto případě zdravá část mozku netrpí. Přístroje na gama-nože a kybernetické nože pracují na tomto principu.

Operace s pilocitickým astrocytomem malé velikosti, která nezpůsobuje neurologické poruchy a roste velmi pomalu, může být odložena. U takových pacientů je předepsána symptomatická léčba a pravidelné sledování. Další rozhodnutí jsou učiněna na základě výsledků MRI. Taková taktika je vhodnější pro starší pacienty, jejichž novotvar nemusí mít čas, aby se vyvinuli do hrozivé velikosti.
Po absolvování léčby k monitorování recidivy nádoru musí pacient podstoupit pravidelné vyšetření, které mu také umožní včas informovat o zhoubné degeneraci nádoru.

Pylocytický astrocytom mozku: prognóza

Očekávaná délka života s piloidním astrocytomem je nejvyšší ze všech typů gliomů, zejména pokud je nádor umístěn v hemisférách nebo v cerebellum a může být zcela odstraněn. Dobrým prognostickým faktorem je mladý věk a normální stav pacienta v době léčby.

Po radikální operaci je pět let přežití 75-90%, 10letá míra přežití je 40-45%. Zároveň postupuje pouze 10-25% nemoci.
Obnova po odstranění astrocytomu pilocity v mladém věku je rychlejší. Po rehabilitaci se mnoho ztracených neurologických funkcí vrátí k mnoha, ale pokud léčba začala pozdě, když byl mozkový zbytek poškozen, pak bude s největší pravděpodobností osoba postižena.

Astrocytom je intracerebrální nádor, který pochází z stelátových buněk nebo astrocytů. Tento typ rakoviny mozku je zcela běžný - spolu s leukémií je jednou z hlavních příčin dětské úmrtnosti.

Každá osoba může být poražena, v tomto případě není vysledována závislost na jeho věku a pohlaví. Není-li onemocnění v počáteční fázi zjištěno, obvykle to vede ke smrti. Detekce onemocnění bezprostředně po lézbě umožňuje, abyste někdy zvládli léky, aby se s nimi léčil ještě předtím, než se benigní nádor začal proměňovat v maligní.

Věda postupuje kupředu a již mnoho let lékařského výzkumu bylo zjištěno několik fází, na kterých se choroba postupuje a projevuje se různými způsoby. To samozřejmě pomáhá při jmenování léčby a při její možné účinnosti.

Chcete-li demontovat, jaké astrocyty jsou, mikroskopický výzkum vám pomůže. Jedná se o buňky, které nejsou původně nepřátelské vůči tělu, které jsou vnějšími pětičlennými hvězdami. Teprve nedávno se v důsledku početných vyšetření vědci podařilo zjistit, že jim byla svěřena důležitá funkce - jsou velmi úzce spjaty s neurony mozku a chrání je před zraněním.

Astrocyty jsou také schopné absorbovat přebytečné chemické sloučeniny, jejichž přebytek může poškodit neurony a kvalitu signálu vyzařovaného z nich. Kromě toho jsou astrocyty zapojeny do poskytování neuronů s jídlem v krevním oběhu mozku.

Jak můžete vidět, tyto buňky nelze nazvat nepřátelskou, jejich úkoly mluví samy za sebe. Existují však některé faktory, které mohou vyvolat degeneraci astrocytů do jiného tvaru - tvaru nádoru. Současně neexistuje oblast v mozku, kde nádor vždy usiluje - jeho umístění nezávisí na jakémkoli důvodu, může zasáhnout cerebellum, kůru, hemisféru apod.

Všechny důvody, které přispívají k takové transformaci astrocytů, lze nazvat vážnými a nebezpečnými, avšak i při narození nádoru má pacient šanci zvrátit vše. K tomu je nutné, aby ji lékaři identifikovali v první fázi, kdy tělo nezpůsobí významné poškození. Nicméně, nádor se může objevit v těle již zhoubným.

Etapy

Moderní medicína rozlišuje čtyři možné stadia vývoje astrocytomu mozku. Patří sem:

 • pilocitární
 • fibrilární
 • anaplastický
 • glioblastom

Je třeba poznamenat, že tato jména se vztahují nejen na fáze, ale také na jednotlivé skupiny nádorů, které se chovají odlišně ve svém vývoji. Jinými slovy, každý typ nádoru může procházet všemi stadii a vyvíjet výhradně v rámci stejných symptomů a pocitů.

Pilocitární nebo piloidní astrocytom mozku je benigní nádor, který však musí být chirurgicky odstraněn.

Tak nádor roste pomalu, jasně viditelný na snímcích MRI nebo CT mozku, obvykle postihuje cerebellum. Celé nebezpečí tohoto nádoru je právě v jeho pomalém působení na tělo - člověk ani nevěří, že v jeho mozku je cizí tumor.

Někdy může mít bolesti hlavy, závratě, nádor může také ovlivnit krevní oběh, stlačit krevní cévy a zabránit pohybu krve a živin. Obecně však symptomologie tohoto typu nádoru je mírná, takže je důležité, aby osoba prošla lékařskou prohlídkou i bez zřejmých důvodů.

Fibrilární astrocytom mozku je také častěji benigní. Obvykle se objevuje u lidí v dospělém nebo dokonce pokročilém věku. Rozdíl mezi fibrilárním astrocytomem a pilovitostí spočívá v tom, že hranice nádoru jsou rozmazané a nejsou viditelné ani na obrázcích, takže je obtížné předvídat onemocnění a její léčbu.

Nicméně, v mnoha případech, prostřednictvím chemoterapie a radioterapie se pacientovi podaří vyhnout se závažným následkům a zbavit se nádoru a zabránit jeho přeměně na něco nebezpečnějšího.

Anaplastický astrocytom je již velmi nebezpečnou maligní formací v struktuře mozku. Navíc se tento nádor nejčastěji dotýká a ovlivňuje blízké mozkové tkáně a buňky, a proto roste velmi rychle.

Rostoucí velikost nádoru přímo ovlivňuje průtok krve.

Lékaři se obvykle v tomto případě uchýlí k chirurgickému zákroku, ale varují, že operace možná nebude úspěšná. Faktem je, že odstranění anaplastického astrocytomu je velmi obtížné vzhledem k tomu, že jeho hranice jsou rozmazané a jeho růst je nevyhnutelný.

Glyoblastom je také maligní nádor, který obvykle postihuje mozek lidí, jejichž věk se blíží 60-70 let. Glyoblastom je velmi nebezpečný a složitý při léčbě a detekci jeho hranic. Rychle se zvětšuje ve velikosti a tvaru, což způsobuje hrozné bolesti hlavy.

Příčiny

Dokonce i současné pokročilé technologie nemohou zjistit, co funguje jako hlavní příčina, která rozmnožuje vývoj tohoto typu rakoviny mozku. Věda však již dlouhou dobu věděla o provokativních faktorech, které mohou automaticky ohrozit zdraví člověka:

 • dědičná predispozice. Vědci zjistili, že onemocnění může vést k rozbití a ztrátě informací v některých genech. A toto je nejčastěji děděno
 • špatné návyky - kouření, konzumace alkoholu, drogy
 • kraniocerebrální trauma, mechanické účinky na mozek
 • intoxikace s chemickými a biologickými sloučeninami, rtuť, arsen a olovo jsou obzvláště nebezpečné pro lidské tělo, stejně jako předávkování určitými léky
 • závažné infekce, které mohou oslabit tělo a imunitu, například infekce HIV
 • expozice záření, která překročila přípustnou bezpečnostní úroveň

Opět tyto faktory mohou teoreticky způsobit mutace v mozku, ale nemusejí mít žádný vliv na zdraví, závisí to na individuálních vlastnostech osoby. Přítomnost těchto parametrů však naznačuje, že osoba je ohrožena.

Symptomy a diagnóza

Astrocytoma jako onemocnění má řadu běžných příznaků. Mezi ně patří:

 • chronické bolesti hlavy a závratě
 • nedostatek chuti k jídlu, narušení rytmu výživy a spánku
 • nevolnost
 • kognitivní poruchy
 • apatie, změny nálady, podrážděnost
 • duševní problémy

Pouze na příznaky a stížnosti pacienta je pro lékaře velmi obtížné vytvořit klinický obraz onemocnění a provést předpověď, stejně jako diagnostika. Faktem je, že symptomologie tohoto typu rakoviny je charakteristická pro mnoho dalších patologií mozku.

Pacient je vyšetřen několika lékaři, včetně neurologa, neurochirurga a oftalmológa. Pacient může také dostat doporučení na četné postupy, například na electroencephalography, MRI nebo CT mozku. Astrocytom je také často detekován po zavedení kontrastního činidla do těla pacienta, to znamená během angiografie.

Léčba

Navzdory nepříznivé prognóze onemocnění, vyjádřené jeho složitostí, stálým vývojem, rozostřením hranic nádoru, lékaři vyvinuli několik metod léčby astrocytomů. Patří sem:

 1. chirurgický zákrok prováděním operace k odstranění nádoru
 2. radiochirurgické
 3. chemoterapie
 4. radioterapii